Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το χώρο που απαιτείται στον σκληρό δίσκο κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ήδη τον Microsoft Windows Server 2003.

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows Server 2003 SP1:
Εάν εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP1 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυοΕάν εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP1 από το CD του Windows Server 2003 SP1
Service Pack140 MB140 MB
Αποθηκευμένα αρχεία του Service Pack20 MB (τα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο %windir%\Servicepackfiles\Servicepackcache)650 MB (τα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο %windir%\Servicepackfiles)
Χώρος εργασίας350 MB475 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows Server 2003 SP1270 MB270 MB
Συνολικός απαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκο430 MB825 MB
Μέγιστη χρήση κατά την εγκατάσταση780 MB1.340 MB
Σε αυτόν τον πίνακα, η καταχώρηση "Χώρος εργασίας" αντιπροσωπεύει το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Η απαίτηση χώρου εργασίας είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο.

Σε αυτόν τον πίνακα, η καταχώρηση "Αρχεία που καταργούν το Windows Server 2003 SP1" αντιπροσωπεύει το χώρο στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, αν θέλετε να καταργήσετε το Service Pack αργότερα.

Πρέπει επίσης να έχετε 30 MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού τα οποία είναι απαραίτητα για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τα λειτουργικά συστήματα του Windows Server 2003, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 892807 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/21/2006 10:17:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbhowto kbinfo KB892807
Σχόλια