Είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη έκδοση του WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )/WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element) για Windows XP με Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση του WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )/WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element). Περιλαμβάνεται μια σύνδεση για τη λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP με Service Pack 2. Η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει τις πρόσθετες υποχρεωτικές δυνατότητες ασφαλείας του προτύπου IEEE 802.11i οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ακόμη στα προϊόντα που υποστηρίζουν το WPA. Επιπλέον, μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, τα Windows XP θα εμφανίσουν "Αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών" (Service Set Identifiers - SSID) τα οποία ήταν προηγουμένως κρυφά, στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο (Choose A Wireless Network). Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi στα οποία είχατε συνδεθεί προηγουμένως.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη έκδοση του WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )/WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element) για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει το λογισμικό υπολογιστή-πελάτη ασύρματου δικτύου με Windows XP παρέχοντας υποστήριξη για τη νέα πιστοποίηση Wi-Fi Alliance για ασύρματη ασφάλεια. Η ενημερωμένη έκδοση διευκολύνει επίσης τη σύνδεση σε ασφαλείς δημόσιους χώρους που είναι διαθέτουν ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Αυτές οι θέσεις είναι αλλιώς γνωστές ως "Ενεργά σημεία Wi-Fi".
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )/WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element) για Windows XP με Service Pack 2 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 )/WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element) για Windows XP με Service Pack 2 (Ελληνική έκδοση).
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Απριλίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε Windows XP με SP2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  19-Apr-2005 23:54 5.1.2600.2658   14.592 Ndisuio.sys  20-Apr-2005 19:21 5.1.2600.2658  1.705.472 Netshell.dll    20-Apr-2005 19:21 5.1.2600.2658   381.440 Wzcdlg.dll     20-Apr-2005 19:21 5.1.2600.2658   52.736 Wzcsapi.dll     20-Apr-2005 19:21 5.1.2600.2658   474.624 Wzcsvc.dll     19-Apr-2005 23:44 5.1.2600.2658   13.824 Xpsp3res.dll  

WPA2

Το WPA2 είναι μια πιστοποίηση προϊόντος που είναι διαθέσιμη μέσω του Wi-Fi Alliance. Το WPA2 πιστοποιεί ότι ο ασύρματος εξοπλισμός είναι συμβατός με το πρότυπο IEEE 802.11i. Η πιστοποίηση προϊόντος WPA2 αντικαθιστά επίσημα το WEP (Wired Equivalent Privacy) και τις υπόλοιπες δυνατότητες ασφαλείας του αρχικού προτύπου IEEE 802.11. Ο στόχος της πιστοποίησης του WPA2 είναι να υποστηρίζει τις πρόσθετες υποχρεωτικές δυνατότητες ασφαλείας του προτύπου IEEE 802.11i οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ακόμη σε προϊόντα που υποστηρίζουν WPA.

Η ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες του WPA2:
 • Το WPA2 Enterprise χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας IEEE 802.1X και το WPA2 Personal που χρησιμοποιώντας ένα κλειδί προηγούμενης κοινής χρήσης (PSK).
 • Τη δυνατότητα AES (Advanced Encryption Standard) χρησιμοποιώντας το Counter Mode-Cipher Block Chaining (CBC)-Message Authentication Code (MAC) Protocol (CCMP) το οποίο παρέχει εμπιστευτικότητα δεδομένων, έλεγχο ταυτότητας προέλευσης δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων για ασύρματα πλαίσια.
 • Την προαιρετική χρήση της προσωρινής αποθήκευσης PMK (Pairwise Master Key) και της περιστασιακής προσωρινής αποθήκευσης PMK. Στην αποθήκευση PMK, οι υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου και τα σημεία ασύρματης πρόσβασης κάνουν προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσμάτων των ελέγχων ταυτότητας 802.1X. Επομένως, η πρόσβαση είναι πολύ ταχύτερη όταν ένας υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου μετακινείται πίσω σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης στο οποίο έχει γίνει ήδη έλεγχος ταυτότητας του υπολογιστή-πελάτη.
 • Την προαιρετική χρήση του προκαταρκτικού ελέγχου ταυτότητας. Στον προκαταρκτικό έλεγχο ταυτότητας, ένας υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου με WPA2 μπορεί να εκτελέσει έλεγχο ταυτότητας 802.1X με άλλα σημεία ασύρματης πρόσβασης που βρίσκονται μέσα στο εύρος του, όταν εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος στο τρέχον σημείο ασύρματης πρόσβασης.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE μαζί με τα ακόλουθα:
 • Σημεία ασύρματης πρόσβασης τα οποία υποστηρίζουν το WPA2.
 • Ασύρματους προσαρμογείς δικτύου που υποστηρίζουν το WPA2.
 • Τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων ασύρματων δικτύων των Windows XP που υποστηρίζουν τη μεταβίβαση των δυνατοτήτων του WPA2 στην αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου των Windows.
Η ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE τροποποιεί τα ακόλουθα παράθυρα διαλόγου:
 • Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα ασύρματο δίκτυο με δυνατότητα WPA2, ο τύπος δικτύου εμφανίζεται ως WPA2 στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο (Choose A Wireless Network).
 • Στην καρτέλα Συσχέτιση (Association) των ιδιοτήτων ενός ασύρματου δικτύου, η λίστα Έλεγχος ταυτότητας δικτύου (Network Authentication) διαθέτει τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:
  • WPA2 - για το WPA2 Enterprise
  • WPA2-PSK - για το WPA2 Personal
Σημείωση Αυτές οι επιλογές δεν υπάρχουν όταν το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα ασύρματου δικτύου δεν υποστηρίζει το WPA2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας του WPA2, ανατρέξτε στο θέμα "Επισκόπηση του Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)" της ακόλουθης τοποθεσίας της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τιμές μητρώου που ελέγχουν τον προκαταρκτικό έλεγχο ταυτότητας και την προσωρινή αποθήκευση PMK

Οι ακόλουθες καταχωρήσεις μητρώου του δευτερεύοντος κλειδιού
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
ελέγχουν τη συμπεριφορά του προκαταρκτικού ελέγχου ταυτότητας και της προσωρινής αποθήκευσης PMK για την ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE:
 • PMKCacheMode
 • PMKCacheTTL
 • PMKCacheSize
 • PreAuthMode
 • PreAuthThrottle

PMKCacheMode

Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 (απενεργοποιημένη), 1 (ενεργοποιημένη)
Προεπιλεγμένη τιμή: 1
Υπάρχει από προεπιλογή: Όχι
Περιγραφή: Καθορίζει αν ένας υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου με Windows XP θα πραγματοποιεί προσωρινή αποθήκευση PMK. Από προεπιλογή, η επιλογή PMKCacheMode είναι ενεργοποιημένη.

PMKCacheTTL

Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 5-1440
Προεπιλεγμένη τιμή: 720
Υπάρχει από προεπιλογή: Όχι
Περιγραφή: Καθορίζει τον αριθμό των λεπτών που επιτρέπεται να υπάρχει μια καταχώρηση στην προσωρινή αποθήκευση PMK πριν καταργηθεί. Η μέγιστη τιμή είναι 1440 (24 ώρες). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 720 (12 ώρες).

PMKCacheSize

Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 1-255
Προεπιλεγμένη τιμή: 100
Υπάρχει από προεπιλογή: Όχι
Περιγραφή: Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό των καταχωρήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στην προσωρινή μνήμη του PMK. Από προεπιλογή, η προσωρινή μνήμη PMK έχει 16 καταχωρήσεις.

PreAuthMode

Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 (απενεργοποιημένη), 1 (ενεργοποιημένη)
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
Υπάρχει από προεπιλογή: Όχι
Περιγραφή: Καθορίζει αν ένας υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου με Windows XP θα δοκιμάσει να πραγματοποιήσει προκαταρκτικό έλεγχο ταυτότητας. Από προεπιλογή, η δυνατότητα PreAuthMode είναι απενεργοποιημένη.

PreAuthThrottle

Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 1-16
Προεπιλεγμένη τιμή: 3
Υπάρχει από προεπιλογή: Όχι
Περιγραφή: Καθορίζει τον αριθμό των βασικών υποψήφιων σημείων ασύρματης πρόσβασης με τα οποία ο υπολογιστής με Windows XP θα δοκιμάσει να εκτελέσει προκαταρκτικό έλεγχο ταυτότητας. Η τιμή βασίζεται στη λίστα ταξινόμησης των προτιμώμενων σημείων ασύρματης πρόσβασης, όπως αναφέρονται από το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα ασύρματου δικτύου. Από προεπιλογή, το PreAuthThrottle λαμβάνει την τιμή 3.
Σημείωση Οι αλλαγές σε μία ή περισσότερες από αυτές τις τιμές καταχωρήσεων μητρώου δεν ισχύουν μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση της ασύρματης υπηρεσίας ή την επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE)

Οι υπηρεσίες παροχής ασύρματης σύνδεσης στο Internet (WISP) παρείχαν αρχικά ασύρματη πρόσβαση στο Internet χωρίς ασφάλεια. Αυτό απάλλασσε τους πελάτες από την υποχρέωση ρύθμισης των παραμέτρων ασφαλείας του ασύρματου δικτύου. Επειδή η ασφάλεια της ασύρματης τεχνολογίας έχει γίνει πολύ σημαντική, οι υπηρεσίες WISP θέλουν να μετακινηθούν σε ασφαλή δημόσια δίκτυα Wi-Fi. Κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης, οι υπηρεσίες WISP πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τόσο τη μη ασφαλή όσο και την ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Για να έχουν μικρότερο κόστος κατά τη μετεγκατάσταση, οι υπηρεσίες WISP πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και να κοινοποιούν δύο διαφορετικά λογικά ασύρματα δίκτυα, τα οποία διαθέτουν δύο διαφορετικά ονόματα ασύρματου δικτύου και τα οποία χρησιμοποιούν μία μόνο υποδομή φυσικού δικτύου.

Σημείωση Τα ονόματα ασύρματου δικτύου είναι επίσης γνωστά ως "Αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών" (Service Set Identifiers - SSID).

Ορισμένα σημεία ασύρματης πρόσβασης τα οποία διατίθενται σήμερα έχουν τη δυνατότητα κοινοποίησης πολλών SSID και υποστήριξης πολλών ρυθμίσεων παραμέτρων λογικού δικτύου ταυτόχρονα. Ωστόσο, εξαιτίας των περιορισμών υλικού, η συντριπτική πλειοψηφία των σημείων ασύρματης πρόσβασης που αναπτύσσονται σήμερα σε δημόσια ενεργά σημεία Wi-Fi επιτρέπουν να συμπεριληφθεί μόνο ένα SSID στα πλαίσια εκπομπής Beacon και Probe Response. Αυτή η συμπεριφορά αποκρύπτει αποτελεσματικά τα δευτερεύοντα SSID από υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου. Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακαλύψετε και να συνδεθείτε σε ονόματα δημόσιου δικτύου Wi-Fi στα οποία είχατε συνδεθεί προηγουμένως. Χωρίς την ασύρματη υποστήριξη AP για την κοινοποίηση πολλών SSID σε πλαίσια εκπομπής Beacon και Probe Response, τα πρόσθετα ασύρματα δίκτυα πρέπει να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σύνολο φυσικών σημείων ασύρματης πρόσβασης ή οι χρήστες πρέπει να ρυθμίσουν με μη αυτόματο τρόπο τους υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των κρυφών SSID. Η υλοποίηση ενός πρόσθετου συνόλου σημείων ασύρματης πρόσβασης συνεπάγεται μεγάλο κόστος για τις υπηρεσίες WISP. Η μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων των υπολογιστών-πελατών ασύρματου δικτύου είναι δύσκολη διαδικασία για τους πελάτες και δεν κλιμακώνεται σε ένα μεγάλο δίκτυο WISP.

Το WPS IE είναι ένα πρόσφατα καθορισμένο στοιχείο πληροφοριών 802.11 το οποίο επιλύει το ζήτημα των κρυφών SSID για τις υπηρεσίες WISP. Το WPS IE παρέχει επίσης έναν τρόπο για την κοινοποίηση πρόσθετων SSID από τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια εκπομπής Beacon και Probe Request. Το WPS IE περιλαμβάνει το SSID και πρόσθετες λεπτομέρειες, όπως:
 • Εάν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X.
 • Εάν το ασύρματο δίκτυο έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών προετοιμασίας στον υπολογιστή-πελάτη ασύρματου δικτύου.
Το WPS IE πρέπει να περιλαμβάνεται στα πλαίσια εκπομπής Beacon και Probe Request και πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιδέχεται επεξεργασία από υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου. Συχνά, έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε υποστήριξη WPS IE σε σημεία ασύρματης πρόσβασης μέσω μιας ενημερωμένης έκδοσης υλικολογισμικού. Επομένως, τυπικά δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα σημεία ασύρματης πρόσβασης ή να εγκαταστήσετε πρόσθετα. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προμηθευτή σημείων ασύρματης πρόσβασης ή στην τοποθεσία του προμηθευτή στο Web, για να προσδιορίσετε αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για το σημείο ασύρματης πρόσβασης. Για υπολογιστή-πελάτη ασύρματου δικτύου που διαθέτει Windows XP με SP2, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE.

Κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του WPA2/WPS IE σε υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου που διαθέτουν Windows XP με SP2, τα στοιχεία ασύρματου δικτύου των Windows XP αναγνωρίζουν το WPS IE στα πλαίσια της εκπομπής Beacon ή Probe Response. Αυτή η λειτουργία εμφανίζει στο χρήστη τα SSID που ήταν προηγουμένως κρυφά, στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο (Choose A Wireless Network). Οι υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου με Windows XP και δεν έχουν εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE δεν αναγνωρίζουν το WPS IE και δεν εμφανίζουν τα κρυφά SSID.

Για να αναπτύξετε με επιτυχία την υποστήριξη για το WPS IE, πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Σημεία ασύρματης πρόσβασης τα οποία υποστηρίζουν τη ρύθμιση παραμέτρων πρόσθετων SSID και την κοινοποίησή τους με το WPS IE. Για παράδειγμα, η Cisco έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένες εκδόσεις υλικολογισμικού για τα δικά της σημεία ασύρματης πρόσβασης με σκοπό την υποστήριξη του νέου WPS IE. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Cisco στο Web (στα αγγλικά):
 • Υπολογιστές-πελάτες ασύρματου δικτύου που διαθέτουν Windows XP με SP2 και την ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE.
Μετά την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης, η χρήση του WPS IE παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Επιτρέπει την εύκολη και οικονομική μετεγκατάσταση από μη ασφαλείς δημόσιες ασύρματες συνδέσεις ενεργού σημείου Wi-Fi σε ασφαλείς. Τα ασφαλή δημόσια ενεργά σημεία Wi-Fi πρέπει να χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας 802.1X, κρυπτογράφηση και υπηρεσίες WPS (Wireless Provisioning Services) για την προετοιμασία ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο σημείων ασύρματης πρόσβασης.
 • Επιτρέπει στους χρήστες ασύρματων δικτύων να ανακαλύπτουν εύκολα και να επιλέγουν αν θέλουν να έχουν μη ασφαλείς ή ασφαλείς συνδέσεις ασύρματου δικτύου. Επιπλέον, οι χρήστες ασύρματων δικτύων μπορούν να ρυθμίζουν γρήγορα τις παραμέτρους του ασύρματου δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες WPS, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο "Ανάπτυξη τεχνολογίας υπηρεσιών προετοιμασίας ασύρματων δικτύων (WPS)" (Deploying Wireless Provisioning Services (WPS) Technology). Για να κάνετε λήψη της λευκής βίβλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Πρόσθετες αλλαγές στην ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE

Οι ακόλουθες αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης στην ενημερωμένη έκδοση του WPA2/WPS IE:
 • Τα Windows XP σάς ζητούν τώρα να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μη ασφαλές προτιμώμενο ασύρματο δίκτυο. Το μη ασφαλές δίκτυο προσδιορίζεται ως μια σύνδεση ανοιχτού συστήματος στην οποία έχει εφαρμοστεί έλεγχος ταυτότητας και η οποία δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μη ασφαλές ασύρματο δίκτυο, το ασύρματο δίκτυο εμφανίζεται με την ετικέτα Μη ασφαλές (Unsecured). Οι αλλαγές αυτές έχουν προστεθεί για να εξασφαλιστεί ότι είστε ενήμεροι για τη σύνδεσή σας σε ένα ασύρματο δίκτυο που είναι ευαίσθητο σε επιθέσεις ασφαλείας.
 • Το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο (Choose A Wireless Network) των Windows XP με SP2 συγχώνευσε τα δίκτυα υποδομής και τα δίκτυα ειδικού τύπου χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα ασύρματου δικτύου, έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο αυτό στη λίστα διαθέσιμων δικτύων. Το ζήτημα αυτό επιδιορθώθηκε. Με εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση, το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο (Choose A Wireless Network) εμφανίζει τώρα και τους δύο τύπους ασύρματου δικτύου στη λίστα διαθέσιμων δικτύων ως ξεχωριστές καταχωρήσεις.
 • Το στατικό περιβάλλον προετοιμασίας API για τις υπηρεσίες WPS (Wireless Provisioning Services) έχει ενημερωθεί έτσι ώστε να μπορείτε να καθορίσετε το WPA2 ως μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το API, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Προηγουμένως, υπήρχε μια καθυστέρηση σύνδεσης ενός λεπτού κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν συνδεόσαστε σε ένα ασύρματο δίκτυο που προετοιμάστηκε από WPS. Το ζήτημα αυτό επιδιορθώθηκε.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 893357 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:07:04 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbbug kbwinxppresp3fix kbfix kbnetwork atdownload KB893357
Σχόλια