Οδηγίες για την ανίχνευση και ανάπτυξη του κύκλου κυκλοφορίας της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας της 8ης Φεβρουαρίου 2005

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για την παροχή εργαλείων εντοπισμού και συστάσεων ανάπτυξης για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας τύπου ενημερωτικού δελτίου, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για όλα τα ενημερωτικά δελτία στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Αυτές οι οδηγίες περιέχουν συστάσεις για διάφορα περιβάλλοντα των Windows. Σε αυτές περιλαμβάνονται εργαλεία όπως τα Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool (ODT), Microsoft Systems Management Server (SMS) και Enterprise Update Scan Tool (EST). Αυτό το έγγραφο είναι μια μηνιαία συμπληρωματική έκδοση για το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool
Αυτή η συμπληρωματική έκδοση παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις ανίχνευσης και ανάπτυξης με βάση τον κύκλο κυκλοφορίας της 8ης Φεβρουαρίου 2005.

Στρατηγικές ανίχνευσης και ανάπτυξης

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τη δημόσια τοποθεσία του Windows Update στο Web και την τοποθεσία του Office Update στο Web

Εάν κάνετε ανίχνευση και ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας χρησιμοποιώντας τη δημόσια τοποθεσία του Windows Update στο Web και την τοποθεσία του Office Update στο Web, μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες από τις κυκλοφορίες της 8ης Φεβρουαρίου 2005. Εξαίρεση είναι ένα μέρος του MS05-009.
 • Το Windows Update δεν ενημερώνει τα προϊόντα MSN Messenger 6.1 και 6.2 που αναφέρονται στο MS05-009. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSN Messenger στο Web:
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool (EST) για να σαρώσετε συστήματα που εκτελούν το MSN Messenger και να διαπιστώσετε αν είναι ευάλωτα. Σε μικρότερα περιβάλλοντα, είναι πιο εύκολο να επισκεφθείτε τους λίγους υπολογιστές που ίσως χρειάζονται ενημερωμένες εκδόσεις, να επαληθεύσετε τις εκδόσεις αυτών των προϊόντων και στη συνέχεια να ενημερώσετε τα προϊόντα από τις συνδέσεις του Κέντρου λήψης (Download Center) που είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA

Εάν χρησιμοποιείτε το MBSA για να ανιχνεύσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις εκδόσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2005. Εξαιρέσεις είναι το MS05-004, ένα μέρος του MS05-006 και ένα μέρος του MS05-009.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο EST για την ανίχνευση του MS05-004.
 • Το εργαλείο EST ή το Software Update Services (SUS) ανιχνεύει το προϊόν Windows SharePoint Services που αναφέρεται στο MS05-006. Το προϊόν Windows SharePoint Team Services που αναφέρεται στο MS05-006 ανιχνεύεται μόνο αν χρησιμοποιήσετε μια τοπική σάρωση από το εργαλείο Office Detection Tool (ODT) που είναι ενσωματωμένο στο MBSA.
 • Το εργαλείο EST ανιχνεύει όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στο MS05-009. Το MBSA ανιχνεύει μόνο το προϊόν Media Player 9.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services


Εάν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Software Update Services για την ανίχνευση και ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις εκδόσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2005. Εξαιρέσεις είναι το MS05-005 και ένα μέρος του MS05-006.
 • Οι υπηρεσίες SUS δεν ανιχνεύουν ούτε αναπτύσσουν οποιοδήποτε μέρος του MS05-005. Το MBSA ανιχνεύει εν μέρει το MS05-005. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα MBSA. Για να αναπτύξετε το MS05-005, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Office Update στο Web ή χρησιμοποιήστε ένα πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, όπως το SMS.
 • Με το MS05-006, το MBSA ανιχνεύει αν η ενημερωμένη έκδοση για αυτήν την ευπάθεια απαιτείται για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services. Το MBSA πραγματοποιεί αυτήν την ενέργεια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Office Detection Tool και, επομένως, περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις. Επιπλέον, το MBSA δεν υποστηρίζει προς το παρόν την ανίχνευση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA για να ανιχνεύσετε το προϊόν Windows SharePoint Team Services το οποίο αποτελεί μέρος του MS05-006. Για να αναπτύξετε το MS05-006, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Office Update στο Web ή χρησιμοποιήστε ένα πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, όπως το SMS.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το εργαλείο SMS μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων Software Update Services


Εάν χρησιμοποιήσετε το SMS για την ανίχνευση και ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις εκδόσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2005. Για να κάνετε λήψη των πακέτων EST που αφορούν αποκλειστικά την ανίχνευση και ανάπτυξη με χρήση του εργαλείου SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά):

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894154 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Security Update Scan Tool Φεβρουαρίου 2005 σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον Systems Management Server 2003 και τον Systems Management Server 2.0


Πίνακας ανίχνευσης και ανάπτυξης

Office UpdateWindows Update ή Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic updates) MBSA και ODT SUSΑυτόνομο EST SMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ενημερωτικό δελτίο Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξη
MS05-004 Δ/ΥΝαιΌχιΝαι ΝαιΝαι - πλήρης ανίχνευση και ανάπτυξη με το πακέτο EST που αφορά αποκλειστικά τον SMS
MS05-005 ΝαιΔ/ΥΝαιΔ/Υ Δ/ΥΝαι
MS05-006 Ενημερώνει μόνο τις υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services Ενημερώνει μόνο τις υπηρεσίες Windows SharePoint ServicesΑνιχνεύει μόνο τις υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services χρησιμοποιώντας τοπική σάρωση Ενημερώνει μόνο τις υπηρεσίες Windows SharePoint ServicesΑνιχνεύει μόνο τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services Ναι - πλήρης ανίχνευση και ανάπτυξη με το πακέτο EST που αφορά αποκλειστικά τον SMS
MS05-007 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-008 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-009 Δ/ΥΕνημερώνει μόνο τα προγράμματα Media Player 9 και Windows Messenger Ανιχνεύει μόνο το πρόγραμμα Media Player 9 Ενημερώνει μόνο τα προγράμματα Media Player 9 και Windows Messenger ΝαιΝαι - πλήρης ανίχνευση και ανάπτυξη με το πακέτο EST που αφορά αποκλειστικά τον SMS
MS05-010 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-011Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-012 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-013 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-014 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι
MS05-015 Δ/ΥΝαιΝαιΝαι Δ/ΥΝαι


Σημείωση Αυτές οι οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης ισχύουν για τα Windows NT 4.0 και Windows NT 4.0 Terminal Server Edition μόνο σε σχέση με το MS05-010.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο μου παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του Φεβρουαρίου. Αυτή η εκπομπή στο Web θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2005, στις 11:00 Π.M. Ώρα Ειρηνικού. Εξαιτίας των πολύπλοκων σεναρίων ανάπτυξης της έκδοσης αυτού του μήνα, η διάρκεια της εκπομπής για τεχνικά θέματα στο Web θα παραταθεί σε δύο ώρες. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά):
Υπάρχει μια πρόσθετη εκπομπή PSS στο Web στις 16 Φεβρουαρίου 2005, για την παροχή επιπλέον υποστήριξης ανάπτυξης σε διαχειριστές συστημάτων. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά):
Αυτόν το μήνα, η Microsoft παρέχει επίσης έναν πρόσθετο πόρο, το εργαλείο Enterprise Scanning Tool, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το Enterprise Scanning Tool είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο του Microsoft Baseline Security Analyzer. Το εργαλείο Enterprise Scanning Tool βοηθά στην ανίχνευση ευάλωτων υπολογιστών όταν το εργαλείο MBSA δεν έχει τη δυνατότητα αυτή.

Ε2: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A2: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer για να ανιχνεύσετε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που εκδόθηκαν αυτόν το μήνα (στα αγγλικά): Σημείωση Με το MS05-006, το MBSA ανιχνεύει αν η ενημερωμένη έκδοση για αυτήν την ευπάθεια απαιτείται για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services. Το MBSA πραγματοποιεί αυτήν την ενέργεια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Office Detection Tool και, επομένως, περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις. Επιπλέον, το MBSA δεν υποστηρίζει προς το παρόν την ανίχνευση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Εάν έχετε εγκαταστήσει οποιοδήποτε από τα προγράμματα που παρατίθενται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας, ίσως πρέπει να προσδιορίσετε με μη αυτόματο τρόπο αν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Με το MS05-014, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση για το Internet Explorer 6 Service Pack 1 που έχει σχεδιαστεί για τα Windows 2000 και το Windows XP Service Pack 1. Εάν εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε συστήματα Windows NT 4.0 στην εταιρεία σας και χρησιμοποιείτε το εργαλείο MBSA, μια σάρωση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού θα εμφανίσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ως εφαρμόσιμη για τα συστήματα Windows NT 4.0. Ωστόσο, αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται μόνο για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας.

Ε3: Για ποια ενημερωτικά δελτία ασφαλείας θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Enterprise Scanning Tool με το MBSA, για να εντοπίσω ευάλωτα συστήματα στο δίκτυό μου;

Α3: Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Scanning Tool με το MBSA για τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας:
 • MS05-004
 • MS05-006
 • MS05-009
Ε4: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A4: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.

Σημείωση Ο SMS χρησιμοποιεί το MBSA για την ανίχνευση. Επομένως, ο SMS έχει τους ίδιους περιορισμούς όσον αφορά τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται από το MBSA. Για πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web (στα αγγλικά): Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Security Update Inventory Tool για να ανιχνεύσετε τα Microsoft Windows και άλλα επηρεαζόμενα προϊόντα της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Ο SMS μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσει τις απαραίτητες ενημερωμένες εκδόσεις για εφαρμογές του Microsoft Office, όπως οι υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services.

Ε5: Για ποια ενημερωτικά δελτία ασφαλείας θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Enterprise Scanning Tool με τον SMS, για να εντοπίσω ευάλωτα συστήματα στο δίκτυό μου;

A5: Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Scanning Tool σε συνδυασμό με τον SMS για τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας:
 • MS05-004
 • MS05-006
 • MS05-009
Ε6: Προσπαθώ να εγκαταστήσω το MS05-004. Υπάρχει κάποιο πρόσθετο εργαλείο που μπορεί να με βοηθήσει να προσδιορίσω ευάλωτα συστήματα;

A6: Ναι. Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής μας για την παροχή δυνατοτήτων εντοπισμού για κάθε έκδοση ενημερωτικού δελτίου, διατίθεται ένα αυτόνομο εργαλείο εντοπισμού για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ASP.NET. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), όταν κάνετε αναζήτηση για τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: επιχείρηση (enterprise), εργαλείο σάρωσης (scan tool) και το αναγνωστικό του ενημερωτικού δελτίου. Υπάρχει επίσης μια έκδοση αυτού του εργαλείου την οποία μπορούν αποκτήσουν οι πελάτες του SMS. Για να κάνουν λήψη αυτού του εργαλείου, οι πελάτες του SMS μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά):

Ε7: Προσπαθώ να εγκαταστήσω το MS05-006. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόσθετο εργαλείο που θα με βοηθήσει να προσδιορίσω ευάλωτα συστήματα;

A7: Ναι. Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής μας για την παροχή δυνατοτήτων εντοπισμού για κάθε έκδοση ενημερωτικού δελτίου, διατίθεται ένα αυτόνομο εργαλείο εντοπισμού για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), όταν κάνετε αναζήτηση για τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: επιχείρηση (enterprise), εργαλείο σάρωσης (scan tool) και το αναγνωστικό του ενημερωτικού δελτίου. Για να αποκτήσουν αυτό το εργαλείο, οι πελάτες του SMS μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Ε8: Προσπαθώ να εγκαταστήσω το MS05-009. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόσθετο εργαλείο που θα με βοηθήσει να προσδιορίσω ευάλωτα συστήματα;

A8: Ναι. Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής μας για την παροχή δυνατοτήτων εντοπισμού για κάθε έκδοση ενημερωτικού δελτίου, διατίθεται ένα αυτόνομο εργαλείο εντοπισμού για κάθε ένα από τα επηρεαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-009. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), όταν κάνετε αναζήτηση για τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: επιχείρηση (enterprise), εργαλείο σάρωσης (scan tool) και το αναγνωστικό του ενημερωτικού δελτίου. Για να αποκτήσουν αυτό το εργαλείο, οι πελάτες του SMS μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Ε9: Έχω λάβει μια επείγουσα επιδιόρθωση από τη Microsoft ή από την υπηρεσία υποστήριξής μου από τότε που κυκλοφόρησε το MS04-004. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιλαμβάνεται στο MS05-014;

A9: Ναι. Όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στο σύστημά σας είχε ενημερωθεί παλιότερα από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν είχατε εγκαταστήσει παλιότερα μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα επηρεαζόμενο αρχείο, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία που περιέχουν την επείγουσα επιδιόρθωση στο σύστημά σας. Διαφορετικά, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία στο σύστημά σας χωρίς την επείγουσα επιδιόρθωση.

Ε10: Οι διακόπτες εγκατάστασης γραμμής εντολών του MS05-014 είναι διαφορετικοί στα λειτουργικά συστήματα των Windows 2000 και Windows XP από αυτούς του MS04-025. Γιατί συμβαίνει αυτό;

A10: Ξεκινώντας με το MS04-038 (στα αγγλικά), τα πακέτα των οποίων γίνεται λήψη από το Web για τα Windows 2000 και το Windows XP Service Pack 1 χρησιμοποιούν μια νέα τεχνολογία εγκατάστασης, το Update.exe. Επομένως, οι επιλογές εγκατάστασης είναι διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων εκδόσεων. Επίσης, ως μέρος της αλλαγής στην τεχνολογία εγκατάστασης Update.exe, ο αριθμός του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση δεν θα εμφανίζεται πλέον στο παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες για τον Internet Explorer " (About Internet Explorer) του Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμοι για αυτήν την έκδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας. Εάν έχετε κάνει αυτόματα λήψη αυτού του πακέτου ως λειτουργία του πακέτου δυνατοτήτων SUS του SMS, οι παράμετροι γραμμής εντολών βασίζονται στο πακέτο εγκατάστασης του SMS και είναι διαφορετικές από την έκδοση λήψης από το Web.

Ε11: Υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί που πρέπει να λάβω υπόψη μου κατά την ανάπτυξη του MS05-014;

A11: Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία των ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας MS04-004 και MS04-025 (στα αγγλικά). Ωστόσο, εγκαθίστανται μόνο σε συστήματα που τις χρειάζονται. Οι πελάτες που έχουν λάβει επείγουσες επιδιορθώσεις από τη Microsoft ή από τις υπηρεσίες παροχής υποστήριξής τους μετά την κυκλοφορία των ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας MS04-004 ή MS04-025 (στα αγγλικά) πρέπει να εξετάσουν την ερώτηση εννέα, για να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι έχει γίνει εγκατάσταση των κατάλληλων επειγουσών επιδιορθώσεων. Αυτό τεκμηριώνεται αναλυτικότερα στο άρθρο 867282 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση για το θέμα ευπάθειας "Μεταφορά και απόθεση" (Drag-and-Drop), CAN-2005-0053, αποτελείται από δύο μέρη. Εξετάζεται εν μέρει στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-014. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, μαζί με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-008 (στα αγγλικά), αποτελούν την ενημερωμένη έκδοση για το CAN-2005-0053. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν με κάποια συγκεκριμένη σειρά. Ωστόσο, συνιστάμε να εγκαταστήσετε και τις δύο ενημερωμένες εκδόσεις.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 894192 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:38:21 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB894192
Σχόλια