Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867282 του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS05-014, διακόπτεται η λειτουργία του Internet Explorer όταν αντιγράφετε εικόνες από τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν την ετικέτα <input type=image>

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867282 που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS05-014, διακόπτεται η λειτουργία του Microsoft Internet Explorer όταν αντιγράφετε εικόνες από τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν την ετικέτα <input type=image>.
Αιτία
Μια αλλαγή συμπεριλήφθηκε στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282, η οποία βοηθά στον αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου, ενδεχομένως επιβλαβούς σεναρίου μεταφοράς ενός υπολογιστικού φύλλου του Microsoft Excel που μοιάζει με μια εικόνα στην επιφάνεια εργασίας σας. Ο κώδικας που άλλαξε για να βοηθήσει στον αποκλεισμό αυτού του σεναρίου χρησιμοποιείται για λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης, καθώς και για λειτουργίες αντιγραφής εικόνων. Εξαιτίας της αλλαγής, παρουσιάστηκε ένα σφάλμα λογικής που θα μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του Internet Explorer, όταν αντιγράφετε εικόνες από την ετικέτα <input type=image>.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890923 (MS05-020). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890923, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
890923 MS05-020: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για προγραμματιστές Web


Εάν έχετε μια τοποθεσία που χρησιμοποιεί την ετικέτα <input type=image>, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
 • Για να εμφανίσετε μια εικόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο img, για παράδειγμα <img src=”sample.gif”>, αντί να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο εισαγωγής με ένα χαρακτηριστικό τύπου που καθορίζει μια εικόνα.
 • Για να υποβάλετε τις συντεταγμένες της εικόνας στην οποία έκανε κλικ ο χρήστης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο <img> και ένα πρόγραμμα χειρισμού <onclick>, για να καταγράψετε τις συντεταγμένες και να τις υποβάλετε μέσω του στοιχείου ελέγχου <input type=submit>. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κώδικα.
  <script>function ClickHandler(e){ document.all.form1.imgx.value = e.offsetX; document.all.form1.imgy.value = e.offsetY; document.all.form1.submit();}</script><form action="form.asp" method="post" id=form1 name=form1><input type=hidden name="imgobj.x" id=imgx value=0><input type=hidden name="imgobj.y" id=imgy value=0><img src=someimage.jpg onclick="ClickHandler(event);"></form>
Ετοιμάζουμε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα περιληφθεί στην επόμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Internet Explorer.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για χρήστες Web

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα που χρησιμοποιεί την ετικέτα <input type=image> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση εικόνας ως (Save Picture As) για να αποθηκεύσετε το αρχείο εικόνας στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mspaint στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη Ζωγραφική της Microsoft (Microsoft Paint), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) από το μενού Αρχείο (File).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που αποθηκεύσατε στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All) για να επιλέξετε την εικόνα.
 6. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
Τώρα μπορείτε να επικολλήσετε την εικόνα σε άλλες εφαρμογές.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το MS05-014, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867282 MS05-014: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 894926 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 16:35:42 - Αναθεώρηση: 5.3

Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbcodesnippet kbappdev kbsecurity kbprb kbcode kbadmin kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter KB894926
Σχόλια