Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αλλαγής του αριθμού-κλειδιού προϊόντος για το Office XP, το Office 2003 και το 2007 Office system

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για το Microsoft Office XP, το Microsoft Office 2003 ή το 2007 Microsoft Office system χωρίς πρώτα να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε το Microsoft Office.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows


Σημείωση Εάν επιχειρήσετε να ανοίξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office αφού ολοκληρώσετε τα βήματα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να δώσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος, πριν να ξεκινήσετε αυτά τα βήματα.

Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).

Σημειώσεις
 • Η λύση αυτόματης επίλυσης δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου σας. Το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου βρίσκεται στο φάκελο "C:\bak" με όνομα παρόμοιο με "Backup_For_KB895456_OfficeVersionNumber.reg". Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .reg για να επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις μητρώου σας αν ο νέος αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν λειτουργεί.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί, ανάλογα με την έκδοση των Windows και του Office που διαθέτετε:

  Εκδόσεις 32 bit
  2007 Office system
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  Εκδόσεις 64 bit
  2007 Office system
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Εξαγάγετε το δευτερεύον κλειδί
  Registration
  .

  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των τιμών στο δευτερεύον κλειδί
  Registration
  , στην περίπτωση που δεν λειτουργεί ο νέος αριθμός-κλειδί προϊόντος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί
   Registration
   και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export).
  2. Στη λίστα Αποθήκευση σε (Save in), επιλέξτε μια θέση για την αποθήκευση των καταχωρήσεων μητρώου.
  3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο .reg που θέλετε να εξαγάγετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

  Σημείωση Στα βήματα 4a μέχρι 4c, δημιουργήσατε ένα αντίγραφο ασφαλείας του δευτερεύοντος κλειδιού
  Registration
  . Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μητρώου του δευτερεύοντος κλειδιού
  Registration
  , κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο .reg που αποθηκεύσατε στο βήμα 4c. Τα περιεχόμενα του αρχείου .reg εξάγονται αυτόματα στο Μητρώο.
 5. Στο δευτερεύον κλειδί
  Registration
  , μπορεί να υπάρχουν πολλά καθολικά μοναδικά χαρακτηριστικά (Globally Unique Identifiers - GUID), τα οποία περιέχουν ένα συνδυασμό αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Κάθε κλειδί GUID αφορά συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.

  Κάντε κλικ σε ένα GUID. Στη συνέχεια, δείτε την έκδοση του Office που παρατίθεται στο δεξιό τμήμα παραθύρου για την καταχώρηση μητρώου
  Productname
  . Μόλις βρείτε το GUID που περιέχει την έκδοση του προγράμματος του Office που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση μητρώου
   DigitalProductID
   , κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση μητρώου
   ProductID
   , κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης του σωστού GUID για την έκδοση του προγράμματος ή της οικογένειας προγραμμάτων του Office που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   928516 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων για τα προγράμματα και τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2007
   832672 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων στο Office 2003
   302663 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων για προγράμματα του Office XP
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 7. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Microsoft Word. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να δώσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, πληκτρολογήστε το σωστό αριθμό-κλειδί προϊόντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
PID PIDKey OFF2007 fixit fix it fixme επίλυση αυτόματη επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 895456 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/30/2012 18:12:00 - Αναθεώρηση: 10.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456
Σχόλια