Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μνήμης cache συστήματος στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατάσταση λειτουργίας της Μνήμης cache συστήματος (System cache) ελέγχει τη δημιουργία διαμερισμάτων μεταξύ της μνήμης που εκχωρούν τα Microsoft Windows στην προσωρινή αποθήκευση αρχείων και της μνήμης που εκχωρούν τα Windows σε εφαρμογές. Οι πόροι της μνήμης cache συστήματος κατανέμονται σε διαμερίσματα στη διάρκεια της εκκίνησης και δεν αλλάζουν. Η κατάσταση λειτουργίας της Μνήμης cache συστήματος (System cache) έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των διακομιστών με Windows, μέσω της αύξησης του μεγέθους της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης αρχείων του συστήματος. Οι διακομιστές Web και άλλα προγράμματα κοινής χρήσης αρχείων διακομιστή συνήθως λειτουργούν καλύτερα όταν η ανάγνωση των πληροφοριών γίνεται από τη μνήμη cache του συστήματος αντί να γίνεται επανειλημμένα από το σκληρό δίσκο. Όταν η μνήμη cache του συστήματος χρησιμοποιείται κατάλληλα, βελτιώνονται οι επιδόσεις του διακομιστή αρχείων.

Εάν οι επιδόσεις βελτιώνονται με την αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας Μνήμη cache συστήματος (System cache) στην κατάσταση λειτουργίας Προγράμματα (Programs), το λειτουργικό σύστημα φαίνεται να βρίσκεται εμφανίζεται σε κατάσταση ανεπαρκών πόρων μνήμης. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα. Κάθε μονάδα δίσκου που ζητά περισσότερους πόρους ενδέχεται να μην λάβει τους ζητούμενους πόρους Κάθε μονάδα δίσκου και εφαρμογή ενδέχεται να χειριστεί αυτόν τον περιορισμό πόρου με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αρχική αιτία.

Σημείωση Από προεπιλογή, η κατάσταση λειτουργίας Μνήμη cache συστήματος (System cache) είναι ενεργοποιημένη στον Microsoft Windows Server 2003. Από προεπιλογή, αυτή η κατάσταση λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη στα Microsoft Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Η κατάσταση λειτουργίας Μνήμη cache συστήματος (System cache) έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται με προϊόντα του Windows Server, τα οποία λειτουργούν ως διακομιστές. Η κατάσταση λειτουργίας Μνήμη cache συστήματος (System cache) έχει επίσης σχεδιαστεί για περιορισμένη λειτουργία με τα Windows XP, όταν χρησιμοποιείτε τα Windows XP ως διακομιστή αρχείων. Αυτή η κατάσταση λειτουργίας δεν έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση στην επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα προϊόν διακομιστή ως επιφάνεια εργασίας, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής της εκχώρησης πόρων στην κατάσταση λειτουργίας Προγράμματα (Programs) ή της προσθήκης περισσότερης φυσικής RAM.

Όταν ενεργοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας Μνήμη cache συστήματος (System cache) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί υλικό βίντεο που βασίζεται στην αρχιτεκτονική UMA (Unified Memory Architecture) ή μια θύρα AGP (Accelerated Graphics Port), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σοβαρή και τυχαία μείωση των επιδόσεων. Για παράδειγμα, αυτή η μείωση των επιδόσεων μπορεί να περιλαμβάνει πολύ αργές επιδόσεις του συστήματος, σφάλματα διακοπής, αδυναμία εκκίνησης του υπολογιστή, αδυναμία φόρτωσης συσκευών ή εφαρμογών και αστάθεια του συστήματος.

Τα προγράμματα οδήγησης αυτών των στοιχείων καταναλώνουν μεγάλο μέρος της μνήμης εφαρμογών που απομένει κατά την προετοιμασία τους στη διάρκεια της εκκίνησης. Επίσης, σε αυτό το σενάριο, η μνήμη RAM του συστήματος μπορεί να μην επαρκεί όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Άλλα προγράμματα οδήγησης και υπηρεσίες χρήστη επιφάνειας εργασίας απαιτούν πρόσθετους πόρους.
 • Οι χρήστες της επιφάνειας εργασίας μεταφέρουν μεγάλα αρχεία.
Για να ρυθμίσετε τη μνήμη cache του συστήματος στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην περιοχή Επιδόσεις (Performance), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Στην περιοχή Χρήση μνήμης (Memory usage), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs) εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον υπολογιστή ως σταθμό εργασίας αντί ως διακομιστή. Τα προγράμματά σας θα λειτουργούν ταχύτερα και η μνήμη cache του συστήματός σας θα ισούται με το προεπιλεγμένο μέγεθος που καθορίζεται από τα Windows XP.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Μνήμη cache συστήματος (System cache) εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον υπολογιστή ως διακομιστή ή εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα που απαιτούν μεγάλη ποσότητα μνήμης cache συστήματος.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Η Μνήμη cache συστήματος (System cache) ενεργοποιεί την καταχώρηση μητρώου LargeSystemCache, η οποία βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Σημείωση Εάν δεν ξεκινήσει ο υπολογιστής, μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα Τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Αυτό θα επαναφέρει τη ρύθμιση καταχώρησης μητρώου LargeSystemCache στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση μητρώου LargeSystemCache, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
189327 Τρόπος αντιστοίχισης της RAM του προσαρμογέα στο χώρο διευθύνσεων της διαδικασίας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 895932 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/02/2008 14:17:52 - Αναθεώρηση: 4.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbtshoot KB895932
Σχόλια