Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα απομακρυσμένου περιεχομένου με χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech έπειτα από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 840315 ή του Windows Server 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 840315 ή του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ενδέχεται να αντιμετωπίστε τα εξής συμπτώματα:
 • Εάν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 ή τον Windows Server 2003 SP1, ενδέχεται να αντιμετωπίστε τα εξής συμπτώματα:
  • Οι δυνατότητες ορισμένων από τις εφαρμογές Web του υπολογιστή δεν λειτουργούν πλέον. Για παράδειγμα, ένα θέμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση.
  • Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή UNC (Universal Naming Convention) για το άνοιγμα ενός αρχείου .chm (Compiled Help Module) σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, τα θέματα του αρχείου .chm δεν εμφανίζονται.
 • Εάν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 840315, οι εφαρμογές Web που κάνουν ένθεση πρωτοκόλλων μέσα στα πρωτόκολλα InfoTech μιας διεύθυνσης URL δεν λειτουργούν σωστά.
Σημείωση Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που συμπληρώνουν τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
840315 MS04-023: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Το Windows Server 2003 SP1 και οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 896358 και 840315 περιλαμβάνουν αλλαγές στο πρωτόκολλο InfoTech. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάστηκαν για να μειώσουν τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας στη Βοήθεια HTML.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Τα συμπτώματα είναι ένα αναμενόμενο και σκόπιμο αποτέλεσμα της εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Η ενότητα αυτή παρέχει εναλλακτικούς τρόπους για την επανενεργοποίηση των χαρακτηριστικών σημαντικών εταιρικών προγραμμάτων. Οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης ενδέχεται να κάνουν τον υπολογιστή πιο ευάλωτο στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Η ασφαλέστερη διαδικασία είναι να μην χρησιμοποιηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης που αφορούν το μητρώο. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης, ρυθμίστε τις τιμές του μητρώου ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο περιοριστικές.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Το πρώτο από τα παρακάτω παραδείγματα είναι το πιο περιοριστικό. Τα επόμενα παραδείγματα είναι διαδοχικά λιγότερο περιοριστικά.

Παράδειγμα 1: Τρόπος χρήσης του URLAllowList για την ενεργοποίηση ορισμένων διευθύνσεων URL

Προειδοποίηση Συμπεριλάβετε μόνο τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που εμπιστεύεστε πλήρως.

Το ακόλουθο αρχείο .reg επανενεργοποιεί τη χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech για το άνοιγμα απομακρυσμένου περιεχομένου από τις ακόλουθες θέσεις:
 • αρχεία .chm στη θέση \\productmanuals\helpfiles
 • Μια εφαρμογή Web στην εξής διεύθυνση URL:
  http://www.wingtiptoys.com/help/
Σημείωση Μπορείτε να επικολλήσετε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που χρησιμοποιεί την επέκταση ονόματος αρχείου .reg.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"UrlAllowList"="\\productmanuals\helpfiles;file://\\productmanuals\helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/"
Σημείωση Όπως βλέπετε από το παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε μια διαδρομή UNC προς κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, πρέπει να προσθέσετε τις ακόλουθες δύο καταχωρήσεις:
\\productmanuals\helpfiles\;αρχείο://\\productmanuals\helpfiles
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ στη συμβολοσειρά της διεύθυνσης URL μιας τοποθεσίας που προστίθεται στο κλειδί μητρώου UrlAllowList. Για παράδειγμα, η ακόλουθη συμβολοσειρά δεν λειτουργεί:
"UrlAllowList"="http://*.wingtiptoys.com"
Ωστόσο, η ακόλουθη συμβολοσειρά λειτουργεί:
"UrlAllowList"="http://help.wingtiptoys.com"
Αυτή η συμβολοσειρά επιτρέπει στις ακόλουθες τοποθεσίες να παρέχουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο InfoTech:
 • http://help.wingtiptoys.com/research
 • http://help.wingtiptoys.com/sales

Παράδειγμα 2: Τρόπος χρήσης της τιμής MaxAllowedZone για την ενεργοποίηση μιας ζώνης ασφαλείας

Προειδοποίηση Η τιμή MaxAllowedZone ενεργοποιεί όλες τις τοποθεσίες σε μια ορισμένη ζώνη. Η χρήση του UrlAllowList όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1 μπορεί να είναι πιο ασφαλής. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τιμή MaxAllowedZone, μην την ρυθμίσετε σε υψηλότερη τιμή από την απαιτούμενη. Εάν ρυθμίσετε την τιμή σε 3 ή υψηλότερη, εκθέτετε τα συστήματά σας σε επιθέσεις μέσω του Internet.

Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή MaxAllowedZone έχει οριστεί σε μηδέν. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο ερμηνείας διαφορετικών καταχωρήσεων από την τιμή MaxAllowedZone.
MaxAllowedZoneΖώνη "Τοπικός υπολογιστής" (Local Machine)Ζώνη "Τοπικό intranet" (Local intranet)Ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites)Ζώνη InternetΖώνη "Ελεγχόμενες τοποθεσίες" (Restricted sites)
0ΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
1ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
2ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
3ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεται
4ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται
Το ακόλουθο αρχείο .reg επανενεργοποιεί τη χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech για σύνδεση σε όλα τα συστήματα της ζώνης Intranet.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001

Παράδειγμα 3: Τρόπος χρήσης των τιμών URLAllowList και MaxAllowedZone

Προειδοποίηση Η τιμή MaxAllowedZone ενεργοποιεί όλες τις τοποθεσίες σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Η χρήση του UrlAllowList όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1 μπορεί να είναι πιο ασφαλής. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τιμή MaxAllowedZone, μην την ρυθμίσετε σε υψηλότερη τιμή από την απαιτούμενη. Εάν ρυθμίσετε την τιμή σε 3 ή υψηλότερη, εκθέτετε τα συστήματά σας σε επιθέσεις μέσω του Internet.

Το ακόλουθο αρχείο .reg επανενεργοποιεί τη χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech για σύνδεση σε όλο το περιεχόμενο της ζώνης Intranet και σε δύο τοποθεσίες Internet.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"UrlAllowList"="http://www.wingtiptoys.com/;http://www.contoso.com/"

Παράδειγμα 4: Χρησιμοποιήστε την τιμή NestedProtocolList για να ενεργοποιήσετε ένθετα πρωτόκολλα μέσα σε μια διεύθυνση URL

Ορισμένες εφαρμογές Web ενδέχεται να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα που είναι ένθετα μέσα σε μια διεύθυνση URL. Η λειτουργία αυτή αφαιρέθηκε από τη Βοήθεια HTML (HTML Help) με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 840315. Έπειτα από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, οι εφαρμογές Web που χρησιμοποιούν ένθετα πρωτόκολλα σε μια διεύθυνση URL ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Για παράδειγμα, η ακόλουθη διεύθυνση URL ενδέχεται να μην λειτουργεί:
ms-its:http://www.proseware.com/helpfiles/help.chm::about.htm


Έπειτα από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, το ακόλουθο αρχείο .reg επανενεργοποιεί τη δυνατότητα ένθεσης των πρωτοκόλλων HTTP και FTP σε μια διεύθυνση URL.

Σημείωση Μπορείτε να επικολλήσετε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που χρησιμοποιεί την επέκταση ονόματος αρχείου .reg.
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] "NestedProtocolList"="http:;ftp:" 

Τρόπος ανάπτυξης των κλειδιών μητρώου σε έναν τομέα

Συνιστούμε να αναπτύξετε τις ρυθμίσεις των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω ως δέσμες ενεργειών εκκίνησης χρησιμοποιώντας την Πολιτική ομάδας (Group Policy). Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως δέσμες ενεργειών σύνδεσης. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο επιθυμητή επειδή υπάρχουν περιορισμοί δικαιωμάτων.

Τα παρακάτω βήματα είναι ένα παράδειγμα του τρόπου ανάπτυξης των ρυθμίσεων στο "Παράδειγμα 1" ως δέσμης ενεργειών εκκίνησης μέσω Πολιτικής ομάδας (Group Policy).
 1. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad).
   REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions] "UrlAllowList"="\\productmanuals\helpfiles;file://\\productmanuals\helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/"
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο .reg με το όνομα AllowTrustedSites.reg.
 3. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο και κατόπιν επικολλήστε το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad).
  REGEDIT.EXE /S AllowTrustedSites.reg
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο δέσμης με το όνομα AllowTrustedSites.reg.
 5. Εισαγάγετε το αρχείο δέσμης στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντιγράψτε το αρχείο δέσμης το οποίο δημιουργήσατε στο βήμα 4 και το αρχείο .reg το οποίο δημιουργήσατε στο βήμα 2 στο φάκελο \\Όνομα_τομέα\SysVol\Όνομα_τομέα\Policies\GUID του επιλεγμένου φακέλου GPO\Machine\Scripts\Startup.
  • Στον υπολογιστή όπου θέλετε να εκτελέσετε το αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dsa.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
  • Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν την πολιτική και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμη ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκκίνηση (Startup) στο δεξιό τμήμα παραθύρου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκκίνησης (Startup Properties).
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο αρχείο AllowTrustedSites.bat και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Add (Προσθήκη).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κατόπιν στο κουμπί Ναι (Yes), έπειτα στο κουμπί OK και τέλος στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση και παραδείγματα για διαχειριστές συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 και τον τρόπο επανενεργοποίησης των εφαρμογών Web οι οποίες επηρεάζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer (Internet Explorer Enhanced Security)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer (Internet Explorer Enhanced Security), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε συμπτώματα τα οποία μοιάζουν με αυτά που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να μην επαρκούν για την επίλυση των συμπτωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815141 Οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer αλλάζουν τον τρόπο περιήγησης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο InfoTech

Το πρωτόκολλο InfoTech χρησιμοποιείται κυρίως από τη Βοήθεια HTML (HTML Help). Οι λειτουργίες αυτού του πρωτοκόλλου παρέχονται από το αρχείο Itss.dll. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πρωτόκολλο χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους υποστηριζόμενους συνδυασμούς:
 • Ms-its
 • Its
 • Mk:@msitstore

Ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174360 Τρόπος χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer

Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας (Group Policy), επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Σε υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις x64 των Microsoft Windows, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις οδηγίες της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε διαφορετικό μέρος του μητρώου, ανάλογα με το εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία των 32 bit ή των 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896459 Αλλαγές μητρώου σε εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 Edition
Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
URP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896054 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/22/2006 08:15:00 - Αναθεώρηση: 8.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbhowto kbtshoot kbhtmlhelp100fix kbprb KB896054
Σχόλια
/html>> /c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">html>>