Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερώσεων, όταν αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία Web του Windows Update από έναν υπολογιστή με Windows XP που βρίσκεται πίσω από τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία Web του Windows Update από έναν υπολογιστή με Windows XP που βρίσκεται πίσω από τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης, δεν είναι δυνατή η λήψη των ενημερώσεων. Ενδέχεται, επίσης, να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας:
[Αριθμός σφάλματος: 0x80244017]
[Αριθμός σφάλματος: 0x80244018]
[Αριθμός σφάλματος: 0x80244019]
[Αριθμός σφάλματος: 0x8024401B]
[Αριθμός σφάλματος: 0x80244021]
Σημείωση Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο Windowsupdate.log, για να επαληθεύσετε αν το Windows Update ή οι Αυτόματες ενημερώσεις αντιμετώπισαν σφάλμα. Από προεπιλογή, το αρχείο Windowsupdate.log έχει ρυθμιστεί για την καταγραφή μηνυμάτων. Αυτό το αρχείο καταγραφής βρίσκεται στο φάκελο %Windir%. Ο φάκελος %Windir% είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows στον υπολογιστή σας.
Αιτία
Τα Windows XP χρησιμοποιούν υπηρεσίες HTTP των Microsoft Windows (WinHTTP) για την επικοινωνία με την τοποθεσία Web του Windows Update. Τα Windows XP χρησιμοποιούν επίσης στο Background Intelligent Transfer Service (BITS) για τη λήψη ενημερώσεων. Τα μηνύματα σφάλματος που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" αναφέρουν τα εξής:
 • Ο υπολογιστής-πελάτης εντόπισε το διακομιστή μεσολάβησης ή το τείχος προστασίας.
 • Ο υπολογιστής-πελάτης έλαβε ένα μήνυμα σφάλματος.
 • Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στον υπολογιστή-πελάτη στην τοποθεσία του Windows Update.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής μεσολάβησης ή το τείχος προστασίας έχει ρυθμιστεί για ανώνυμη πρόσβαση στην τοποθεσία Web του Windows Update. Συμπεριλάβετε τους ακόλουθους προορισμούς όταν δημιουργείτε την ομάδα προορισμού ή την ομάδα URL για το Windows Update:
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
Σημείωση Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το διακομιστή μεσολάβησης ή το τείχος προστασίας σας για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή μεσολάβησης ή του τείχους προστασίας για ανώνυμη πρόσβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του ISA server για ανώνυμη πρόσβαση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885819 Αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update Version 5 στο Web μέσω διακομιστή που εκτελεί ISA Server
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την εγκατάσταση των ενημερώσεων Windows:
 • Χρησιμοποιήστε το Microsoft Software Update Services (SUS) για την εγκατάσταση ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SUS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
 • Χρησιμοποιήστε τον Microsoft Systems Management Server για την εγκατάσταση ενημερώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Systems Management Server, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Μη αυτόματη λήψη service pack, επιδιορθώσεις ασφαλείας και ενημερώσεις για τα Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Αν ο διακομιστής μεσολάβησης ή το τείχος προστασίας σας έχει ήδη ρυθμιστεί για ανώνυμη πρόσβαση, μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική αιτία των μηνυμάτων σφάλματος που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος καταγραφής εποπτείας δικτύου. Για να προβάλλεται η πραγματική αιτία των μηνυμάτων σφάλματος, όταν αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία Web του Windows Update, πρέπει να εκτελείται το βοηθητικό πρόγραμμα καταγραφής εποπτείας δικτύου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα καταγραφής εποπτείας δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310875 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος καταγραφής εποπτείας δικτύου
SMS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896226 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/25/2013 12:09:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Update

 • kbtshoot KB896226
Σχόλια