Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση θεμάτων συμβατότητας για προγράμματα 32-bit σε εκδόσεις 64 bit του Windows Server 2003 και Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:896456
Περίληψη
Εκδόσεις 64-bit του Microsoft Windows Server 2003 και του Microsoft Windows XP, χρησιμοποιήστε το υποσύστημα Microsoft Windows 32-σε-Windows-64 (WOW64) για να εκτελέσετε προγράμματα 32-bit χωρίς τροποποιήσεις. Εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP παρέχουν υποστήριξη για δυαδικά αρχεία 16-bit ή προγράμματα οδήγησης 32-bit. Προγράμματα που εξαρτώνται από τα δυαδικά αρχεία 16-bit ή προγράμματα οδήγησης 32-bit δεν εκτελούνται σε εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 ή των Windows XP εκτός εάν ο κατασκευαστής πρόγραμμα παρέχει μια ενημερωμένη έκδοση για το πρόγραμμα.

Ενδέχεται να υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν συμβατότητας ή την απόδοση του προγράμματος. Μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένα πρόγραμμα θα έχουν ζητήματα συμβατότητας ή επιδόσεων, ελέγχοντας το πρόγραμμα σε μία από τις εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 ή των Windows XP.

Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένα ζητήματα συμβατότητας για προγράμματα 32-bit που εκτελούνται σε εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP. Αυτό το άρθρο συγκρίνει τις εκδόσεις 32-bit και 64-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP ή διαφορετικά λειτουργικά συστήματα 64-bit. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των δυαδικών αρχείων 32-bit και 64-bit δυαδικά αρχεία.

Αν και θέματα συμβατότητας που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP, αυτό το άρθρο κυρίως εγγράφεται για Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) έκδοση. Ειδικά σημειώνονται διαφορές κύριες λειτουργίες που υπάρχουν μεταξύ του Windows Server 2003 SP1 και προηγούμενες εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003.
πίσω το επάνω
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τις εκδόσεις x 64 του Microsoft Windows Server 2003 και έχουν βελτιστοποιηθεί η εγγενής εκτέλεση των Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition προγράμματα 64-bit. Επιπλέον, το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και τα Windows XP Professional x 64 Edition χρησιμοποιήστε το υποσύστημα WOW64, για να εκτελέσετε 32-bit προγράμματα.

πίσω το επάνω
Περισσότερες πληροφορίες

Εκτελεί προγράμματα 32-bit

Το υποσύστημα WOW64 επιτρέπει σε προγράμματα 32-bit εκτελούνται χωρίς τροποποίηση από τις εκδόσεις x 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition. Το υποσύστημα WOW64 γίνεται με τη δημιουργία 32-bit περιβάλλον για τις εκδόσεις x 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υποσύστημα WOW64, δείτε: το θέμα "Εκτελεί εφαρμογές 32 bit" στην ενότητα Windows 64-Bit του Τεκμηρίωση του Microsoft Platform SDK. Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:πίσω το επάνω

Ζητήματα επιδόσεων προγράμματος

Το υποσύστημα WOW64 δημιουργεί ένα περιβάλλον 32-bit x με βάση 64 εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition. Ορισμένα προγράμματα 32-bit μπορεί να εκτελεστεί με βραδύτερο ρυθμό σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα σχέση σε εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP. Για παράδειγμα, μια πρόγραμμα 32-bit ενδέχεται να εκτελείται πιο αργά σε Windows XP Professional x 64 Edition από το θα στα Microsoft Windows XP Professional. Εναλλακτικά, ορισμένα προγράμματα 32-bit που απαιτούν πολλή μνήμη ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένες επιδόσεις σε x 64 με βάση εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition. Αύξηση της απόδοσης που προκύπτει επειδή το εκδόσεις x 64 των Windows Server 2003 και Windows XP Professional x 64 Edition υποστηρίζει περισσότερες φυσικές μνήμη από τις εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές στη μνήμη Διαχείριση μεταξύ εκδόσεων 64-bit και 32 bit των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα "εικονική Θέμα διευθύνσεων χώρο"στην ενότητα σχετικά με τη διαχείριση μνήμης της Microsoft Τεκμηρίωση Platform SDK. Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία Web της Microsoft:πίσω το επάνω

Περιορισμοί του υποσυστήματος WOW64

Το υποσύστημα WOW64 δεν υποστηρίζει τα ακόλουθα προγράμματα:
 • Τα προγράμματα που καταρτίζονται για λειτουργίας 16-bit συστήματα
 • Προγράμματα λειτουργίας πυρήνα που καταρτίζονται για λειτουργίας 32-bit συστήματα
πίσω το επάνω

προγράμματα 16-bit

Το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition δεν υποστηρίζουν προγράμματα 16-bit ή ένα πρόγραμμα 16-bit στοιχεία. Προσομοίωση λογισμικού που απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων 16-bit σε η έκδοση x 64-Windows Server 2003 ή Windows XP Professional x 64 Έκδοση θα μειωθεί σημαντικά η απόδοση αυτών προγράμματα.

Ένα πρόγραμμα εγκατάστασης 16-bit χρησιμοποιούνται συχνά για την εγκατάσταση και Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα 32-bit. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα 32-bit απαιτούν 16-bit στοιχεία για να εκτελεστεί σωστά. Παρόλο που τα προγράμματα 32-bit που απαιτούν 16-bit τα στοιχεία ενδέχεται να λειτουργούν σωστά μετά την εγκατάστασή τους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης 16-bit για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα 32-bit. Προγράμματα που απαιτούν 16-bit τα στοιχεία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε x 64 με εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Τα Windows XP Professional x 64 Edition.

Εάν το πρόγραμμα 32-bit που απαιτεί στοιχεία 16-bit που προσπαθεί να εκτελέσει ένα αρχείο 16-bit ή ένα στοιχείο, το πρόγραμμα 32-bit θα καταγράψει ένα μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής συστήματος. Στη συνέχεια θα επιτρέψετε το λειτουργικό σύστημα ο δείκτης χειρισμού πρόγραμμα 32-bit του σφάλματος.

Για να προσδιορίσετε αν ένα πρόγραμμα απαιτείται ένα στοιχείο 16-bit, εγκατάσταση και εκτέλεση του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα δημιουργεί ένα σφάλμα μήνυμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για μια ενημερωμένη έκδοση που είναι συμβατή με τις εκδόσεις x 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition.

Επιστροφή στην αρχή

προγράμματα οδήγησης 32-bit

Το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition δεν υποστηρίζουν προγράμματα οδήγησης 32-bit. Κάθε συσκευή υλικού προγράμματα οδήγησης και πρόγραμμα πρέπει να μεταγλωττιστεί ειδικά για το x με βάση 64 έκδοση του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Έκδοση.

Εάν ένα πρόγραμμα 32-bit προσπαθήσει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης 32-bit σε ένα υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση x 64-του Windows Server 2003 SP1 ή Τα Windows XP Professional x 64 Edition, αποτύχει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Όταν Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, την έκδοση x 64-του Windows Server 2003 SP1 ή Τα Windows XP Professional x 64 Edition αναφέρει ένα σφάλμα σε 32-bit πρόγραμμα.

Εάν ένα πρόγραμμα 32-bit προσπαθήσει να καταχωρήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης 32-bit για αυτόματη εκκίνηση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση x 64 των Windows Server 2003 ή Windows XP Professional x 64 Edition, το πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης σε ο υπολογιστής αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα οδήγησης 32-bit δεν υποστηρίζεται. X που βασίζονται σε επεξεργαστή 64 έκδοση του Windows Server 2003 ή των Windows XP Professional x 64 Edition ξεκινά το πρόγραμμα οδήγησης 32-bit, αλλά ξεκινά το άλλο έχει καταχωρηθεί προγράμματα οδήγησης.

Για να προσδιορίσετε εάν ένα πρόγραμμα απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης 32-bit Εγκαταστήστε και εκτελέστε το πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα δημιουργεί ένα μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για μια ενημερωμένη έκδοση που είναι συμβατή με το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Έκδοση.

πίσω το επάνω

Επιπλέον ζητήματα

Ανακατεύθυνση μητρώου και αρχείου

Το υποσύστημα WOW64 απομονώνει δυαδικά αρχεία 32-bit από δυαδικά αρχεία 64-bit από την ανακατεύθυνση μητρώου κλήσεις και ορισμένες κλήσεις συστήματος αρχείων. Το υποσύστημα WOW64 απομονώνει τα δυαδικά αρχεία για να αποτρέψετε την τυχαία πρόσβαση σε ένα δυαδικό αρχείο 32-bit δεδομένα από ένα δυαδικό αρχείο 64-bit. Για παράδειγμα, ένα δυαδικό αρχείο 32-bit που εκτελείται ένα αρχείο .dll από τον %systemroot%\System32 φάκελο κατά λάθος να προσπαθήσει να προσπελάσει 64-bit το αρχείο .dll που δεν είναι συμβατό με το δυαδικό αρχείο 32-bit. Για να αποτραπεί αυτό, το Υποσύστημα WOW64 ανακατευθύνει την πρόσβαση από το φάκελο %systemroot%\System32 στο φάκελο %systemroot%\SysWOW64. Ανακατεύθυνση αυτή εμποδίζει συμβατότητας σφάλματα, επειδή απαιτεί το αρχείο .dll που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να λειτουργεί με τα προγράμματα 32-bit.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχείων και ανακατεύθυνση του μητρώου, ανατρέξτε στο θέμα "Εκτελεί εφαρμογές 32 bit" 64-Bit Windows ενότητα της τεκμηρίωσης του Microsoft Platform SDK. Για να προβάλετε αυτήν έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το υποσύστημα WOW64 ανακατευθύνει κλήσεις δυαδικό 32-bit χωρίς απαιτούνται αλλαγές στα δυαδικά 32-bit. Ωστόσο, ενδέχεται να δείτε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με αυτό ανακατεύθυνση όταν εκτελέσετε ορισμένες εργασίες. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε ένα γραμμή εντολών δέσμης ενεργειών εντολών 64-bit, η γραμμή εντολών μπορεί να Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προγράμματα 32-bit στο φάκελο Program Files. Το υποσύστημα WOW64 ανακατευθύνει και εγκαθιστά προγράμματα 32-bit στο φάκελο Program Files (x 86). Για να πρόσβαση στο σωστό φάκελο, πρέπει να αλλάξετε τη δέσμη ενεργειών γραμμής εντολών. Εναλλακτικά, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη δέσμη ενεργειών γραμμής εντολών σε μια εντολή 32-bit γραμμή εντολών. 32-Bit εντολών αυτόματα ανακατευθύνει κλήσεις συστήματος αρχείων σωστό κατάλογο 32-bit.

Για να ξεκινήσετε μια γραμμή εντολών 32-bit, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, Τύπος% windir %\SysWoW64\cmd.exe, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
πίσω το επάνω

Έλεγχος έκδοσης

Ορισμένα προγράμματα 32-bit, εξετάστε τις πληροφορίες έκδοσης του λειτουργικό σύστημα. Πολλά προγράμματα 32-bit που εκτελούν ο έλεγχος αυτός δεν αναγνωρίζουν το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 ή των Windows XP Professional x 64 Έκδοση ως συμβατά λειτουργικά συστήματα. Όταν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, 32-bit πρόγραμμα δημιουργήσει ένα σφάλμα ελέγχου έκδοσης και κατόπιν κλείστε. Εάν αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος 32-bit για μια ενημερωμένη έκδοση που είναι συμβατό με το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition.

πίσω το επάνω

Η Microsoft.NET Framework

Ένα πρόγραμμα που έχει μεταγλωττιστεί με τη Microsoft.NET Framework θα Εκτέλεση ως ένα πρόγραμμα 32-bit στο υποσύστημα WOW64, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες TRUE:
 • Το πρόγραμμα έχει το σύνολο ILONLY bit στην κεφαλίδα πληροφορίες.
 • Το πρόγραμμα μεταγλωττίστηκε με τη Microsoft.NET Framework 1.1.
Εάν το πρόγραμμα δεν διαθέτει το σύνολο ILONLY bit στην κεφαλίδα πληροφορίες, ή εάν το πρόγραμμα μεταγλωττίστηκε με τη Microsoft.NET Framework έκδοση 2.0, το πρόγραμμα θα εκτελεστεί ως εγγενή 64-bit πρόγραμμα.

πίσω το επάνω

OpenGL

Το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition δεν περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα οδήγησης γραφικών OpenGL. Επαφή του τον κατασκευαστή της συσκευής για ένα πρόγραμμα οδήγησης που είναι συμβατό με x που βασίζονται σε επεξεργαστή 64 εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Έκδοση.

πίσω το επάνω

Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC)

Το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition, χρησιμοποιήστε την έκδοση 64-bit της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) για την εκτέλεση διαφόρων συμπληρωματικών προγραμμάτων. Ωστόσο, ορισμένες φορές ενδέχεται να απαιτεί 32-bit η έκδοση του MMC θα εκτελεστεί συμπληρωματικά προγράμματα στο υποσύστημα WOW64. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά της MMC για τις εκδόσεις 64 x Windows Server 2003 και Τα Windows XP Professional x 64 Edition, δείτε το "Εκτέλεση 32 bit και 64-bit Θέμα συμπληρωματικών 64-bit των Windows"στην ενότητα Χρήση του MMC 2.0 της Microsoft Τεκμηρίωση Platform SDK. Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία Web της Microsoft:πίσω το επάνω

Θέματα σε τεχνολογία Itanium

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν συνοπτικά τα θέματα και το τους περιορισμούς που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα 32-bit που εκτελούνται σε το βασίζονται στην τεχνολογία Itanium εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 και των Microsoft Windows XP.

πίσω το επάνω

Επίπεδο εκτέλεσης 32-bit αρχιτεκτονικής Intel (EL IA-32)

Εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1) και των Microsoft Windows XP χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική Intel Επίπεδο εκτέλεσης 32-bit (IA-32 EL) για την υποστήριξη προγραμμάτων 32-bit. Στο παραπάνω Εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 και των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium αυτά τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το υποσύστημα WOW64. Το υποσύστημα WOW64 χρησιμοποιεί ειδικό υλικό CPU x 86 εκτέλεση οδηγίες για προγράμματα 32-bit. Ωστόσο, EL IA-32 μεταφράζει x 86 οδηγίες για προγράμματα 32-bit σε συγκρίσιμες οδηγίες για την έκδοση Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium και τα Windows XP. EL IA-32 μεταφράζει τις οδηγίες x 86 32-bit προγράμματα σε εγγενή 64-bit και 32-bit εκτελούνται υποσύστημα επιτρέπει το WOW64 προγράμματα του υλικού της CPU που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium.

Εκτελεί ένα πρόγραμμα 32-bit στον Επεξεργαστή που βασίζεται σε Itanium υλικού να αυξήσετε τις επιδόσεις των 32-bit πρόγραμμα. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυξημένες επιδόσεις Παρότι επιβάρυνση Συμβαίνει όταν EL IA-32 μεταφράζει οδηγίες μεταξύ των 32-bit και 64-bit σύνολα οδηγιών. EL IA-32 επίσης προσφέρει πολλές δυνατότητες για τη βελτίωση της απόδοση πρόγραμμα 32-bit. Για παράδειγμα, να cache EL IA-32 το Οι οδηγίες που έχουν ήδη μετατραπεί. Αυτό θα αυξήσει την απόδοση ένα πρόγραμμα 32-bit που εκτελείται αυτήν τη στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες σχετικά με EL IA-32, επισκεφθείτε την ακόλουθη Intel στο Web τοποθεσία:

http://www.Intel.com/CD/Software/Products/asmo-Na/Eng/219773.htm Η Microsoft παρέχει τρίτων κατασκευαστών πληροφορίες για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη επικοινωνίας. Αυτή η επαφή πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.

πίσω το επάνω

Διαχείριση μνήμης

Σε εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του Microsoft Windows Server 2003 και των Windows XP, οι παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης μνήμης δεν υποστηρίζονται για προγράμματα 32-bit:
 • Διασποράς/συγκεντρώνω εισόδου/εξόδου (IO)
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
  160606Βελτιώσεις απόδοσης για SQL Server στα Windows NT
 • Διεύθυνση ρύθμισης παραθύρου Extensions (AWE)
 • Ειδοποιήσεις τροποποιήσεις σελίδα μνήμης
προγράμματα 32-bit που απαιτούν οι δυνατότητες αυτές δεν μπορεί να εκτελεστεί το Itanium, εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP. Πρέπει να εκτελέσετε μια έκδοση 64-bit του προγράμματος.

Εάν ένα πρόγραμμα 32-bit που απαιτεί αυτές μνήμη δυνατότητες διαχείρισης δημιουργεί ένα σφάλμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του πρόγραμμα για μια ενημερωμένη έκδοση που είναι συμβατή με τις εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Windows Server 2003 και των Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Υποστήριξη γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει λύσεις γραφικών που είναι υποστηρίζεται για δυαδικά αρχεία 32 bit που εκτελούνται σε εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium των Windows Server 2003 και των Windows XP.
Λύση γραφικώνΛογισμικό επιτάχυνσηςΕπιτάχυνση υλικού
DDrawΝαιΌχι
D3D3ΌχιΌχι
D3D5ΌχιΌχι
D3D6ΌχιΌχι
D3D7ΌχιΌχι
D3D8ΌχιΌχι
D3D9ΌχιΌχι
OpenGLΝαιΝαι
Σε περιπτώσεις όπου η επιτάχυνση υλικού γραφικών δεν είναι υποστηρίζεται, δυαδικά αρχεία που απαιτούν την επιτάχυνση υλικού γραφικών δεν θα εκτελεστεί ως τα δυαδικά αρχεία 32-bit σε εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του Windows Server 2003 και των Τα Windows XP. Επιπλέον, θα τα δυαδικά αρχεία 32-bit που χρησιμοποιούν εκτενώς γραφικών αντιμετωπίσετε ζήτημα μειωμένων επιδόσεων κατά την επιτάχυνση υλικού δεν υποστηρίζεται.

Εάν ένα πρόγραμμα 32-bit απαιτεί DirectX επιτάχυνσης υλικού, Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για μια ενημερωμένη έκδοση που είναι συμβατή με Οι εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του Windows Server 2003 και των Windows XP.

πίσω το επάνω

x 64 θέματα

Το x εκδόσεις 64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Οδηγίες του Professional x 64 Edition υποστήριξη 32-bit και 64-bit οδηγίες. Το υποσύστημα WOW64 να εκτελέσετε προγράμματα 32-bit σε τοπική κατάσταση λειτουργίας 64-bit, εναλλαγή η εγγενής κατάσταση λειτουργίας του επεξεργαστή. Δεν είναι ξεχωριστά επίπεδα υλικού ή λογισμικού απαιτείται. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζήτημα μειωμένων επιδόσεων κατά την εκτέλεση των 32-bit πρόγραμμα σε x 64 με εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x 64 Edition.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ένα επεξεργαστή που βασίζονται σε επεξεργαστή 64 σε x, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του επεξεργαστή ή επισκεφθείτε την τοποθεσία τοποθεσία Web του κατασκευαστή.Οι πληροφορίες η λύση σε αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει την τρέχουσα προβολή της Microsoft Corporation για αυτά τα θέματα από την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτή η λύση είναι είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Microsoft πραγματοποιήσει Συνιστούμε δεν ειδικά οποιαδήποτε τρίτη υπηρεσία παροχής ή λύση άλλου κατασκευαστή ότι ενδέχεται να περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Μπορεί επίσης να άλλων κατασκευαστών υπηρεσίες παροχής ή λύσεις τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο. Επειδή Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως δέσμευση από τη Microsoft. Η Microsoft δεν εγγυάται ή να εγκρίνει την ακρίβεια των πληροφοριών ή οποιαδήποτε λύση που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε αναφέρεται τρίτο πάροχο.

Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποκλείει όλες τις παρουσιάσεις, εγγυήσεων, και όρων ρητή, σιωπηρή ή εκ του νόμου. Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζεται σε παραστάσεις, εγγυήσεις ή συνθήκες τίτλων, μη παραποίηση/απομίμηση, ικανοποιητική συνθήκη, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη υλικό ή πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση θα Microsoft ευθύνεται για οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή που αυτό το άρθρο αναφέρει.

πίσω το επάνω
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επεξεργαστή AMD64 επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web συσκευές Advanced Micro: Microsoft Παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχει Microsoft εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων για τις βασίζονται στην τεχνολογία Itanium εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP, επισκεφθείτε την η ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα που σχετίζονται με ανάπτυξη προγραμμάτων για εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003 και των Τα Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:πίσω το επάνω
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών τα προϊόντα.
Winx64 Windowsx64 64 bit 64-bit IAEL

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896456 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 15:07:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbinfo kbtshoot kbusage kbperformance kbhardware kbinterop kbmt KB896456 KbMtel
Σχόλια