Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μετά την εκτέλεση του οδηγού Security Configuration Wizard στο Windows Server 2003 SP1, οι χρήστες του Outlook ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συνδεθούν με τους λογαριασμούς τους

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εκτέλεση του οδηγού Security Configuration Wizard στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή:
 • Οι χρήστες του Microsoft Outlook ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συνδεθούν με τους λογαριασμούς τους.
 • Ο Microsoft Exchange Server 2003 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες θύρες, ακόμα και εάν εκτελούνται όλες οι υπηρεσίες.

  Σημείωση Οι χρήστες του Microsoft Outlook Web Access (OWA) ενδέχεται να είναι σε θέση να συνδεθούν με τους λογαριασμούς τους.
Τα συμπτώματα των υπολογιστών-πελατών που δεν μπορούν να συνδεθούν με τους λογαριασμούς τους είναι τα εξής:
 • Το Microsoft Outlook 2003 εκτελείται σε λειτουργία με σύνδεση (Online Mode)

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Connecting to Microsoft Exchange Server. Your Microsoft Exchange Server is unavailable.
 • Το Microsoft Outlook 2003 εκτελείται σε λειτουργία Cached Exchange

  Το εικονίδιο κατάστασης που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του Outlook θα αλλάζει διαδοχικά από την κατάσταση Trying to connect στην κατάσταση Disconnected.
 • Outlook Web Access

  Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  The page cannot be displayed. The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
  Σημείωση Εάν το πρόγραμμα-πελάτης OWA προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή υποστήριξης του Exchange 2003 μέσω του διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, το πρόγραμμα-πελάτης OWA λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Αιτία
Οι δυσκολίες αυτές ενδέχεται να προκύψουν, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το Exchange 2003 δεν εγκαταστάθηκε στην προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης. Η ακόλουθη διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Exchange 2003:
  %ProgramFiles%\Exchsrvr
 • Εκτελείτε τον οδηγό Security Configuration Wizard του Windows Server 2003 SP1 και δεν ρυθμίσατε με μη αυτόματο τρόπο τις υπηρεσίες που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της ενότητας Network Configuration του οδηγού.
Τα προβλήματα αυτά ενδέχεται επίσης να παρουσιαστούν όταν η πολιτική του οδηγού Security Configuration Wizard που δημιουργήσατε σε έναν υπολογιστή με Exchange 2003 έχει εισαχθεί σε έναν υπολογιστή με Exchange 2003 που έχει διαφορετική διαδρομή εγκατάστασης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
 • Επαναφέρετε την πολιτική του οδηγού Security Configuration Wizard.
 • Αλλάξτε με μη αυτόματο τρόπο τη λίστα της καρτέλας Exceptions του Windows Firewall.

Μέθοδος 1: Επαναφορά της πολιτικής του οδηγού Security Configuration Wizard.

Ο οδηγός Security Configuration Wizard περιλαμβάνει μια δυνατότητα επαναφοράς της τελευταίας πολιτικής που εφαρμόστηκε στο διακομιστή. Για να επαναφέρετε την πολιτική του οδηγού Security Configuration Wizard, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, έπειτα στην επιλογή Administrative Tools και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Security Configuration Wizard.
 2. Στη σελίδα υποδοχής, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Στη σελίδα Configuration Action, κάντε κλικ στην επιλογή Roll back the last applied security policy και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Στη σελίδα Select Server, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή ή επιλέξτε το διακομιστή στον οποίο εφαρμόσατε την πολιτική ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε.

  Σημείωση Από προεπιλογή, η σελίδα Select Server έχει ήδη συμπληρωθεί με το όνομα του τοπικού διακομιστή.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Στη σελίδα Rollback Security Configuration, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Στη σελίδα Rolling Back Security Configuration, επιβεβαιώστε ότι η επαναφορά της πολιτικής ολοκληρώθηκε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Στη σελίδα Completing the Security Configuration Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
 9. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή στον οποίο επαναφέρατε την πολιτική.
Μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή, οι υπηρεσίες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όπως πριν από την εφαρμογή της τελευταίας πολιτικής του οδηγού Security Configuration Wizard.

Μέθοδος 2: Μη αυτόματη αλλαγή της λίστας της καρτέλας Exceptions του Windows Firewall

Η καρτέλα Exceptions του εργαλείου Windows Firewall παραθέτει όλα τα προγράμματα και τις θύρες που προσδιορίζεται ότι εξαιρούνται από τον αποκλεισμό θύρας του Windows Firewall. Όταν οι υπηρεσίες του Exchange 2003 προστεθούν στην καρτέλα Exceptions, παρατίθεται η θέση του εκτελέσιμου αρχείου (.exe) της υπηρεσίας. Εάν εφαρμοστεί μια πολιτική οδηγού Security Configuration Wizard, η οποία καθορίζει για το αρχείο .exe μιας υπηρεσίας μια διαδρομή που δεν αποτελεί έγκυρη διαδρομή στον τοπικό διακομιστή, η διαδρομή καταχωρίζεται στην ενότητα Programs and Services της καρτέλας Exceptions. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε την ακόλουθη διαδρομή στην ενότητα Programs and Services της καρτέλας Exceptions:
C:\Program Files\Exchsrvr\Bin\Mad.exe
Αυτή η διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης της υπηρεσίας System Attendant. Αυτή η διαδρομή δεν είναι έγκυρη, εάν ο υπολογιστής με Exchange 2003 είναι εγκατεστημένος στο φάκελο C:\Exchsrvr ή σε κάποια άλλη θέση.

Εάν η ενότητα Programs and Services της καρτέλας Exceptions παραθέτει μια μη έγκυρη διαδρομή για το αρχείο .exe μιας υπηρεσίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Settings και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Control Panel.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Windows Firewall.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Exceptions.
 4. Στην περιοχή Programs and Services, επιλέξτε τη διαδρομή που δεν είναι έγκυρη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Delete.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Yes όταν σας ζητηθεί να διαγράψετε τη διαδρομή από την καρτέλα Exceptions.
 6. Στην καρτέλα Exceptions, κάντε κλικ στην επιλογή Add Program.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Browse, εντοπίστε το αρχείο .exe για την υπηρεσία που προσπαθείτε να προσθέσετε στην καρτέλα Exceptions και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Open.

  Για παράδειγμα, εντοπίστε τη σωστή διαδρομή του αρχείου Mad.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Open.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Εξετάστε την καρτέλα Exceptions.

  Το όνομα της υπηρεσίας που προσθέσατε στο βήμα 7 είναι καταχωρημένο στη λίστα, αλλά δεν εμφανίζεται με την πλήρη διαδρομή του αρχείου .exe. Για να επιβεβαιώσετε τη διαδρομή, επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Edit. Εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή του αρχείου .exe της υπηρεσίας.
Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες του Exchange 2003 που εμφανίζονται στην καρτέλα Exceptions ως μη έγκυρες διαδρομές. Συνήθως μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες βρίσκεται στη λίστα:
 • Υπηρεσία EMicrosoft Exchange MTA Stacks (Emsmta.exe)
 • Υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store (Store.exe)
 • Υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant (Mad.exe)
 • Υπηρεσία Microsoft Exchange Site Replication Service (Srsmain.exe)
Περισσότερες πληροφορίες
Η ενότητα Network Configuration του οδηγού Security Configuration Wizard ενεργοποιεί το Windows firewall και ρυθμίζει τις εξαιρέσεις του τείχους προστασίας. Αυτή η ενότητα επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που εξαιρούνται θα έχουν ανοιχτές τις θύρες τους στην πολιτική τείχους προστασίας. Ο οδηγός Security Configuration Wizard του Windows Server 2003 SP1 υποθέτει ότι έχετε εγκαταστήσει το Exchange 2003 στην προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης. Ο οδηγός δεν εντοπίζει αυτόματα τις διαδρομές των αρχείων .exe των υπηρεσιών.

Εάν το Exchange 2003 εγκαταστάθηκε σε μια άλλη διαδρομή εγκατάστασης εκτός της προεπιλεγμένης, ο οδηγός Security Configuration Wizard σάς ειδοποιεί ότι υπάρχει πρόβλημα στην ενότητα Network Configuration. Για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη σελίδα Open Ports and Approve Applications, επιλέξτε την υπηρεσία που παρατίθεται ως Not found και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σωστή θέση του αρχείου .exe για την υπηρεσία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Open.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για όσες υπηρεσίες παρατίθενται στη λίστα Not found της σελίδας Open Ports and Approve Applications.
Εάν παραβλέψετε την ειδοποίηση του οδηγού Security Configuration Wizard, οι υπηρεσίες θα ξεκινήσουν, αλλά οι θύρες τους θα αποκλειστούν από το Windows Firewall.

Για να αποφύγετε τα ζητήματα ρύθμισης παραμέτρων όταν χρησιμοποιείτε το Windows Firewall σε υπολογιστές με Exchange 2003, εξετάστε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Η ενότητα Network Configuration του οδηγού Security Configuration Wizard ενεργοποιεί το Windows Firewall και προσθέτει εξαιρέσεις στην πολιτική του. Εάν παραβλέψετε την ενότητα Network Configuration, τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν θα παρουσιαστούν, αλλά το Windows Firewall θα απενεργοποιηθεί.
 • Για να ενισχύσετε τους υπολογιστές με Exchange 2003, προτείνουμε να εκτελέσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στον οδηγό Security Hardening Guide του Microsoft Exchange Server 2003. Πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες αντί να εκτελέσετε τον οδηγό Security Configuration Wizard στον υπολογιστή με Exchange 2003. Για να προβάλετε τον οδηγό Security Hardening Guide του Microsoft Exchange Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Η έκδοση του Windows Firewall που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 SP1 είναι ένα τείχος προστασίας λογισμικού. Εάν ενεργοποιήσετε περισσότερες υπηρεσίες στον υπολογιστή με Exchange 2003 μετά την εκτέλεση του οδηγού Security Configuration Wizard, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε την υπηρεσία POP3 και την υπηρεσία IMAP4 μετά τη ρύθμιση του οδηγού Security Configuration Wizard, πρέπει να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό Security Configuration Wizard για να κάνετε αποδοχή των νέων υπηρεσιών στην ενότητα Network Configuration. Ή πρέπει να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη λίστα της καρτέλας Exceptions του Windows Firewall.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896742 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:22:59 - Αναθεώρηση: 3.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB896742
Σχόλια