Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, περιεχόμενο που πρέπει να εμφανίζεται σε διαφορετικό πλαίσιο εμφανίζεται στο πλαίσιο που περιέχει το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358 (MS05-026) της Microsoft, οι εφαρμογές Web που χρησιμοποιούν το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help) (HHCTRL) για την ενεργοποίηση της πλοήγησης μεταξύ πλαισίων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Το περιεχόμενο που πρέπει να εμφανίζεται σε άλλο πλαίσιο ενδέχεται να εμφανίζεται στο ίδιο πλαίσιο που περιέχει το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help).

Σημείωση Αυτό το ζήτημα είναι σχετικό μόνο εάν το μητρώο έχει τροποποιηθεί έτσι, ώστε οι διευθύνσεις URL ή οι ζώνες ασφαλείας του Microsoft Internet Explorer να μπορούν να περιέχουν το HHCTRL. Διαφορετικά, το HHCTRL είναι απενεργοποιημένο από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890175 (MS05-001).

Σημείωση Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που συμπληρώνουν τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
890175 MS05-001: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
892675 Ορισμένες ιστοσελίδες και δυνατότητες της Βοήθειας HTML (HTML Help) ενδέχεται να μην λειτουργούν έπειτα από την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896358 ή 890175
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 απενεργοποιεί την πλοήγηση μεταξύ πλαισίων, επειδή αυτή η δυνατότητα αποτελεί πιθανό θέμα ευπάθειας ασφαλείας. Αυτή η περιορισμένη δυνατότητα είναι αναμενόμενο και σκόπιμο αποτέλεσμα της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Ανάλογα με τις διευθύνσεις URL και τις ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer που έχετε ενεργοποιήσει για χρήση του HHCTRL, ίσως θελήσετε να ενεργοποιήσετε εκ νέου αυτήν τη δυνατότητα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Τα συμπτώματα αυτού του ζητήματος είναι αναμενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να κάνει τον υπολογιστή πιο ευάλωτο στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358. Η ασφαλέστερη διαδικασία είναι να μην χρησιμοποιηθεί αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Καταναλωτές και μη εταιρικοί πελάτες

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πλοήγηση μεταξύ πλαισίων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  Σημείωση Πρέπει να δημιουργήσετε το κλειδί, εάν δεν υπάρχει ήδη.
 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value), πληκτρολογήστε EnableFrameNavigationInSafeMode για να ονομάσετε την καταχώρηση μητρώου και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο EnableFrameNavigationInSafeMode, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εταιρικοί πελάτες

Για να χρησιμοποιήσετε την Πολιτική ομάδας (Group Policy), ώστε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πλοήγηση μεταξύ πλαισίων σε έναν τομέα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως Hhctrl.reg.
 3. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο και κατόπιν επικολλήστε το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως Hhctrl.bat.

  Σημείωση Πριν να αναπτύξετε το αρχείο δέσμης, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, δοκιμάζοντάς το σε έναν υπολογιστή.
 5. Εισαγάγετε το αρχείο δέσμης στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντιγράψτε το αρχείο Hhctrl.bat και το αρχείο Hhctrl.reg στο φάκελο \\Όνομα_τομέα \SysVol\Όνομα_τομέα\Policies\GUID του επιλεγμένου φακέλου GPO\Machine\Scripts\Startup.
  • Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) σε έναν ελεγκτή τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dsa.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) .
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New), πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το νέο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New), πληκτρολογήστε re-enable cross-frame navigation και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit), για να τροποποιήσετε το νέο αντικείμενο GPO που δημιουργήσατε στο τέταρτο σημείο του βήματος 5.
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), κατόπιν το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμη ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός) (Scripts (Startup/Shutdown)), κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση (Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο αρχείο δέσμης ενεργειών που δημιουργήσατε στο βήμα 4 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK, στη συνέχεια στο κουμπί Ναι (Yes) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση και παραδείγματα για διαχειριστές συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας (Group Policy), επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Σε υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις x64 των Microsoft Windows, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις οδηγίες της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε διαφορετικό μέρος του μητρώου, ανάλογα με το εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία των 32 bit ή των 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896459 Αλλαγές μητρώου σε εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 Edition
Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896905 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/28/2006 10:08:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbtshoot kbbug kbsecurity kbprb kbexpertiseadvanced KB896905
Σχόλια