Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων και πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τον Internet Explorer 6 και για νεότερες εκδόσεις μπορεί να διανεμηθούν μαζί με αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων, πέρα απο αρχεία έκδοσης γενικής διανομής (GDR). Από προεπιλογή, αν τα υπάρχοντα αρχεία δεν προέρχονται από την επείγουσα επιδιόρθωση, το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας δεν εγκαθιστά τα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης αν τα υπάρχοντα αρχεία προέρχονται από την επείγουσα επιδιόρθωση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των επειγουσών επιδιορθώσεων που περιλαμβάνονται σε πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή σε πακέτο αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τον Microsoft Internet Explorer 6 και για νεότερες εκδόσεις. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου αφορούν χρήστες των Microsoft Windows XP και του Microsoft Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Για την εγκατάσταση των αρχείων επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνονται σε πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή σε πακέτο αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τον Internet Explorer, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Εγκατάσταση επείγουσας επιδιόρθωσης πριν την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων ή του πακέτου αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Εγκαταστήστε μια επείγουσα επιδιόρθωση που ενημερώνει όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή στο πακέτο αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Στη συνέχεια εγκαταστήστε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή το πακέτο αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τον Internet Explorer 6. Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων ή το πρόγραμμα εγκατάστασης αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας θα εντοπίσει το αρχείο επείγουσας επιδιόρθωσης και θα εγκαταστήσει την έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης των αρχείων του πακέτου.

Μέθοδος 2: Αναγκαστική εγκατάσταση των αρχείων επείγουσας επιδιόρθωσης από το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων ή το πρόγραμμα εγκατάστασης αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /B για να αλλάξετε τον κλάδο που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πακέτου που χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε εντολές που μοιάζουν με τις ακόλουθες:
 • Windows XP
  Όνομα_πακέτου.exe /b:SP3QFE
  Αυτή η εντολή εγκαθιστά την έκδοση SP3QFE των αρχείων Windows XP.
 • Windows Server 2003
  Όνομα_πακέτου.exe /b:RTMQFE
  Αυτή η εντολή εγκαθιστά την έκδοση RTMQFE των αρχείων Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Όνομα_πακέτου.exe /b:SP1QFE
  Η εντολή αυτή εγκαθιστά την έκδοση SP1QFE των αρχείων Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
  Όνομα_πακέτου.exe /b:SP1QFE
  Η εντολή αυτή εγκαθιστά την έκδοση SP2QFE των αρχείων Windows Server 2003.
Για να εξακριβώσετε αν ένα πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πακέτο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Έκδοση (Version) στην ενότητα Άλλες πληροφορίες για την έκδοση (Other Version Information), κάντε κλικ στο στοιχείο Installer Engine. Το Update.exe πρέπει να εμφανιστεί στο πεδίο Τιμή (Value). Αν δεν εμφανιστεί, το πακέτο δεν χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα Εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε τη Μέθοδο 1 είτε τα ακόλουθα βήματα για την εγκατάσταση των αρχείων επείγουσας επιδιόρθωσης.
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Για τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας με μη αυτόματο τρόπο έτσι ώστε ένα παλαιότερο πρόγραμμα εγκατάστασης να εγκαθιστά την έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης των αρχείων πακέτου που δεν χρησιμοποιεί το Update.exe ως πρόγραμμα εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value), πληκτρολογήστε QFEInstalled για να ονομάσετε την καταχώρηση μητρώου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα QFEInstalled, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), για να εκχωρήσετε στην καταχώρηση την τιμή 1 και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Σε αυτήν την καταχώρηση μητρώου, η τιμή 1 επιβάλλει την εγκατάσταση των αρχείων επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνονται στο πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή στο πακέτων αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.
 5. Εγκαταστήστε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων ή το πακέτων αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.
Σημειώσεις
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας δεν θα εγκαταστήσει επείγουσες επιδιορθώσεις, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας κυκλοφόρησαν έπειτα από την MS04-004 αλλά πριν από την MS04-038.
  • Δεν έχετε εγκαταστήσει τις συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή 889669.
  Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίζει επείγουσες επιδιορθώσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν έπειτα από την MS04-004 αλλά πριν από την MS04-038. Οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και 889669 δημιουργούν μια καταχώρηση μητρώου η οποία προκαλεί την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων από το πρόγραμμα εγκατάστασης.

  Για να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις ενώ ισχύουν αυτές οι συνθήκες, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για Internet Explorer, χρησιμοποιώντας τη μη αυτόματη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.
 • Εάν εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ξεχωριστά από μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, τα αρχεία ενδέχεται να μην εγκατασταθούν εάν τα αρχεία τα οποία προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι παλαιότερες εκδόσεις αρχείων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν θα επιστρέψει σφάλματα. Τα πιο πρόσφατα αρχεία στον υπολογιστή σας ενδέχεται να εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν τις επείγουσες επιδιορθώσεις τις οποίες προσπαθείτε να εγκαταστήσετε, εκτός και εάν οι επείγουσες επιδιορθώσεις συμπεριλαμβάνονταν κατά την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer, χρησιμοποιώντας τη μη αυτόματη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 897225 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/07/2009 14:31:41 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhowto KB897225
Σχόλια