Τρόπος απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Windows Messenger 5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Microsoft Windows Messenger 5.1. Η τελευταία έκδοση του Windows Messenger 5.1 περιλαμβάνει τους παρακάτω αριθμούς έκδοσης:
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0715 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Αυγούστου 2008)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0706 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 4 Ιουνίου 2007)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0700 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Σεπτεμβρίου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0680 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639 (ημερομηνία επανακυκλοφορίας: 24 Μαρτίου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Δεκεμβρίου 2004)
Επιπλέον, το παρόν άρθρο περιλαμβάνει έναν κατάλογο με τις βελτιώσεις και έναν κατάλογο με τα στοιχεία που έχουν διορθωθεί στην τελευταία έκδοση του Windows Messenger 5.1.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Windows Messenger 5.1

Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Messenger 5.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0715

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Αύγουστος 2008

Βελτιωμένες δυνατότητες

Στην έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζητήματα που διορθώθηκαν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που παρατίθενται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS08-050, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0706

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Μάιος 2007

Βελτιωμένες δυνατότητες

Στην έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή την επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο που υπάρχει στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
937107 Στο Windows Messenger 5.1, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος παραβίασης πρόσβασης όταν κάνετε κλικ σε ένα όνομα χρήστη για να ξεκινήσετε μια συζήτηση (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0700

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Σεπτεμβρίου 2005

Βελτιωμένες δυνατότητες

Στην έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή την επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο που υπάρχει στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
900466 Δεν γίνεται σωστός συγχρονισμός μεταξύ ήχου και βίντεο όταν πραγματοποιείτε κλήση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας βίντεο και ήχο στο Windows Messenger (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0680

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2005

Βελτιωμένες δυνατότητες

Στην έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτίωση της λειτουργίας μεταφοράς αρχείων για χρήστες με πολλαπλές συνδέσεις δικτύου. Στις εν λόγω πολλαπλές συνδέσεις δικτύου περιλαμβάνονται οι εξής τύποι σύνδεσης:
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που διαθέτουν ενσύρματες συνδέσεις.
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που διαθέτουν ασύρματες συνδέσεις δικτύου.
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που διαθέτουν συνδέσεις εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).
 • Βελτίωση της ενσωμάτωσης παρουσίας με προγράμματα. Για παράδειγμα, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει λειτουργία ενημέρωσης των πληροφοριών ύπαρξης για υπηρεσίες Microsoft Outlook και Microsoft Windows SharePoint.
 • Παροχή υποστήριξης για Microsoft Windows XP 64-bit.
 • Βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της χρήσης των πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας. Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται κλικ σε συνδέσεις URL. Αυτή η συμπεριφορά είναι από προεπιλογή.

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639

Ημερομηνία επανακυκλοφορίας: 24 Μαρτίου 2005

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή την επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο που υπάρχει στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
894867 Το Windows Messenger 5.1 επιχειρεί να επιδιορθωθεί όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή ή επικόλληση δεδομένων από ένα πρόγραμμα του Office, όταν ανοίγετε το Adobe Acrobat Reader ή όταν χρησιμοποιείτε το MSN Messenger (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Δεκεμβρίου 2004

Βελτιωμένες δυνατότητες

την έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω λειτουργίες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτίωση της υποστήριξης για Tablet PC και φορητούς υπολογιστές. Ακολουθεί ένας κατάλογος των βελτιώσεων:
  • Βελτιωμένη ποιότητα μελάνης
  • Βελτιωμένη απόδοση όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε φορητούς υπολογιστές
 • Βελτίωση της ενσωμάτωσης παρουσίας με προγράμματα. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει καλύτερη ενσωμάτωση παρουσίας όταν τα προγράμματα είναι σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Η βελτίωση αυτή της ενσωμάτωσης παρουσίας βοηθά τους χρήστες να αποφεύγουν τη λήψη ανεπιθύμητων άμεσων μηνυμάτων.
 • Βελτίωση της διαδικασίας εισόδου. Η βελτίωση αυτή παρέχει στους χρήστες γρηγορότερη είσοδο.

Ζητήματα που διορθώθηκαν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που παρατίθενται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS05-009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
messenger5.1 wm5.1 wm
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 899283 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/12/2013 14:36:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Messenger 5.1

 • kbupdate atdownload kbinfo KB899283
Σχόλια