Το αναγνωριστικό συμβάντος 10016 ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συστήματος ενός υπολογιστή που εκτελεί Windows XP Professional x64 Edition

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, συμβάντα παρόμοια με το ακόλουθο ενδέχεται να καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:

Event Type: Error
Event Source: DCOM
Event Category: None
Event ID: 10016
Date: Date
Time: Time
User: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Description: The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {AppGUID} to the user User_Name SID User_SID. This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

Event Type: Error
Event Source: DCOM
Event Category: None
Event ID: 10016
Date: Date
Time: Time
User: Network services

Description: The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {AppGUID} to the user User_Name SID User_SID. This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ένα πρόγραμμα με αναγνωριστικό κλάσης (CLSID) που εμφανίζεται στο μήνυμα προσπαθεί να ξεκινήσει το στοιχείο COM χρησιμοποιώντας την υποδομή DCOM. Ωστόσο, ο χρήστης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα για την εκκίνηση του στοιχείου COM.
 • Ο λογαριασμός Network Service δεν διαθέτει τα σωστά δικαιώματα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την αιτία του ζητήματος.

Παραχώρηση στο χρήστη των δικαιωμάτων εκκίνησης του στοιχείου COM

Παραχωρήστε στο χρήστη δικαιώματα για την εκκίνηση του στοιχείου COM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Σημείωση Σε αυτό το δευτερεύον κλειδί, το στοιχείο "CLSID value" είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για τις πληροφορίες CLSID που εμφανίζεται στο μήνυμα.
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο AppID.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αλλαγή ακολουθίας χαρακτήρων" (Edit String). Αφήστε ανοιχτό αυτό το παράθυρο διαλόγου και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dcomcnfg στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης ασφαλείας των Windows που σας ζητά να διατηρήσετε τον αποκλεισμό του προγράμματος Microsoft Management Console, κάντε κλικ για να καταργήσετε τον αποκλεισμό του προγράμματος.
 5. Στις υπηρεσίες Component Services, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Component Services, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Computers, έπειτα στο στοιχείο My Computer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή DCOM Config.
 6. Στο παράθυρο λεπτομερειών, εντοπίστε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το φιλικό όνομα.

  Στην περίπτωση παρατίθεται το αναγνωριστικό AppGUID αντί για το φιλικό όνομα, εντοπίστε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας αυτό το αναγνωριστικό.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 9. Στην περιοχή Δικαιώματα εκκίνησης και ενεργοποίησης (Launch and Activation Permissions), κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή (Customize) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία (Edit).
 10. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη (Add type), πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού του χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Ενώ επιλέγεται ο χρήστης, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Allow για τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Local Launch
  • Remote Launch
  • Local Activation
  • Remote Activation
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 13. Κλείστε την εφαρμογή Registry Editor.

Παραχώρηση των σωστών δικαιωμάτων στο λογαριασμό Network Service

Για να παραχωρήσετε τα σωστά δικαιώματα στο λογαριασμό Network Service, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dcomcnfg στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην ενότητα Component Services, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Component Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Computers.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα COM Security.
 5. Στην ενότητα Launch and Activation Permissions, κάντε κλικ στο στοιχείο Edit Default.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Add, πληκτρολογήστε Network Service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Ενώ επιλέγεται ο λογαριασμός Network Service, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Allow για τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Local Launch
  • Remote Launch
  • Local Activation
  • Remote Activation
  Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
888733 Περιγραφή των εκδόσεων x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 Edition
DCOM server
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 899965 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:36:45 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB899965
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)