Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πολλαπλά συμπτώματα προκύπτουν εάν προκύπτει μια σάρωση προστασίας από ιούς, ενώ το αρχείο Wsusscan.cab ή αντιγράφεται το αρχείο Wsusscn2.cab

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:900638
Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Εκτελείτε λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή. Παρουσιάζεται κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Το αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab αντιγράφονται σε έναν τοπικό υπολογιστή.
 • Το αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab αντιγράφεται από ένα φάκελο σε έναν τοπικό υπολογιστή σε έναν άλλο φάκελο του ίδιου τοπικού υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗΤο αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab μπορεί να αντιγραφεί από το Microsoft Systems Management Server (SMS) ή το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να εκτελέσετε μια σάρωση ασφαλείας χωρίς σύνδεση.

Μετά από τις προηγούμενες ενέργειες, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Χρήση της CPU ενδέχεται να αυξηθεί σε 100 τοις εκατό.
 • Ο υπολογιστής μπορεί να είναι αργή ανταπόκριση.
 • Ο υπολογιστής μπορεί να φαίνεται ότι σταματά να ανταποκρίνεται.
 • Ανίχνευση ιών μπορεί να διαρκέσει πολλή ώρα.
 • Ιών διαδικασία ενδέχεται να τερματιστεί ή να λήξει το χρονικό όριο.
 • Οι πόροι του συστήματος μπορεί να είναι χαμηλή και μπορεί πιθανόν να ανακτηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα συμπτώματα που παρουσιάζονται εξαρτώνται από το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε και τις επιλογές σάρωσης, όπως η σάρωση μέσα αρχειοθετημένα αρχεία, ότι έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή που σαρώνει το αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του λογισμικού εντοπισμού ιών, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Αυτές οι μέθοδοι παρατίθενται κατά σειρά από λιγότερο επικίνδυνες για πιο επικίνδυνο.
 • Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και, εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο SMS 2003 Inventory για σαρώνει ενημερωμένων εκδόσεων για την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού της Microsoft, μπορείτε να προγραμματίσετε τις σαρώσεις κατά τη διάρκεια μη-εργάσιμες ώρες. Σαρώνοντας μετά τις εργάσιμες ώρες, οι τελικοί χρήστες έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρατηρήσετε επίδραση στις επιδόσεις του υπολογιστή που σαρώνεται.

Μέθοδος 1

Εξαίρεση του αρχείου Wsusscan.cab και το αρχείο Wsusscn2.cab από την ανίχνευση ιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Επειδή το αρχείο Wsusscan.cab και το αρχείο Wsusscn2.cab περιέχει πολλές ένθετες αρχειοθήκες, εξαιρώντας μόνο τα αρχεία αυτά δεν είναι συνήθως επαρκής για να μειώσετε ασυνήθιστα μεγάλη χρήση της CPU. Για να μειώσει σημαντικά την χρήση της CPU, εξαιρούνται επίσης ένθετη αρχειοθήκες που βρίσκονται εντός του αρχείου Wsusscan.cab και το αρχείο Wsusscn2.cab.
 • Εάν υπάρχει ιός σε ένα αρχείο .cab, ο ιός θα εντοπίζονται, όταν το αρχείο είναι συμπιεσμένα. Κατά συνέπεια, υπάρχει σχεδόν καμία αυξημένο κίνδυνο στη χρήση αυτής της μεθόδου.

Μέθοδος 2

Εξαιρούνται όλα τα αρχεία .cab από την ανίχνευση ιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν υπάρχει ιός σε ένα αρχείο .cab, ο ιός θα εντοπίζονται, όταν το αρχείο είναι συμπιεσμένα. Κατά συνέπεια, υπάρχει σχεδόν καμία αυξημένο κίνδυνο στη χρήση αυτής της μεθόδου.

Η μέθοδος 3

ΣημαντικόΑυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν όπως σχεδιάστηκαν ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Εξαίρεση όλων των αρχειοθετημένων αρχείων από την ανίχνευση ιών.

Η μέθοδος 4

ΣημαντικόΑυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν όπως σχεδιάστηκαν ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Εξαιρέστε τα ακόλουθα στοιχεία από την ανίχνευση ιών:
 • Ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται το αρχείο Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab.
 • Η διαδρομή του αρχείου Wsusscan.cab ή το αρχείο Wsusscn2.cab στον τοπικό υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
The Wsusscan.cab file and the Wsusscn2.cab file are archive-based files. These files contain security-related update metadata. This metadata is used for scanning for updates that are available on Microsoft Update and which apply to the computer against which the scan is being run. The Wsusscan.cab file or the Wsusscn2.cab file is used to perform a scan of the computer locally, in an offline manner, without having to be connected to the Microsoft Update Web site.

For more information about offline scanning and Windows Update Agent (WUA), visit the following Microsoft Web sites:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 900638 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/04/2011 02:04:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0

 • kbsecantivirus kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB900638 KbMtel
Σχόλια
>html>/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>1&t=">&t=">racking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("