Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 14ης Ιουνίου 2005

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου 2005.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 14 Ιουνίου 2005 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web (στα αγγλικά):
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις διαθέσιμες μέσω αυτών των τοποθεσιών στο Web. Ακολουθούν οι ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες μέσω αυτών των τοποθεσιών στο Web ή οι οποίες ενδέχεται να υποστηρίζονται μόνο μερικώς από αυτές τις τοποθεσίες στο Web (στα αγγλικά):
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 895179 αφορά τον Microsoft Exchange Server 5.5. Ο Microsoft Exchange Server 5.5 δεν υποστηρίζεται από το Windows Update ή το Microsoft Update.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-029.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για την έκδοση του Telnet, η οποία περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003 και στα Microsoft Windows XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αφορά επίσης την έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Microsoft Windows Services for UNIX. Το Windows Update και το Microsoft Update υποστηρίζουν την ανίχνευση και την ανάπτυξη μόνο για την έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2003
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
  • Windows XP SP1
  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-033.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 899753 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για τον Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server. Ο ISA Server δεν υποστηρίζεται από το Windows Update ή το Microsoft Update.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-034.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 263968 είναι μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft SQL Server η οποία κυκλοφορεί ξανά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σχετίζεται με ένα ζήτημα στο οποίο ο κωδικός πρόσβασης sa αποθηκεύεται σε μορφή απλού κειμένου. Δεν υπάρχουν ευπαθείς φάκελοι για αναγνώριση ή ανάπτυξη.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-035.

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA

Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για την ανίχνευση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων οι οποίες κυκλοφόρησαν την 14η Ιουνίου 2005. Ακολουθούν οι ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες δεν ανιχνεύει το εργαλείο MBSA ή οι οποίες ενδέχεται να υποστηρίζονται μόνο μερικώς από το εργαλείο MBSA:
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 895179 αφορά τον Exchange Server 5.5. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις του Exchange Server 5.5 υποστηρίζονται από το εργαλείο MBSA. Το εργαλείο MBSA υποστηρίζει επίσης το Microsoft Outlook Web Access. Ωστόσο, το εργαλείο MBSA δεν εντοπίζει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 895179 όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Ένας διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη συνδέεται με ένα διακομιστή υποστήριξης Exchange Server 5.5.
  • Ο διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη εκτελείται μόνο σε υπηρεσίες Internet Information Services.
  • Ο διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη ρυθμίζεται μόνο για το Outlook Web Access.
  • Το εργαλείο MBSA εκτελείται στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη ο οποίος ρυθμίζεται μόνο για το Outlook Web Access.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS0-029.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 897715 αφορά το Microsoft Outlook Express. Το Outlook Express δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Outlook Express 6.0 SP1 στο Windows XP SP1
  • Outlook Express 6.0 SP1 στο Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) και στο Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
  • Outlook Express 6.0 στην αρχική έκδοση του Windows Server 2003
  • Outlook Express 5.5 SP2 στο Windows 2000 SP4 και στο Windows 2000 SP3
  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-030.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 898458 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για μια αλληλεπιδραστική εκπαίδευση βήμα προς βήμα. Η αλληλεπιδραστική εκπαίδευση βήμα προς βήμα δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, όταν οι εφαρμογές αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης βήμα προς βήμα έχουν εγκατασταθεί στα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP1
  • Windows 2000 SP4
  • Windows 2000 SP3
  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-031.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 αφορά το Telnet. Η έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA:
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP1
  Ωστόσο, η έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Windows Services for UNIX δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, όταν το Telnet έχει εγκατασταθεί στις εκδόσεις 2.2, 3.0 και 3.5 των υπηρεσιών Windows Services for UNIX. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Windows Services for UNIX στα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP1
  • Windows 2000 SP4
  • Windows 2000 SP3
  Ωστόσο, η μόνη ευπαθής έκδοση των υπηρεσιών Windows Services for UNIX είναι η έκδοση η οποία υπάρχει στο Windows 2000 SP4 και στο Windows 2000 SP3.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-033.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 899753 αφορά τον ISA Server. Ο ISA Server δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, όταν το Microsoft ISA Server 2000 SP2 εκτελείται σε ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows 2000 SP4
  • Windows 2000 SP3
  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-034.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 887219 αφορά το ASP.NET. Αν και το ASP.NET δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο MBSA, το ASP.NET υποστηρίζεται από την αρχική ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου του εργαλείου Update Scan Tool.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-004.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 263968 είναι μια ενημερωμένη έκδοση του SQL Server η οποία κυκλοφορεί ξανά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σχετίζεται με ένα ζήτημα στο οποίο ο κωδικός πρόσβασης sa αποθηκεύεται σε μορφή απλού κειμένου. Δεν υπάρχουν ευπαθείς φάκελοι για αναγνώριση ή ανάπτυξη.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-035.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 είναι μια επανέκδοση της ενημερωμένης έκδοσης TCP/IP η οποία ανιχνεύεται από το εργαλείο MBSA. Ωστόσο, η παλαιότερη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 893066 δεν είναι ενημερωμένη. Η επείγουσα επιδιόρθωση 898060 αντικατέστησε την παλαιότερη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας και αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι επίσης ενημερωμένη. Πρέπει να εγκαταστήσετε την επανέκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 893066 ώστε το εργαλείο MBSA να θεωρήσει ότι το σύστημα είναι συμβατό.

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε την πλειοψηφία των ενημερωμένων εκδόσεων οι οποίες κυκλοφόρησαν την 14 Ιουνίου 2005. Ακολουθούν οι ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες δεν ανιχνεύονται από τις υπηρεσίες SUS και WSUS η οι οποίες υποστηρίζονται μόνο μερικώς από τις υπηρεσίες SUS και WSUS:
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 895179 αφορά τον Exchange Server 5.5. Οι υπηρεσίες SUS και WSUS δεν υποστηρίζουν τον Exchange Server 5.5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας και με την ανίχνευση, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-029.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 αφορά το Telnet. Η έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες SUS και WSUS:
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP1
  Ωστόσο, η έκδοση του Telnet η οποία περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Windows Services for UNIX δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες SUS και WSUS. Για πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση και με αυτήν την έκδοση του Telnet, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-033.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 899753 αφορά τον ISA Server. Ο ISA Server δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες SUS ή WSUS. Για πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-034.
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 263968 είναι μια ενημερωμένη έκδοση του SQL Server η οποία κυκλοφορεί ξανά. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σχετίζεται με ένα ζήτημα στο οποίο ο κωδικός πρόσβασης sa αποθηκεύεται σε μορφή απλού κειμένου. Δεν υπάρχουν ευπαθείς φάκελοι για αναγνώριση ή ανάπτυξη. Για πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".

  Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-035.

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS με το πακέτο δυνατοτήτων Software Update Services (SUS) και με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool

Εάν χρησιμοποιείτε τον Systems Management Server (SMS) για την ανίχνευση και ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν την 14η Ιουνίου 2005, εκτός από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 263968. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 263968 είναι μια επανέκδοση ενημερωμένης έκδοσης του SQL Server. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας σχετίζεται με ένα ζήτημα στο οποίο ο κωδικός πρόσβασης sa αποθηκεύεται σε μορφή απλού κειμένου. Δεν υπάρχουν ευπαθείς φάκελοι για αναγνώριση ή ανάπτυξη.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-035.

Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ενδέχεται να ανιχνεύονται πλήρως μόνο εάν χρησιμοποιείται το νεότερο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/
ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας/
περιγραφή
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateΕργαλεία MBSA και Office Detection ToolSUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξη
883939
MS05-025
(Microsoft Internet Explorer)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
896358
MS05-026
(Βοήθεια (Help) HTML)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
896422
MS05-027
(Server Message Block)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
896426
MS05-028
(Υπηρεσία Web Client)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
895179
MS05-029
(Outlook Web Access)
Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΜερική υποστήριξηΔ/ΥΔ/ΥΜερική υποστήριξηΝαι
897715
MS05-030
(Outlook Express)
Δ/ΥΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαι
898458
MS05-031
(Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση)
Δ/ΥΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαι
890046
MS05-032
(Παράγοντας Microsoft)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
896428
MS05-033
(Telnet)
Δ/ΥΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΝαι
899753
MS05-034
(ISA Server)
Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΝαιΝαι

Επανέκδοση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε επανέκδοση ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/
ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας/
περιγραφή
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateΕργαλεία MBSA και Office Detection ToolSUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξη
263968
MS02-035
(SQL Server)
Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥMBSA (Λαμβάνετε ένα μήνυμα σημειώματος.)Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/Υ
887219
MS05-004
(ASP.NET)
Δ/ΥΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαι
893066
MS05-019
(TCP/IP)
Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σημειώσεων στο εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Συνήθεις ερωτήσεις

 1. Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

  Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web για αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας πραγματοποιείται στις 15 Ιουνίου 2005 στις 11:00 π.μ. (ώρα Ειρηνικού). Για εγγραφή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για το SMS;

  Όχι, το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.
 3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA για ανίχνευση των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του Μαΐου 2005:
  • 883939 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-025)
  • 896358 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-026)
  • 896422 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-027)
  • 896426 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-028)
  • 890046 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-032)
  Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας υποστηρίζονται μόνο μερικώς από το εργαλείο MBSA:
  • 895179 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-029)
  • 896428 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-033)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση στις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 895179 και 896428, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
  Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 4. Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

  Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν τη χρήση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA:
  • 897715 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-030)
  • 898458 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-031)
  • 890046 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-032)
  • 899753 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-034)
  Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας υποστηρίζονται μερικώς από το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA:
  • 895179 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-029)
  • 896428 (Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-033)
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA".
 5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω εάν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

  Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Ο SMS χρησιμοποιεί το MBSA για την ανίχνευση. Συνεπώς, ο SMS δεν εντοπίζει τα ίδια προγράμματα τα οποία δεν εντοπίζει το εργαλείο MBSA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το εργαλείο Security Update Inventory Tool σε συνδυασμό με το Extended Security Update Inventory Tool απαιτούνται για την ανίχνευση όλων των ενημερωτικών εκδόσεων ασφαλείας για τα Microsoft Windows και για άλλα επηρεαζόμενα προϊόντα της Microsoft. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
  Ο SMS χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 900804 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:43:26 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbdeployment KB900804
Σχόλια