Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενσωμάτωσης των αρχείων του Windows XP Service Pack 2 στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχείων του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /integrate ή το βοηθητικό πρόγραμμα Update.exe για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία. Τα εργαλεία αυτά σας βοηθούν να εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση σε Windows XP SP2 όταν το πρωτότυπο CD εγκατάστασης των Windows είναι μια προηγούμενη έκδοση των Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες

Μέθοδος 1: Χρήση του διακόπτη /integrate

 1. Δημιουργήστε δύο φακέλους στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, δημιουργήστε τους φακέλους C:\XPCD\i386 και C:\XPSP2.
 2. Αντιγράψτε τα αρχεία και τους φακέλους που περιέχονται στο φάκελο i386 από το πρωτότυπο CD των Windows XP στο φάκελο C:\XPCD\i386.
 3. Κάντε λήψη του πακέτου εγκατάστασης δικτύου του Windows XP SP2 στο φάκελο C:\XPSP2. Για να κάνετε λήψη αυτού πακέτου εγκατάστασης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

  Σημείωση Στην περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, αλλάξτε τη γλώσσα σε Αγγλικά πριν κάνετε τη λήψη. Η επιλογή Αλλαγή γλώσσας (Change Language) παρατίθεται στη μέση της σελίδας λήψης.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd C:\XPSP2 και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe /integrate:C:\XPCD και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Ο "Οδηγός εγκατάστασης του Windows Service Pack 2" (Windows Service Pack 2 Setup Wizard) ξεκινά και σας ειδοποιεί ότι τα αρχεία του Windows XP SP2 ενσωματώνονται στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού εγκατάστασης του Windows Service Pack 2" (Windows Service Pack 2 Setup Wizard).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν δείτε το παράθυρο διαλόγου που υποδηλώνει ότι η ενσωματωμένη εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης, εκτελέστε μια επιτόπια αναβάθμιση του Windows XP SP2. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε C:\XPCD\i386\winnt32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Update.exe

 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 από τη Μέθοδο 1.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe –x και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Όταν σας ζητηθεί, βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος C:\XPSP2 παρατίθεται ως φάκελος προορισμού για τα εξαγόμενα αρχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κάνετε εξαγωγή των αρχείων.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε C:\XPSP2\i386\update\update /s:C:\XPCD. Ο "Οδηγός εγκατάστασης του Windows Service Pack 2" (Windows Service Pack 2 Setup Wizard) ξεκινά και σας ειδοποιεί ότι τα αρχεία του Windows XP SP2 ενσωματώνονται στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν δείτε το παράθυρο διαλόγου που υποδηλώνει ότι η ενσωματωμένη εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης, εκτελέστε μια επιτόπια αναβάθμιση του Windows XP SP2. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε C:\XPCD\i386\winnt32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 900871 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:39:55 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1a

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB900871
Σχόλια