Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 προσθέτει ένα νέο κλειδί μητρώου το οποίο επιτρέπει στον υπολογιστή-πελάτη Telnet να κοινοποιεί πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος στον Windows Server 2003 και τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 (MS05-033) της Microsoft περιορίζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος τις οποίες μπορεί να κοινοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης Telnet στον Microsoft Windows Server 2003 και στα Microsoft Windows XP. Ωστόσο, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας προσθέτει επίσης ένα νέο κλειδί μητρώου το οποίο σας επιτρέπει να καθορίζετε πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος τις οποίες μπορεί να κοινοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης Telnet.
Περισσότερες πληροφορίες

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 προσθέτει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetClient\AllowedEnvVariables
Από προεπιλογή, ο υπολογιστής-πελάτης Telnet επιτρέπει στον διακομιστή να υποβάλλει αίτηση μόνο για τις ακόλουθες μεταβλητές περιβάλλοντος:
 • USER
 • DISPLAY
 • SYSTEMTYPE
 • ACCT
 • JOB
 • PRINTER
 • SFUTLNTMODE
 • SFUTLNTVER
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί μητρώου AllowedEnvVariables για να καθορίσετε πρόσθετες μεταβλητές περιβάλλοντος οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν από τον υπολογιστή-πελάτη Telnet. Το νέο κλειδί δημιουργείται ως τιμή μητρώου MULTI_SZ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 900934 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 16:37:45 - Αναθεώρηση: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbsecurity KB900934
Σχόλια