Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update προσδιορίζει το διακομιστή μεσολάβησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την τοποθεσία του Windows Update στο Web

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα-πελάτης του Microsoft Windows Update απαιτεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) για να κάνει σάρωση για διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις. Επιπλέον το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update χρησιμοποιεί την υπηρεσία BITS (Background Intelligent Transfer Service) για να κάνει λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων. Οι υπηρεσίες Microsoft Windows HTTP Services και οι υπηρεσίες BITS εκτελούνται ανεξάρτητα από τον Microsoft Internet Explorer. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού του διακομιστή μεσολάβησης ή των διακομιστών μεσολάβησης που είναι διαθέσιμοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διάφορες μεθόδους εντοπισμού του διακομιστή μεσολάβησης που είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιγράφει τις καταστάσεις στις οποίες το Windows Update χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης.
Περισσότερες πληροφορίες

Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) είναι ρυθμισμένη να κάνει λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web

Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) μπορεί να κάνει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Windows Update στο Web. Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) δεν απαιτεί τη μεσολάβηση του χρήστη, επειδή αυτή η υπηρεσία εκτελείται στο περιβάλλον του λογαριασμού "Τοπικό σύστημα" (Local System). Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) δεν διαθέτει πρόσβαση στις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης που καθορίζονται από το χρήστη, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν στον Internet Explorer. Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) μπορεί να εντοπίσει ένα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ο διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το εργαλείο Proxycfg.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Proxycfg.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  289481 Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε το εργαλείο Proxycfg για να λειτουργήσει το ServerXMLHTTP
 • Οι ρυθμίσεις του Web Proxy Auto Detect (WPAD) γίνονται σε κάποια από τις ακόλουθες θέσεις του περιβάλλοντος δικτύου:
  • Επιλογές του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS)
  • Οι επιλογές του Πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  816320 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Τείχους προστασίας (Firewall) και του Αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Autodiscovery) στον Windows Server 2003

Ο Internet Explorer χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update στο Web

Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update εντοπίζει έναν διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους, με τη σειρά που εμφανίζονται.

Μέθοδος 1: Ο Internet Explorer έχει ρυθμιστεί για "Αυτόματο εντοπισμό των ρυθμίσεων" (Automatically detect settings)

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων (Automatically detect settings) στον Internet Explorer, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update χρησιμοποιεί τη δυνατότητα WPAD για να εντοπίσει ένα διακομιστή μεσολάβησης. Για να προβάλετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων (Automatically detect settings), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection).
 4. Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης στο τοπικό σας δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings). Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή σύνδεση VPN, κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816320 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Τείχους προστασίας (Firewall) και του Αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Autodiscovery) στον Windows Server 2003

Μέθοδος 2: Ο Internet Explorer είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων

Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης μέσω της επεξεργασίας της δέσμης ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων:
 • Ο Internet Explorer δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 1.
 • Το πλαίσιο ελέγχου Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (Use automatic configuration script) είναι επιλεγμένο στον Internet Explorer.
Για να προβάλετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (Use automatic configuration script), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection).
 4. Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης στο τοπικό σας δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings). Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή σύνδεση VPN, κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).

Μέθοδος 3: Ο Internet Explorer έχει ρυθμιστεί μέσω μιας τιμής διακομιστή μεσολάβησης που έχει οριστεί από το χρήστη

Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update χρησιμοποιεί το διακομιστή μεσολάβησης που έχει οριστεί από το χρήστη για τη σύνδεση στο Internet:
 • Το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update δεν μπορεί να εντοπίσει ένα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τον αυτόματο εντοπισμό ή χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων.
 • Ένας διακομιστής μεσολάβησης έχει οριστεί στον Internet Explorer.
Για να προβάλετε την τιμή του διακομιστή μεσολάβησης που έχει οριστεί από το χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection).
 4. Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης στο τοπικό σας δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings). Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή σύνδεση VPN, κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 5. Σημειώστε την τιμή που εμφανίζεται στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address) στην ενότητα Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy server).

Μέθοδος 4: Δεν έχει οριστεί διακομιστής μεσολάβησης στον Internet Explorer

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης στον Internet Explorer, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update χρησιμοποιεί το διακομιστή μεσολάβησης που έχει ρυθμιστεί μέσω του εργαλείου Proxycfg.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Proxycfg.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289481 Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε το εργαλείο Proxycfg για να λειτουργήσει το ServerXMLHTTP

Μέθοδος 5: Δεν έχει ρυθμιστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης

Στην περίπτωση που ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update προσπαθεί να κάνει απευθείας σύνδεση με την τοποθεσία του Windows Update στο Web:
 • Δεν έχει ρυθμιστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης μέσω του εργαλείου Proxycfg.exe.
 • Δεν έχει οριστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης στον Internet Explorer με μη αυτόματο τρόπο.
Σε αυτό το σενάριο, εάν ένας διακομιστής μεσολάβησης απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update δεν μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία στην τοποθεσία του Windows Update στο Web.

Μια περιγραφή της δυνατότητας WPAD (Web Proxy Auto Detect)

Η δυνατότητα WPAD δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να εντοπίζουν έναν διαθέσιμο διακομιστή μεσολάβησης, υποβάλλοντας ένα ερώτημα επιλογής DHCP ή εντοπίζοντας μια συγκεκριμένη εγγραφή DNS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του DNS αντί για το DHCP για WPAD, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816320 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Τείχους προστασίας (Firewall) και του Αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Autodiscovery) στον Windows Server 2003

Περιγραφή του εργαλείου Proxycfg.exe

Το εργαλείο Proxycfg.exe ρυθμίζει τις παραμέτρους του WinHTTP για να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο διακομιστή μεσολάβησης, τροποποιώντας την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Το εργαλείο Proxycfg.exe είναι χρήσιμο όταν δεν μπορείτε να εκτελέσετε το WPAD. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον εντοπισμό διακομιστή μεσολάβησης στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι παρουσιάστηκε κάποιο ζήτημα εξαιτίας μιας αποτυχίας εντοπισμού ενός διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τις άλλες μεθόδους εντοπισμού, όπως την WPAD. Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298481 Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε το εργαλείο Proxycfg για να λειτουργήσει το ServerXMLHTTP
Για να προβάλετε τις παραμέτρους γραμμής εντολών που υποστηρίζει το εργαλείο Proxycfg.exe, πληκτρολογήστε proxycfg.exe /? σε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν εκτελέσετε την εντολή proxycfg.exe χρησιμοποιώντας παραμέτρους που δεν ανήκουν σε γραμμή εντολών, εμφανίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε αποτελέσματα τα οποία είναι παρόμοια με ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Ρυθμίσεις όταν δεν έχει ρυθμιστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.Τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης WinHTTP στην περιοχή:  HKEY_LOCAL_MACHINE\   SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\    WinHttpSettings :   Απευθείας πρόσβαση (χωρίς διακομιστή μεσολάβησης).

Ρυθμίσεις όταν έχει ρυθμιστεί διακομιστής μεσολάβησης

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.Τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης WinHTTP στην περιοχή:  HKEY_LOCAL_MACHINE\   SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\    WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver>    Bypass List  =	  

Για να ρυθμίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Proxycfg.exe

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Proxycfg.exe για τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός διακομιστή μεσολάβησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε proxycfg -p όνομα_διακομιστή_μεσολάβησης:αριθμός_θύρας και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Στην εντολή αυτή, αντικαταστήστε το στοιχείο όνομα_διακομιστή_μεσολάβησης με το έγκυρο όνομα τομέα του διακομιστή μεσολάβησης. Αντικαταστήστε το στοιχείο αριθμός_θύρας με τον αριθμό θύρας για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, αντικαταστήστε το όνομα_διακομιστή_μεσολάβησης with proxy.domain.example.com και αντικαταστήστε το αριθμός_θύρας με τον αριθμό 80.
Εάν η ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή μεσολάβησης ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.Τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης WinHTTP στην περιοχή:  HKEY_LOCAL_MACHINE\   SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\    WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver>    Bypass List  =	    

Για να καταργήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Proxycfg.exe

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Proxycfg.exe για την κατάργηση ενός διακομιστή μεσολάβησης και για τη ρύθμιση των παραμέτρων της "απευθείας πρόσβασης" στο Internet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε proxycfg -D και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημείωση Στην περίπτωση που ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες, δεν εμφανίζεται διακομιστής μεσολάβησης στα αποτελέσματα της εντολής proxycfg.exe:
 • Ο διακομιστής μεσολάβησης έχει ρυθμιστεί στον Internet Explorer με μη αυτόματο τρόπο.
 • Ο διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων.
Η εντολή proxycfg.exe χρησιμοποιείται μόνο για τη μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιεί το WinHTTP. Εάν χρησιμοποιείτε το WPAD ή τον Internet Explorer για να καθορίσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης, τα αποτελέσματα της εντολής proxycfg.exe θα πρέπει να υποδεικνύουν μια τιμή Απευθείας πρόσβαση (χωρίς διακομιστή μεσολάβησης).

Αρχεία .pac που υποστηρίζονται

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων .pac που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
kbwindowsupdatev6, WU
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 900935 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2010 17:59:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Σχόλια