Η λειτουργία ορισμένων προϊόντων Internet Security Systems διακόπτεται μετά την εγκατάσταση της αναθεωρημένης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-019 ή της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 σε υπολογιστή με Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της αναθεωρημένης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-019 (στα αγγλικά), που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου 2005 ή μετά την εγκατάσταση της Συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) που κυκλοφόρησε στις 28 Ιουνίου 2005 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows 2000, διακόπτεται η λειτουργία των ακόλουθων προϊόντων Internet Security Systems (ISS) και η αυξημένη προστασία που παρέχεται από αυτά τα προϊόντα απενεργοποιείται:
 • RealSecure Desktop 3,6 με εκδόσεις XPU ENO, ENP και ENQ
 • RealSecure Desktop 7.0 με εκδόσεις XPU ENO, ENP και ENQ
 • BlackICE Agent for Server 3.6 με εκδόσεις XPU ENO, ENP και ENQ
 • BlackICE PC Protection 3.6 με εκδόσεις XPU CNO, CNP και CNQ
 • BlackICE Server Protection 3.6 εκδόσεις XPU CNO, CNP και CNQ
Τα προϊόντα ISS που επηρεάζονται σταματούν γενικά να εκτελούνται μέσα σε ένα ή δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του υπολογιστή.

Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις ISS X-Press Updates (XPU) είναι ενημερωμένες εκδόσεις υπογραφών και προγραμμάτων οδήγησης οι οποίες απαιτούνται για την πιο πρόσφατη προστασία ασφαλείας. Οι XPU που αναγράφονται εδώ είναι πολύ παλιότερες από τις τρέχουσες εκδόσεις XPU. Ως μέσο προφύλαξης, το Windows Update δεν θα παρέχει την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-019 σε υπολογιστές που εκτελούν αυτά τα προγράμματα μέχρι να εγκατασταθεί μια πιο πρόσφατη έκδοση XPU. Επίσης, αν είναι εγκατεστημένα τα ακόλουθα προγράμματα ISS, οι χρήστες του υπολογιστή που επηρεάζεται ενδέχεται να μην ειδοποιηθούν να εγκαταστήσουν την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-019. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή τα ακόλουθα προγράμματα μπορεί επίσης να περιέχουν μια επηρεαζόμενη έκδοση του αρχείου που επηρεάζεται. Ωστόσο, τα ακόλουθα προγράμματα δεν επηρεάζονται. Επομένως, μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-019 ή τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4.
 • Server Sensor 7.0
 • Server Sensor 7.0 SR 4.1
 • Server Sensor 7.0 εκδόσεις XPU 20.18 - 20.19, 21.1, 21.3, 22.3 - 22.4, 22.5 - 22.19, 22.20 - 22.37
 • RealSecure Guard 3.6
 • Internet Scanner 7.0
 • Internet Scanner 7.0 SP1
Σημείωση Αυτό το ζήτημα δεν επηρεάζει τα προϊόντα BlackICE Defender, BlackICE Defender for Server ή Proventia Desktop.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τα προϊόντα ISS που επηρεάζονται δεν μπορούν να εντοπίσουν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πρωτόκολλο TCP/IP από την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-019 ή από τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4. Τα προϊόντα ISS που επηρεάζονται περιέχουν μία από τις ακόλουθες εκδόσεις του αρχείου Blackdrv.sys:
 • Εκδόσεις μεταγενέστερες της 3.6.0.0 και προγενέστερες της 3.6.319.0
 • Εκδόσεις μεταγενέστερες της 7.0.0.0 και προγενέστερες της 7.0.319.0
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναβαθμίστε τα προϊόντα ISS που επηρεάζονται με τις τρέχουσες εκδόσεις XPU. XPU των οποίων οι εκδόσεις είναι ENR ή νεότερες δεν επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες ISS στο Web (στα αγγλικά): Οι πληροφορίες και η λύση που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο απεικονίζουν την τρέχουσα άποψη της Microsoft Corporation για αυτά τα θέματα κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Η λύση αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της Microsoft ή μέσω μιας υπηρεσίας παροχής άλλου κατασκευαστή. Η Microsoft δεν συνιστά ιδιαίτερα οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής ή λύση άλλου κατασκευαστή η οποία ενδέχεται να περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν υπηρεσίες παροχής ή λύσεις άλλων κατασκευαστών οι οποίες δεν περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Επειδή η Microsoft πρέπει να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως δέσμευση από την πλευρά της Microsoft. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται ή για οποιαδήποτε λύση που παρουσιάζεται από τη Microsoft ή από οποιονδήποτε αναφερόμενο άλλο κατασκευαστή.

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση και αποκλείει κάθε αντιπροσώπευση, εγγύηση και συνθήκη, είτε είναι ρητή, σιωπηρή ή θεσμοθετημένη. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις ή συνθήκες τίτλων, μη παραβίαση δικαιωμάτων, ικανοποιητικής κατάστασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, λύση, προϊόν ή άλλα στοιχεία πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η Microsoft δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή η οποία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
900345 Ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2005
891861 Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα
Ενημερωμένη έκδοση Server XPU X-Press
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 901159 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:40:03 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity kb3rdparty KB901159
Σχόλια