Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358 ή του Windows Server 2003 Service Pack 1, δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των αρχείων της Βοήθειας HTML (HTML Help) από τον Internet Explorer

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358 ή του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα ή και τα δύο ακόλουθα συμπτώματα, όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση με αρχείο .chm της Βοήθειας HTML (HTML Help) στον Internet Explorer:
 • Δεν είναι δυνατή η προβολή των θεμάτων του αρχείου .chm όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) αντί για το κουμπί Αποθήκευση (Save) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download).
 • Δεν είναι δυνατή η προβολή των θεμάτων του αρχείου .chm όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και στη συνέχεια προσπαθείτε να ανοίξετε το αρχείο.
Σημείωση Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που συμπληρώνουν τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
232077 Εκτέλεση αρχείων μέσω υπερ-σύνδεσης και το παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου"
896054 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα απομακρυσμένου περιεχομένου με χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας 896358 ή 840315 ή του Windows Server 2003 Service Pack 1
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 και το Windows Server 2003 SP1 περιλαμβάνουν αλλαγές στο πρωτόκολλο InfoTech που αποτρέπουν την προβολή απομακρυσμένου περιεχόμενου. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάστηκαν για να μειώσουν τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας στη Βοήθεια HTML (HTML Help). Αφού εγκαταστήσετε το 896358 ή το Windows Server 2003 SP1, τα αρχεία του φακέλου Temporary Internet Files αντιμετωπίζονται ως περιεχόμενο από τη ζώνη του Internet. Επομένως, τα αρχεία μπορεί να αποκλειστούν όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download). Επιπλέον, αφού εγκαταστήσετε το 896358 ή το Windows Server 2003 SP1, η Διαχείριση συνημμένων (Attachment Manager) μπορεί να χειριστεί ένα αρχείο .chm του οποίου έχετε κάνει λήψη ως μη αξιόπιστο αρχείο. Επομένως, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε το αρχείο. Πρόκειται για αναμενόμενα και σκόπιμα αποτελέσματα της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας και της εγκατάστασης του Windows Server 2003 SP1.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για τελικούς χρήστες

Προειδοποίηση Εάν σας ζητηθεί να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο .chm από μια τοποθεσία Web, πρέπει να το κάνετε μόνο εάν χρειάζεστε το αρχείο και εμπιστεύεστε την τοποθεσία Web που το παρέχει.

Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο .chm. Κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .chm.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας - Άνοιγμα αρχείου (Open File-Security Warning), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ερώτηση πριν από κάθε άνοιγμα αυτού του αρχείου (Always ask before opening this file).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).

Μέθοδος 2

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο CHM και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άρση αποκλεισμού (Unblock).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .chm για να το ανοίξετε.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για διαχειριστές συστημάτων

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Χρησιμοποιήστε τις διαδρομές αρχείου UNC και κοινόχρηστα αρχεία για να συνδεθείτε με αρχεία .chm

Εάν η ιστοσελίδα intranet χρησιμοποιεί το συνδυασμό διεύθυνσης URL HTTP για σύνδεση με αρχεία .chm, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 μπορεί να εμποδίζει τους χρήστες να βλέπουν θέματα στο αρχείο .chm. Η αντικατάσταση της διαδρομής αρχείου HTTP με διαδρομή αρχείου UNC μπορεί να επιτρέψει ξανά το άνοιγμα αρχείων .chm από την ιστοσελίδα.

Για να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή αρχείου UNC αντί της διεύθυνσης URL HTTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Τοποθετήστε τα αρχεία .chm σε διακομιστή κοινόχρηστων αρχείων που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί χρησιμοποιώντας διαδρομή αρχείου UNC.

  Μια διαδρομή αρχείου UNC μοιάζει με την ακόλουθη διαδρομή:
  \\productmanuals\helpfiles
 2. Χρησιμοποιήστε την τιμή ItssRestrictions\UrlAllowList για να επιτρέψετε στα συστήματα στο intranet σας να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία.chm από αυτήν την κοινόχρηστη θέση αρχείων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  896054 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα απομακρυσμένου περιεχομένου με χρήση του πρωτοκόλλου InfoTech έπειτα από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 840315 ή του Windows Server 2003 Service Pack 1
 3. Ενημερώστε τις συνδέσεις στην ιστοσελίδα του intranet για χρήση διαδρομών αρχείων UNC στις διευθύνσεις URL που συνδέονται με τα αρχεία .chm.
Σημείωση Αυτή η μέθοδος λειτουργεί μόνο για σελίδες που εξυπηρετούνται από τη ζώνη Intranet. Αυτή η μέθοδος δεν λειτουργεί για σελίδες που εξυπηρετούνται από τη ζώνη Internet.

Ρύθμιση εφαρμογών Web για λήψη αρχείων.chm

Στην ιστοσελίδα που συνδέεται με αρχεία .chm, προσθέστε οδηγίες που θα συμβουλεύουν το χρήστη να αποθηκεύει το αρχείο αντί να το ανοίγει απευθείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση για τελικούς χρήστες".

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα <META> DownloadOptions, για να καταργήσετε το κουμπί "Άνοιγμα" (Open) από το παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου" (File Download) που εμφανίζεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια σύνδεση με το αρχείο .chm. Τοποθετήστε αυτήν την ετικέτα μέσα στην ετικέτα <head> της σελίδας HTML. Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης.
<head><META name="DownloadOptions" content="noopen"></head>
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:Σημείωση Η χρήση της ετικέτας DownloadOptions <META> υποστηρίζεται μόνο στα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 και στον Windows Server 2003 με Service Pack 1.
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση και παραδείγματα για διαχειριστές συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 και τον τρόπο επανενεργοποίησης των εφαρμογών Web οι οποίες επηρεάζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Internet Explorer

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα αρχείων μέσω υπερ-σύνδεσης στον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
232077 Εκτέλεση αρχείων μέσω υπερ-σύνδεσης και το παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου" (File Download)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174360 Τρόπος χρήσης των ασφαλών ζωνών στον Internet Explorer

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Σε υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις x64 των Microsoft Windows, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις οδηγίες της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε διαφορετικό μέρος του μητρώου, ανάλογα με το εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία των 32 bit ή των 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896459 Αλλαγές στο μητρώο σε λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στην έκδοση x64 των Windows
Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 902225 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/07/2013 20:04:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

 • kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB902225
Σχόλια