Ένα νέο παράθυρο που ανοίγεται στον Internet Explorer εμφανίζει μια κενή λευκή σελίδα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Εάν ανοίξετε ένα νέο παράθυρο στον Microsoft Internet Explorer 6 ή στον Internet Explorer 7, το νέο παράθυρο εμφανίζει μια κενή λευκή σελίδα. Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται επίσης όταν μια σελίδα HTML ανοίγει ένα νέο παράθυρο στον Internet Explorer. Επιπλέον, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση στη σελίδα, χρησιμοποιώντας την εντολή Εύρεση (σε αυτήν τη σελίδα):
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτόν τον διάλογο.
Σφάλμα 49: Η διασύνδεση δεν έχει καταχωρηθεί

Αυτό το άρθρο βοηθά στην επίλυση του προβλήματος.

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Αυτόματη επίλυση
Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.


Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Τώρα μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Επίλυση από το χρήστη
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καταχωρήστε ξανά τα αρχεία DLL που σχετίζονται με τον Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regsvr32 urlmon.dll στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Το DllRegisterServer στο urlmon.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία (DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded)
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για τα υπόλοιπα αρχεία DLL αντικαθιστώντας την εντολή regsvr32 urlmon.dll στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) με τις παρακάτω εντολές:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Τώρα μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν τα αρχεία της βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) που σχετίζονται με τον Internet Explorer δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 902932 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 18:36:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932
Σχόλια