Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση για τη βελτιστοποίηση του τρόπου πρόσβασης του προγράμματος Shadow Copy Client σε σκιώδη αντίγραφα του Windows Server 2003 και των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για την προσθήκη υποστήριξης για τη δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End User Recovery) της "Διαχείρισης προστασίας δεδομένων της Microsoft" (Microsoft Data Protection Manager) στο πρόγραμμα Shadow Copy Client. Το πρόγραμμα Shadow Copy Client ενδέχεται επίσης να αναφέρεται ως πρόγραμμα-πελάτης "Timewarp".

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, το ενημερωμένο πρόγραμμα Shadow Copy Client αποκτά τη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από το διακομιστή με Data Protection Manager, εάν υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος διακομιστής.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση που είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα Shadow Copy Client. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για τα λειτουργικά προγράμματα Microsoft Windows Server 2003 και Microsoft Windows XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εκτελεί και τις δύο ακόλουθες ενέργειες:
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει υποστήριξη για τη δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End User Recovery) της "Διαχείρισης προστασίας δεδομένων της Microsoft" (Microsoft Data Protection Manager) στο πρόγραμμα Shadow Copy Client. Επομένως, το πρόγραμμα Shadow Copy Client αποκτά τη δυνατότητα ανάκτησης αρχείων από ένα διακομιστή με "Διαχείριση προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager).
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιστοποιεί τον τρόπο πρόσβασης του προγράμματος Shadow Copy Client σε σκιώδη αντίγραφα του Windows Server 2003 και των Windows XP.

  Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε το KB 903234 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Citrix Presentation Server ή το Citrix MetaFrame, ενδέχεται να μην μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία όταν χρησιμοποιείτε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer). Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται από την Citrix Systems, Inc. Ένα υποστηριζόμενο KB 903234 υπάρχει τώρα διαθέσιμο από τη Microsoft. Ωστόσο, εάν διαθέτετε προϊόντα που κατασκευάζονται από την Citrix Systems, Inc., συνιστούμε να περιμένετε την επόμενη έκδοση της επείγουσας επιδιόρθωσης του KB 903234.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack του Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης των τελευταίων Service Pack για Windows Server 2003
Περισσότερες πληροφορίες
Τα σκιώδη αντίγραφα των κοινόχρηστων φακέλων είναι μια δυνατότητα του Windows Server 2003 η οποία λαμβάνει αντίγραφα από κάποιο χρονικό σημείο των αρχείων δεδομένων του χρήστη. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας από κάποιο χρονικό σημείο ονομάζονται "στιγμιότυπα" (snapshots). Στην περίπτωση που ο χρήστης διαγράψει ή καταστρέψει κατά λάθος ένα αρχείο, ίσως να έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει μια πρόσφατη έκδοση του αρχείου από ένα στιγμιότυπο της δυνατότητας "Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους" (Shadow Copies for Shared Folders). Αν και τα "Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους" (Shadow Copies for Shared Folders) είναι μια δυνατότητα διακομιστή, η δυνατότητα αυτή απαιτεί υποστήριξη στον υπολογιστή-πελάτη. Αυτή η υποστήριξη υπολογιστή-πελάτη αναφέρεται επίσης ως Shadow Copy Client.

Συνήθως, η δυνατότητα "Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους" (Shadow Copies for Shared Folders) εκτελείται σε έναν τοπικό διακομιστή αρχείων . Σε αυτήν την περίπτωση, εάν κάποιος χρήστης διαγράψει ακούσια ένα αρχείο και δεν υπάρχει κάποιο κατάλληλο στιγμιότυπο στον τοπικό διακομιστή αρχείων, ο χρήστης αυτός δεν θα μπορούσε να επαναφέρει το διαγραμμένο αρχείο.

Η δυνατότητα "Διαχείριση προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager) είναι μια λύση προστασίας δεδομένων η οποία επεκτείνει τη δυνατότητα "Σκιώδη αντίγραφα για κοινόχρηστους φακέλους" (Shadow Copies for Shared Folders). Η δυνατότητα "Διαχείριση προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager) είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας δίσκου το οποίο περιέχει τη δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End-User Recovery). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End-User Recovery) για να ανακτήσετε αρχεία από ένα διακομιστή με δυνατότητα "Διαχείρισης προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager). Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειαστεί λήψη βοήθειας από ένα διαχειριστή. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν προσπαθήσετε να ανακτήσετε ένα κοινόχρηστο αρχείο ή φάκελο που βρίσκεται σε ένα διακομιστή που προστατεύεται από τη δυνατότητα "Διαχείριση προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager), εμφανίζεται η ακόλουθη συμπεριφορά:
 • Στην περίπτωση που τα σκιώδη αντίγραφα ή "στιγμιότυπα" είναι διαθέσιμα στον τοπικό διακομιστή αρχείων, σας ζητείται να ανακτήσετε το αρχείο ή το φάκελο από το τοπικό σκιώδες αντίγραφο.
 • Στην περίπτωση που ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, θα ανακατευθυνθείτε σε σκιώδη αντίγραφα του αρχείου ή του φακέλου που υπάρχει στο διακομιστή με "Διαχείριση προστασίας δεδομένων" (Data Protection Manager):
  • Δεν υπάρχουν σκιώδη αντίγραφα αυτού του αρχείου ή του φακέλου.
  • Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.
Σημείωση Από προεπιλογή, η δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End User Recovery) του προγράμματος Shadow Copy Client καθοδηγεί το χρήστη να ανακτήσει αρχεία από τον τοπικό διακομιστή αρχείων.

Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση του τρόπου πρόσβασης του προγράμματος Shadow Copy Client στα στιγμιότυπα. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένη αυτή η ενημερωμένη έκδοση, το πρόγραμμα Shadow Copy Client ανοίγει κάθε υπάρχον σκιώδες αντίγραφο ενός συγκεκριμένου τόμου. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, το πρόγραμμα Shadow Copy Client αναζητά μοναδικές εκδόσεις του σκιώδους αντιγράφου πριν από το άνοιγμα ενός σκιώδους αντιγράφου από το πρόγραμμα Shadow Copy Client. Αυτή η νέα συμπεριφορά μειώνει σημαντικά το φορτίο που αποθέτει το πρόγραμμα Shadow Copy Client στο διακομιστή.

Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού αντικαθιστά τη λειτουργία που περιλαμβάνεται στην επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
895536 Τρόπος χρήσης της λειτουργίας "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End User Recovery) της δυνατότητας "Διαχείριση προστασίας διακομιστή" (Data Protection Manager) στα Windows XP
Το άρθρο 895536 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση για την επέκταση της λειτουργίας Shadow Copy Client. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού αλλάζει το Shadow Copy Client. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το Shadow Copy Client δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το απαιτούμενο σκιώδες αντίγραφο στον τοπικό διακομιστή, το πρόγραμμα Shadow Copy Client αναζητά το διακομιστή με δυνατότητα "Διαχείριση προστασίας διακομιστή" (Data Protection Manager) από τον οποίο θα αποκτήσει το σκιώδες αντίγραφο.

Προσοχή Η αλλαγή στη λειτουργία που περιγράφεται στο άρθρο 895536 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) περιλαμβάνεται επίσης στην ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Επομένως, εάν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο 895536 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End-User Recovery) της δυνατότητας "Διαχείριση προστασίας διακομιστή" (Data Protection Manager), πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
 • Πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα Shadow Copy Client στον υπολογιστή-πελάτη εγκαθιστώντας την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
 • Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποκατάσταση τελικού χρήστη" (End-User Recovery) στο διακομιστή με "Διαχείριση προστασίας διακομιστή" (Data Protection Manager).

Πληροφορίες για ενημερωμένες εκδόσεις

Microsoft Windows Server 2003

Λήψη πληροφοριών
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB903234-x86-enu.exe (Αγγλική έκδοση).

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB903234-ia64-enu.exe (Αγγλική έκδοση).

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB903234-X64-enu.exe (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Ιουλίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Απαιτήσεις επανεγκατάστασης
Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε πάλι το διακομιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Πληροφορίες αντικατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση η οποία περιγράφεται στο άρθρο 895536 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------  16-Ιουλ-2005 02:42 6.0.3790.371    79.360 Twext.dll     16-Ιουλ-2005 02:48 6.0.3790.2489   82.944 Twext.dll   
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  Πλατφόρμα  -------------------------------------------------------------------------  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.371   183.296 Twext.dll    IA-64  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.371    79.360 Wtwext.dll   x86  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   199.168 Twext.dll    IA-64  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   82.944 Wtwext.dll   x86
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   112.640 Twext.dll     16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   82.944 Wtwext.dll   

Microsoft Windows XP

Πληροφορίες λήψης
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):


Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86

Στοιχείο λήψηςΆμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB903234-x86-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
Στοιχείο λήψηςΆμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB903234-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση).

Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64

Στοιχείο λήψηςΆμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB903234-x64-enu.exe (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Ιουλίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Απαιτήσεις επανεγκατάστασης
Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε πάλι το διακομιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Πληροφορίες αντικατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση η οποία περιγράφεται στο άρθρο 895536 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------  19-Ιουλ-2005 02:47 6.0.3800.2721   55.808 Twext.dll   
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------  16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   112.640 Twext.dll     16-Ιουλ-2005 03:05 6.0.3790.2489   82.944 Wtwext.dll   
dpm eur vss
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 903234 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/23/2007 14:04:00 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinserv2003presp2fix KB903234
Σχόλια