Οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 12ης Ιουλίου 2005

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft παρέχει αυτές τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφορούν ως μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2005. Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας:
 • Microsoft Windows Update, Microsoft Update και Office Update
 • Εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft Systems Management Server (SMS) μαζί με το Software Update Services Feature Pack και το Extended Security Update Inventory Tool
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου 2005.

Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST).
Περισσότερες πληροφορίες

Εντοπισμός και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τα Microsoft Windows Update, Microsoft Update και Office Update για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Οι περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουλίου 2005 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών Web:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
Ωστόσο, αυτές οι τοποθεσίες Web δεν εντοπίζουν ή υποστηρίζουν μόνο μερικώς τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για το telnet. Το Telnet περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003 και τα Microsoft Windows XP. Το Telnet περιλαμβάνεται επίσης με τις εκδόσεις 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 και 3.5 των υπηρεσιών Microsoft Windows Services για UNIX. Η επανέκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης υποστηρίζει τις εκδόσεις 2.0 και 2.1 των υπηρεσιών Windows Services for UNIX. Έχει προσδιοριστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ευάλωτες μετά την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Το Windows Update και το Microsoft Update υποστηρίζουν τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης μόνο για την έκδοση του telnet η οποία περιλαμβάνεται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2003
  • Windows XP με Service Pack 2 (SP2)
  • Windows XP με Service Pack 1 (SP1)

Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις 1.2.1 ή 2.0 του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουλίου 2005. Η παρακάτω λίστα παραθέτει την έκδοση του MBSA που περιέχει τις ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για το telnet. Το Telnet περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003 και τα Microsoft Windows XP. Το Telnet περιλαμβάνεται επίσης με τις εκδόσεις 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 και 3.5 των υπηρεσιών Microsoft Windows Services για UNIX. Η επανέκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης υποστηρίζει τις εκδόσεις 2.0 και 2.1 των υπηρεσιών Windows Services for UNIX. Έχει προσδιοριστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ευάλωτες μετά την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA υποστηρίζουν μόνο τις εκδόσεις του telnet που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 με SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP με SP2
  • Windows XP με SP1
  Οι εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA δεν υποστηρίζουν την έκδοση του telnet η οποία περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Windows Services για UNIX. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για να εντοπίσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, όταν το telnet είναι εγκατεστημένο με τις εκδόσεις 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 ή 3.5 των υπηρεσιών Windows Services για UNIX. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Windows Services for UNIX στα εξής λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 με SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP με SP2
  • Windows XP με SP1
  • Windows 2000 με SP4
  • Windows 2000 με SP3
  Ωστόσο, η μόνη έκδοση των υπηρεσιών Windows Services για UNIX που επηρεάζεται, είναι η έκδοση που υπάρχει στα Windows 2000 με SP3 και στα Windows 2000 με SP4.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool

Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services (SUS) ή Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουλίου 2005. Ωστόσο, οι υπηρεσίες SUS και WSUS δεν έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού ή έχουν μόνο τη δυνατότητα μερικής υποστήριξης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων:
 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896428 είναι μια ενημερωμένη έκδοση για το telnet. Το Telnet περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003 και τα Microsoft Windows XP. Το Telnet περιλαμβάνεται επίσης με τις εκδόσεις 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 και 3.5 των υπηρεσιών Microsoft Windows Services για UNIX. Η επανέκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης υποστηρίζει τις εκδόσεις 2.0 και 2.1 των υπηρεσιών Windows Services for UNIX. Έχει προσδιοριστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ευάλωτες μετά την αρχική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Οι υπηρεσίες SUS και WSUS υποστηρίζουν μόνο τις εκδόσεις του telnet που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 με SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP με SP2
  • Windows XP με SP1
  Οι υπηρεσίες SUS και WSUS δεν υποστηρίζουν την έκδοση του telnet η οποία περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Windows Services για UNIX. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση του telnet, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας".

Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν το SMS μαζί με το Πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών Software Update Services και το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Systems Management Server (SMS) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουλίου 2005. Ωστόσο, μπορείτε να εντοπίσετε πλήρως ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μόνο την τελευταία αθροιστική έκδοση του εργαλείου Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateΤο MBSA 1.2 και το εργαλείο εντοπισμού του Office (Office Detection Tool)MBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/Ενημερωτικό δελτίοΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξη
895333/MS05-035 WordΝαιΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΔ/ΥΝαι
901214/MS05-036 CMMΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
903144/MS05-037Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για κάθε ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που έχει επανεκδοθεί.
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateΤο MBSA 1.2 και το εργαλείο εντοπισμού του Office (Office Detection Tool)MBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/Ενημερωτικό δελτίοΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξη
896428/MS05-033 TelnetΔ/ΥΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΜερική υποστήριξηΝαι

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;
Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 13 Ιουλίου 2005 στις 11:00 Π.Μ. Ώρα Ειρηνικού. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Είναι το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool αθροιστικό, όπως είναι το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για το SMS;
Όχι, το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA για εντοπισμό των ακόλουθων ενημερωτικών εκδόσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2005:
 • 895333
 • 901214
 • 903144
Οι εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA υποστηρίζουν μερικώς την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας:
 • 896428
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας".

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1(MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο αν πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool μαζί με το MBSA για τον προσδιορισμό ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;
Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας υποστηρίζεται μερικώς από το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool μαζί με το MBSA υπό συγκεκριμένες συνθήκες:
 • 896428
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις 1.2.1 και 2.0 του MBSA για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας".

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;
Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή ο SMS χρησιμοποιεί το MBSA για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων, ο SMS δεν μπορεί να εντοπίσει ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες δεν εντοπίζονται από το MBSA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας στα Microsoft Windows και στα άλλα προγράμματα της Microsoft που επηρεάζονται, απαιτούνται τόσο το εργαλείο Security Update Inventory Tool όσο και το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Ο SMS χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 903675 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:44:24 - Αναθεώρηση: 3.3

 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbqfe kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhotfixserver KB903675
Σχόλια