Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα 80070643" (Error 80070643) κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε το Office 2003, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε το Microsoft Office 2003, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services (SUS), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα 80070643

(Error 80070643)
Επιπλέον, το αρχείο WindowsUpdate.log ενδέχεται να περιέχει σφάλματα παρόμοια με τα ακόλουθα:
2005-07-11 10:44:01 1056 250 Δείκτης χειρισμού: Η συναλλαγή MSI ολοκληρώθηκε. MSI: 0x80070643, Δείκτης χειρισμού: 0x8024200b, Προέλευση: Όχι, Επανεκκίνηση: 0

2005-07-11 10:44:01 1056 250 Δείκτης χειρισμού: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρώτη αποτυχία για ενημέρωση {EF358F39-A507-45A8-9E84-D626D099E8BD}, σφάλμα συναλλαγής = 0x8024200b, αποτέλεσμα MSI = 0x80070643, ενέργεια MSI = StartCache

(2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : MSI transaction completed. MSI: 0x80070643, Handler: 0x8024200b, Source: No, Reboot: 0

2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : WARNING: First failure for update {EF358F39-A507-45A8-9E84-D626D099E8BD}, transaction error = 0x8024200b, MSI result = 0x80070643, MSI action = StartCache)
Αιτία
Συνήθως, αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η υπηρεσία Microsoft Office Source Engine (Ose.exe) είναι απενεργοποιημένη.
 • Το αρχείο Ose.exe έχει καταστραφεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Προσδιορισμός της κατάστασης της υπηρεσίας Office Source Engine

Για να προσδιορίσετε την κατάσταση της υπηρεσίας Office Source Engine, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη λίστα υπηρεσιών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Office Source Engine.
 3. Προβάλετε τη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type).
 4. Στην περίπτωση που ο τύπος εκκίνησης έχει οριστεί σε Απενεργοποιημένη (Disabled), αλλάξτε τον τύπο εκκίνησης σε Μη αυτόματη (Manual). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη (Manual) στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τυ Office Update.

Μέθοδος 2: Επιδιόρθωση του αρχείου Ose.exe

Για να επιδιορθώσετε το αρχείο Ose.exe, αντιγράψτε το αρχείο Ose.exe από το CD του Office 2003. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσδιορίστε τη θέση του αρχείου Ose.exe. Από προεπιλογή, το αρχείο Ose.exe βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:
  διαδρομή:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\
 2. Τοποθετήστε ένα CD του Office 2003 στη μονάδα δίσκου CD.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 4. Χρησιμοποιήστε την "Εξερεύνηση των Microsoft Windows" (Microsoft Windows Explorer) για να εντοπίσετε τον ακόλουθο φάκελο στο CD του Office 2003 :
  διαδρομή:\Files\Setup
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Ose.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 6. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο Ose.exe στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εντοπίστε και κάντε κλικ στον ακόλουθο φάκελο:
  διαδρομή:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Source Engine και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 8. Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Μέθοδος 3: Κατάργηση και επανεγκατάσταση του Office 2003

Για να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε εκ νέου το Office 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Τοποθετήστε ένα CD του Office 2003 στη μονάδα δίσκου CD.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 4. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στην έκδοση Office 2003 που έχετε εγκαταστήσει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε να καταργηθεί το Office 2003.
 6. Μετά την κατάργηση του Office 2003 από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή CD ή δισκέτα (CD or Floppy).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση προγράμματος από δισκέτα ή CD-ROM (Install Program From Floppy Disk or CD-ROM), βεβαιωθείτε ότι το CD του Office 2003 βρίσκεται στη μονάδα δίσκου CD. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υποδείξεις για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Office 2003.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office 2003.
 11. Αφαιρέστε το CD του Office 2003 από τη μονάδα δίσκου CD.
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά την εγκατάσταση του Office 2003 από το CD του Office 2003 ή από ένα είδωλο του CD του Office 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά την υπηρεσία συστήματος Office Source Engine (Ose.exe) με σκοπό την αντιγραφή των απαιτούμενων αρχείων εγκατάστασης στον τοπικό υπολογιστή. Μόλις το Setup.exe διαβάσει το αρχείο ρυθμίσεων εγκατάστασης, εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Προσδιορίζει τη μονάδα δίσκου με τον περισσότερο διαθέσιμο χώρο στον τοπικό υπολογιστή.
 • Επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης έχει δικαιώματα διαχείρισης.
 • Εγκαθιστά την υπηρεσία Office Source Engine
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Office Source Engine, ανατρέξτε σε έναν από τους ακόλουθους πόρους του Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit:
 • Στην έντυπη έκδοση του Office 2003 Editions Resource Kit, ανατρέξτε στη σελίδα 23.
 • Στην ηλεκτρονική έκδοση του Office 2003 Editions Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
hotfix Off2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 903772 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:49:59 - Αναθεώρηση: 4.4

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB903772
Σχόλια