Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης για την Access 2002: 18 Οκτωβρίου 2005

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για την Microsoft Access 2002. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης και σχετικά με τον τρόπο λήψης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση.

Επίσης, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για την Microsoft Access 2002. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση καταργεί τη λειτουργία της Access 2002, η οποία επιτρέπει την προσθήκη ή την επεξεργασία νέων δεδομένων που υπάρχουν σε ένα συνδεδεμένο φύλλο εργασίας του Microsoft Excel.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Θέματα για το οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base)

Η ενημερωμένη έκδοση για την Access 2002 (KB904018) επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:
842780 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων της Access 2002 μετά το Service Pack 3: 2 Ιουνίου 2004
885235 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων της Access 2002 μετά το Service Pack 3: 10 Σεπτεμβρίου 2004
888994 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων της Access 2002 μετά το Service Pack 3: 16 Νοεμβρίου 2004
892095 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων της Access 2002 μετά το Service Pack 3: 4 Φεβρουαρίου 2005
895469 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων της Access 2002 μετά το Service Pack 3: 3 Μαρτίου 2005

Θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base)

Η ενημερωμένη έκδοση για την Access 2002 (KB904018) επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Η Access 2002 τερματίζεται απροσδόκητα όταν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11 σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows 98

Εκτελείτε την Access 2002 σε έναν υπολογιστή με Windows 98. Εάν ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων (.mdb) και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11 για να ανοίξετε το πρόγραμμα Visual Basic Editor (VBE), το VBE δεν ανοίγει. Ακόμη, η Access 2002 τερματίζεται απροσδόκητα.Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 5" (Runtime Error 5) κατά την προσπάθειά σας να αλλάξετε την ιδιότητα PaperBin

Κατά την προσπάθειά σας να ορίσετε μια τιμή μεγαλύτερη από 256 για την ιδιότητα PaperBin, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '5': Μη έγκυρη κλήση διαδικασίας ή όρισμα.

(Run-time error '5': Invalid Procedure call or Argument.)


Οι εγγραφές δεν φιλτράρονται σε μια φόρμα όταν η ιδιότητα FilterOn έχει οριστεί με προγραμματισμό σε True

Όταν ορίζετε με προγραμματισμό την ιδιότητα FilterOn σε True σε μια φόρμα της Access 2002, η φόρμα δεν εφαρμόζει φίλτρο στις εγγραφές. Κατά συνέπεια, η φόρμα ενδέχεται να εξακολουθήσει να εμφανίζει όλες τις εγγραφές.

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

 • Κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε τα δεδομένα σε πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με ένα βιβλίο εργασίας του Excel στην Access 2002, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε δεδομένα των πινάκων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  904953 Δεν μπορείτε να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε δεδομένα σε πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με ένα βιβλίο εργασίας του Excel στην Office Access 2003 ή την Access 2002
 • Μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office, σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  905726 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Οι ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων-πελατών και διαχείρισης, καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και οι στρατηγικές ανάπτυξης, βρίσκονται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει αρχεία με τις εκδόσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα_αρχείουΈκδοση αρχείου
Msaccess.exe10.0.6771.0
Msaexp30.dll10.0.6776.0
Mscdm.dll10.0.0.6712
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης της Access 2002 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση διανέμονται τα αρχεία .msp του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείου .mspΠεριγραφή
Msaccessop.mspΙσχύει για την έκδοση προγράμματος-πελάτη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Msaccessff.mspΙσχύει για την έκδοση πλήρους αρχείου αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Δυνατότητες για επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης, αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά την Access 2002 στους υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων]. Η ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων] καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία της Access 2002 από το διαχειριστικό είδωλο. Για την ενημερωμένη έκδοση για την Access 2002 (KB885828), η τιμή για την ιδιότητα [list of features] είναι η ακόλουθη:

Για την Access 2002
ACCESSFiles,OfficeWebComponents,ACCESSNonBootFiles,OfficeWebComponents10
Για το Access 2002 Runtime
ACCESSFiles,OfficeWebComponents,ACCESSNonBootFiles

Προαιρετικά, μπορείτε να αντικαταστήσετε την παράμετρο REINSTALL=ALL, για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Microsoft Office στον υπολογιστή-πελάτη.

Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp access office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2002 ενημέρωση κώδικα excel πίνακες
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 904018 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:50:41 - Αναθεώρηση: 1.5

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbupdate atdownload KB904018
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)