Περιγραφή του εργαλείου Arpidfix.exe

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο Arpidfix.exe.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) και το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) πρόσθεσαν μια νέα δυνατότητα στο στοιχείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Αυτή η νέα δυνατότητα αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης των ενημερώσεων κώδικα στους χρήστες. Αυτή η νέα δυνατότητα προσθέτει ένα πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερωμένων εκδόσεων (Show Updates) για την απόκρυψη ή την εμφάνιση των ενημερωμένων εκδόσεων. Εάν οι ενημερωμένες εκδόσεις εμφανίζονται, ταξινομούνται κατά ημερομηνία εγκατάστασης, με την παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση στην αρχή της λίστας.

Η λειτουργία ημερομηνίας εγκατάστασης δεν λειτουργεί για τις ενημερωμένες εκδόσεις που δημιουργήθηκαν με το Update.exe έκδοση 6.1. Αντιθέτως, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας πριν από τα ταξινομημένα στοιχεία. Το Update.exe είναι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows. Οι ενημερωμένες εκδόσεις εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας πριν από τα ταξινομημένα στοιχεία, επειδή τα πακέτα που δημιουργούνται με το Update.exe έκδοση 6.1 δεν έχουν το χαρακτηριστικό Installed On στα κλειδιά του μητρώου τους. Χωρίς το χαρακτηριστικό Installed On, μπορεί να παρουσιαστεί σύγχυση σχετικά με την εγκατάσταση της ενημέρωσης κώδικα. Αυτό το θέμα θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση του Update.exe. Στο μεταξύ, το εργαλείο Arpidfix.exe δημιουργήθηκε για να εμφανίζονται σωστά οι ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό αφορά ενημερωμένες εκδόσεις που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την τρέχουσα έκδοση του Update.exe. Το εργαλείο Arpidfix.exe είναι μια προέκταση της λειτουργικότητας του Update.exe έκδοση 6.1 και περιλαμβάνεται σε πακέτα που δημιουργήθηκαν με το Update.exe έκδοση 6.1. Ένα πλεονέκτημα του εργαλείου Arpidfix.exe είναι ότι ρυθμίζει επίσης το χαρακτηριστικό Installed On για τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως.

Το εργαλείο Arpidfix.exe είναι ένα αυτόνομο εκτελέσιμο αρχείο (.exe). Κατά την εκτέλεσή του, το Arpidfix.exe προσθέτει τις απαιτούμενες τιμές Installed On στα κλειδιά μητρώου των εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων. Επομένως, όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), το παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) διαβάζει τα σωστά κλειδιά μητρώου και ταξινομεί σωστά τις ενημερωμένες εκδόσεις κατά ημερομηνία.

Σημείωση
  • Το εργαλείο Arpidfix.exe προσθέτει το χαρακτηριστικό Installed On μόνο για τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows. Άλλες ενημερωμένες εκδόσεις ή προγράμματα μπορεί να μην έχουν το χαρακτηριστικό Installed On. Τα προγράμματα ή οι ενημερωμένες εκδόσεις που δεν διαθέτουν το χαρακτηριστικό Installed On δεν διορθώνονται από το εργαλείο Arpidfix.exe.
  • Το εργαλείο Arpidfix.exe εκτελείται μόνο όταν εφαρμόζονται ενημερωμένες εκδόσεις. Το εργαλείο Arpidfix.exe δεν υπάρχει στον υπολογιστή προορισμού. Το εργαλείο Arpidfix.exe δεν είναι διαθέσιμο ως αυτόνομο εργαλείο. Αντιθέτως, το εργαλείο Arpidfix.exe διατίθεται μόνο με ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2005.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 904630 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:40:40 - Αναθεώρηση: 2.2

  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB904630
Σχόλια