Οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 9ης Αυγούστου 2005

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων εντοπισμού και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων όπως το Microsoft Windows Update, το Microsoft Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST). Προς το παρόν, οι οδηγίες σε αυτό το έγγραφο δεν ισχύουν για συστήματα 64 bit. Η Microsoft σκοπεύει να προσθέσει πληροφορίες σε μελλοντικές κυκλοφορίες αυτού του οδηγού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Αυγούστου 2005.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 9 Αυγούστου 2005 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web:
  • Windows Update
  • Microsoft Update
  • Office Update
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας διαθέσιμες μέσω αυτών των τοποθεσιών στο Web. Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι διαθέσιμη σε αυτές τις τοποθεσίες στο Web ή υποστηρίζεται μερικώς σε αυτές τις τοποθεσίες Web:
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169
    Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word. Τα Word 2002 και Word 2003 υποστηρίζονται από την τοποθεσία του Microsoft Update. Τα Word 2000, Word 2002 και Word 2003 υποστηρίζονται από την τοποθεσία του Office Update. Η Microsoft επανακυκλοφορεί την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 επειδή ανακάλυψε ότι το Microsoft Office Word Viewer 2003 έχει επίσης ευπάθεια στο ζήτημα που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-23. Το Microsoft Office Word Viewer δεν υποστηρίζεται από το Microsoft Update ή το Office Update. Το Word Viewer 2003 δεν υποστηρίζεται από το Microsoft Update ή το Office update επειδή το Word Viewer 2003 δεν αποτελεί μέρος της οικογένειας προϊόντων του Microsoft Office. Στις 12 Απριλίου 2005 το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool κυκλοφόρησε αρχικά μόνο για τον εντοπισμό της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890169. Τώρα το εργαλείο εντοπίζει την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επανακυκλοφόρησε.

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή MBSA έκδοσης 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή MBSA έκδοσης 2.0 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε την πλειονότητα των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στις 9 Αυγούστου 2005. Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν εντοπίστηκε ή εντοπίστηκε μερικώς από το εργαλείο MBSA:
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του Word. Τα Word 2000, Word 2002 και Word 2003 υποστηρίζονται από το εργαλείο Office Detection Tool ως μέρος της τοπικής σάρωσης του MBSA 1.2.1. Τα Word 2002 και Word 2003 υποστηρίζονται από το MBSA 2.0 για τοπικές και απομακρυσμένες σαρώσεις. Η Microsoft επανακυκλοφορεί την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 επειδή ανακάλυψε ότι το Microsoft Office Word Viewer 2003 έχει επίσης ευπάθεια στο ζήτημα που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-23. Το Word Viewer 2003 δεν υποστηρίζεται από το MBSA 1.2.1 ή το MBSA 2.0 επειδή το Word Viewer 2003 δεν αποτελεί μέρος της οικογένειας προϊόντων του Office. Στις 12 Απριλίου 2005 το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool κυκλοφόρησε αρχικά μόνο για τον εντοπισμό της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890169. Τώρα το εργαλείο εντοπίζει την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επανακυκλοφόρησε.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε την πλειονότητα των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στις 9 Αυγούστου 2005. Η παρακάτω ενημερωμένη έκδοση δεν εντοπίζεται από τις υπηρεσίες SUS και WSUS ή υποστηρίζεται μόνο μερικώς από τις υπηρεσίες SUS και WSUS:
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του Word. Τα Word 2002 και Word 2003 υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες Windows Server Update Services. Η Microsoft επανακυκλοφορεί την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 επειδή ανακάλυψε ότι το Microsoft Office Word Viewer 2003 έχει ευπάθεια στο ζήτημα που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-23. Το Word Viewer 2003 δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες SUS ή WSUS. Το Word Viewer 2003 δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες SUS επειδή οι υπηρεσίες SUS δεν υποστήριζαν ποτέ προϊόντα του Office. Το Word Viewer 2003 δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες WSUS επειδή το Word Viewer 2003 δεν αποτελεί μέρος της οικογένειας προϊόντων του Office. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool της 12ης Απριλίου 2005 αρχικά κυκλοφόρησε μόνο για τον εντοπισμό της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890169. Τώρα το εργαλείο εντοπίζει την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που επανακυκλοφορεί.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS με το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών Software Update Services και το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool

Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Αυγούστου 2005.

Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ενδέχεται να εντοπιστούν πλήρως μόνο αν χρησιμοποιείτε το νεότερο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/Ενημερωτικό δελτίο/ΣτοιχείοΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξη
896727/MS05-038/Microsoft Internet ExplorerΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
899588/MS05-039/SMB/PNPΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
893756/MS05-040/TAPISRVΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
899591/MS05-041/RDPΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
899587/MS05-042/KerberosΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι
896423/MS05-043/Ουρά εκτύπωσης (Print Spooler)Δ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για κάθε ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που έχει επανεκδοθεί.
Office UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS με πακέτο δυνατοτήτων SUS
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας/Ενημερωτικό δελτίο/ΣτοιχείοΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξη
890169/MS05-023/WordΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του Office Update για περισσότερες πληροφορίες.Δ/ΥΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft Update για περισσότερες πληροφορίες.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες.Δ/ΥΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα WSUS για περισσότερες πληροφορίες.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα MBSA για περισσότερες πληροφορίες.Ναι
890046/MS05-032/MSAgentΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαι

Λόγοι επανακυκλοφορίας

  • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 (MS05-023) επανακυκλοφορεί επειδή ανακαλύφτηκε αργότερα ότι υπάρχει ευπάθεια στο Word Viewer 2003 για το ζήτημα που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-23. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS05-023 για συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
  • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890046 (MS05-032) επανακυκλοφορεί επειδή ανακαλύφτηκε αργότερα ότι το bit "kill" για αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν εφαρμόστηκε σωστά σε λειτουργικά συστήματα 64 bit . Αυτή η ανακάλυψη δεν αλλάζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890046 για συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιο τρόπο παρέχει οδηγίες η Microsoft σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web για αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας πραγματοποιείται στις 10 Αυγούστου 2005, 11:00 π.μ. (ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0 για να εντοπίσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2005. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας εξετάζονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896727 MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
899588 MS05-039: Ένα θέμα ευπάθειας Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και ανύψωση δικαιωμάτων
893756 MS05-040: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Τηλεφωνία" (Telephony) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
899591 MS05-041: Ένα θέμα ευπάθειας στο πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας
899587 MS05-042: Ένα θέμα ευπάθειας στο Kerberos θα μπορούσε να επιτρέψει άρνηση υπηρεσίας, αποκάλυψη πληροφοριών και πλαστογράφηση
896423 MS05-043: Ένα θέμα ευπάθειας στην υπηρεσία "Ουρά εκτύπωσης" (Print Spooler) θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
890046 MS05-032: Ένα θέμα ευπάθειας σε παράγοντα της Microsoft θα μπορούσε να επιτρέψει πλαστογράφηση
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 υποστηρίζεται μερικώς από το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0.
890169 MS05-023: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μερικό εντοπισμό της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890169, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή το MBSA έκδοσης 2.0".

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS05-023, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο αν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Υπό ορισμένες συνθήκες, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890169 υποστηρίζεται μερικώς από το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το MBSA. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
890169 MS05-023: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 και το MBSA έκδοσης 2.0".

Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Ο SMS χρησιμοποιεί το MBSA για τον εντοπισμό. Συνεπώς, ο SMS δεν εντοπίζει τα ίδια προγράμματα τα οποία δεν εντοπίζει το εργαλείο MBSA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για τον εντοπισμό όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τα Microsoft Windows καθώς και για άλλα επηρεαζόμενα προϊόντα της Microsoft απαιτούνται τόσο το εργαλείο Security Update Inventory Tool όσο και το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Ο SMS χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 904954 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:44:53 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB904954
Σχόλια