Ορισμένοι συνδυασμοί URL αγνοούνται όταν χρησιμοποιείτε τους συνδυασμούς URL στις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help) έπειτα από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Έπειτα από την εγκατάσταση ης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, ορισμένοι συνδυασμοί URL αγνοούνται όταν χρησιμοποιείτε τους συνδυασμούς URL στις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help).

Σημείωση Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που συμπληρώνουν τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Το ζήτημα αυτό προκύπτει διότι η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 περιλαμβάνει αλλαγές σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help). Προηγουμένως, μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε έγκυρο συνδυασμό URL σε μια ετικέτα παραμέτρων. Έπειτα από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358, υποστηρίζονται μόνο οι εξής συνδυασμοί URL:
 • αρχείο
 • http
 • https
 • ftp
 • its
 • ms-its
 • mk:@msitstore
 • hcp
Η Microsoft παρουσίασε τις αλλαγές αυτές για να μειώσει τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας στη Βοήθεια HTML (HTML Help).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Το σύμπτωμα είναι αναμενόμενο και σκόπιμο αποτέλεσμα της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Η ενότητα αυτή παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο επανενεργοποίησης πρόσθετων συνδυασμών για σημαντικά εταιρικά προγράμματα. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να κάνει τον υπολογιστή πιο ευάλωτο στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358. Η ασφαλέστερη διαδικασία είναι να μην χρησιμοποιηθεί αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, ενεργοποιήστε μόνο τους συνδυασμούς URL που απαιτούνται από τα σημαντικά εταιρικά προγράμματα.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μητρώο για να ενεργοποιήσετε ξανά τους συνδυασμούς URL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις παραμέτρους του στοιχείου ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help). Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε τους συνδυασμούς URL συζητήσεων και αλληλογραφίας για χρήση σε ένα στοιχείο ελέγχου "Δείτε επίσης" (See Also). Αυτό θα επιτρέψει στο στοιχείο ελέγχου "Δείτε επίσης" (See Also) να ξεκινήσει ομάδες συζήτησης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το ακόλουθο αρχείο .reg ενεργοποιεί ξανά αυτούς τους συνδυασμούς URL.

Σημείωση Μπορείτε να επικολλήσετε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που χρησιμοποιεί την επέκταση ονόματος αρχείου .reg.
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "ProtocolAllowList"="news:;mailto:" 

Ανάπτυξη των κλειδιών μητρώου σε έναν τομέα

Συνιστούμε τη χρήση της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) για να αναπτύξετε τις ρυθμίσεις στα προηγούμενα παραδείγματα αυτού του άρθρου ως δέσμες ενεργειών εκκίνησης. Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως δέσμες ενεργειών σύνδεσης. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο επιθυμητή επειδή υπάρχουν περιορισμοί δικαιωμάτων.

Τα βήματα που ακολουθούν περιγράφουν έναν τρόπο για την ανάπτυξη αυτών των ρυθμίσεων στο πρώτο παράδειγμα ως μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης της Πολιτικής ομάδας (Group Policy).
 1. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad).
  REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "ProtocolAllowList"="news:;mailto:" 
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο. Δώστε στο αρχείο το εξής όνομα: AllowTrustedProtocols.reg.
 3. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad).
  REGEDIT.EXE /S AllowTrustedProtocols.reg
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο. Δώστε στο αρχείο το εξής όνομα: AllowTrustedProtocols.bat.
 5. Εισαγάγετε αυτό το αρχείο δέσμης στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντιγράψτε το αρχείο δέσμης και το αρχείο .reg στο φάκελο \\Όνομα_τομέα\SysVol\Όνομα_τομέα\Policies\GUID του επιλεγμένου φακέλου GPO\Machine\Scripts\Startup.
  • Στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε το αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dsa.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
  • Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν την πολιτική και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμη ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκκίνηση (Startup) στο δεξιό τμήμα παραθύρου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκκίνησης (Startup Properties).
  • Εντοπίστε και έπειτα κάντε κλικ στο αρχείο AllowTrustedProtocols.bat.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κατόπιν στο κουμπί Ναι (Yes), έπειτα στο κουμπί OK και τέλος στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες
Το άρθρο αυτό περιέχει πληροφορίες που είναι συμπληρωματικές προς το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) 896358.

Επισκόπηση και παραδείγματα για διαχειριστές συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 και τον τρόπο επανενεργοποίησης των εφαρμογών Web οι οποίες επηρεάζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας (Group Policy), επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Σε υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις x64 των Microsoft Windows, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις οδηγίες της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε διαφορετικό μέρος του μητρώου, ανάλογα με το εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία των 32 bit ή των 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896459 Αλλαγές στο μητρώο σε λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στην έκδοση x64 των Windows
Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
MS05026 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905215 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:56:32 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity kbprb KB905215
Σχόλια