Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Κύκλος ζωής της υποστήριξης για το Microsoft Software Update Services 1.0

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft θα διακόψει την υποστήριξη για τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) 1.0 την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007. Η υποστήριξη προϊόντος και το περιεχόμενο ενημέρωσης για τις υπηρεσίες SUS 1.0 δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα έπειτα από αυτήν την ημερομηνία.

Οι υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 2.0 είναι ο διάδοχος των υπηρεσιών SUS 1.0. Οι υπηρεσίες WSUS 2.0 υποστηρίζουν την ενημέρωση ενός ευρύτερου συνόλου προϊόντων της Microsoft και παρέχουν ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης και αναφοράς. Για να κάνετε λήψη των υπηρεσιών WSUS 2.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιπλέον , το WSUS 3.0 είναι πλέον διαθέσιμο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση ή η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών SUS 1.0 στις υπηρεσίες WSUS 3.0. Η μετεγκατάσταση από τις υπηρεσίες SUS 1.0 στις υπηρεσίες WSUS 2.0 υποστηρίζεται. Μια πλήρης επιτόπια αναβάθμιση υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες WSUS 2.0 στις υπηρεσίες WSUS 3.0. Πρέπει να απεγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Software Update Services 1.0 πριν να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες WSUS 3.0. Για να κάνετε λήψη των υπηρεσιών WSUS 3,0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Οι υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) είναι η επόμενη έκδοση των υπηρεσιών Software Update Services (SUS). Με τις υπηρεσίες WSUS αυξάνονται οι δυνατότητες των υπηρεσιών SUS παρέχοντας τα ακόλουθα:
 • Πιο λεπτομερή και πιο ευέλικτη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων
  • Την ικανότητα να στοχεύουν ενημερωμένες εκδόσεις σε συγκεκριμένους υπολογιστές ή σε συγκεκριμένες ομάδες υπολογιστών
  • Δυνατότητες σάρωσης που σας επιτρέπουν να αξιολογείτε την κατάσταση ενημέρωσης του συστήματος καθώς και αν χρειάζεται να γίνει ενημέρωση
  • Δημιουργία αναφορών
  • Την ικανότητα να αποθηκεύονται δεδομένα είτε στο διακομιστή των WSUS είτε στο Microsoft Update

   Σημείωση Εγκρίσεις διατίθενται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες WSUS.
  • Ευέλικτος έλεγχος από τον υπολογιστή-πελάτη για τη συχνότητα ανάληψης ελέγχου, τις δυνατότητες λήψεων και τη συμπεριφορά εγκατάστασης
  • Περιβάλλον χρήστη με πλήρης δυνατότητες στις οποίες περιλαμβάνονται πολλαπλές προβολές και λεπτομερείς πληροφορίες ενημερωμένων εκδόσεων
 • Αυξημένη αποδοτικότητα δικτύου και εύρους ζώνης
  • Έξυπνη λήψη: Δεν πραγματοποιείται λήψη ενημερωμένων εκδόσεων παρά μόνο όταν εγκριθούν από το Microsoft Update
  • Υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS) 2.0 για επιταχυμένη κατανάλωση εύρους ζώνης όταν γίνεται λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και συγχρονισμός διακομιστών
  • Μικρότερη υποστήριξη του πακέτου Xpress για μείωση της κατανάλωσης εύρους ζώνης
  • Υποστήριξη για εξαγωγή ή εισαγωγή ενημερωμένων εκδόσεων σε αποσυνδεδεμένους και απομακρυσμένους διακομιστές
 • Αυξημένη ευκολία ανάπτυξης και επεκτασιμότητα
  • Ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης
  • Ευέλικτες επιλογές βάσης δεδομένων
  • Επεκτασιμότητα μέσω του ΑΡΙ και μέσω δειγμάτων
  • Υποστήριξη μετεγκατάστασης και εργαλεία που βοηθούν στην αναβάθμιση από το SUS 1.0 στο WSUS
  • Περιεκτικά εγχειρίδια ανάπτυξης και λειτουργίας που ενημερώνονται δυναμικά
Η Microsoft δημιούργησε μια διαδρομή αναβάθμισης των υπηρεσιών WSUS για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες των υπηρεσιών SUS. Στη διαδρομή αυτή περιλαμβάνεται ένας οδηγός βήμα-βήμα. Για να αποκτήσετε αυτόν τον οδηγό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:Όταν εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες WSUS, θα εγκατασταθεί και το βοηθητικό πρόγραμμα WSUSutil.exe. Το WSUSutil.exe σας βοηθά να μετεγκαταστήσετε το περιεχόμενο των SUS και τις εγκρίσεις για τις υπηρεσίες WSUS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες WSUS, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905682 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:59:33 - Αναθεώρηση: 5.1

 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB905682
Σχόλια