Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Microsoft Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office, σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν το Service Pack ή η ενημερωμένη έκδοση χρειαστεί να τροποποιήσουν ένα αρχείο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα που εκτελείται κατά την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης. Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το αρχείο δεν είναι πρόγραμμα του Office.

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Μια συσκευή που συγχρονίζεται με το Microsoft Outlook είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή-πελάτη. Επιπλέον, εκτελείται η λειτουργία ActiveSync.
 • Εκτελείται ένα πρόγραμμα του Office.
 • Microsoft Office Εκτελείται το Communicator 2005 ή το Microsoft Office Communicator 2007.
Σημείωση Αυτή η λίστα δεν είναι αναλυτική. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αυτό το ζήτημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να εγκαταστήσετε το Service Pack ή την ενημερωμένη έκδοση, τερματίστε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που εκτελούνται, τα οποία ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης.

Οι ακόλουθες μέθοδοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τερματισμού ορισμένων από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα και υπηρεσίες, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση αυτού του ζητήματος. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωση.

Τρόπος τερματισμού του ActiveSync

Για να τερματίσετε το ActiveSync, τερματίστε τη διεργασία Wcescomm.exe. Για να τερματίσετε τη διεργασία Wcescomm.exe, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο".

Σημείωση Ένας χρήστης ή μια συσκευή που είναι συνδεδεμένοι με την υπηρεσία θα αποσυνδεθούν όταν τερματίσετε τη διεργασία.

Τρόπος τερματισμού ενός προγράμματος του Office

Για να τερματίσετε ένα πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος (Exit) του μενού Αρχείο (File). Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα του Office δεν είναι ορατό στην οθόνη, πιέστε ALT+TAB για να μεταβείτε στο πρόγραμμα του Office. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί γραμμής εργασιών του προγράμματος του Office.

Σημείωση Η διεργασία ενός προγράμματος του Office ενδέχεται να εξακολουθήσει να εκτελείται στο παρασκήνιο όταν ένα πρόβλημα προκαλέσει αντικανονική διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος. Εάν υποπτεύεστε ότι μια διεργασία ενός προγράμματος του Office εκτελείται στο παρασκήνιο, τερματίστε τη διεργασία. Για να γίνει αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο".

Τρόπος τερματισμού του Communicator 2005 ή του Communicator 2007

Για να τερματίσετε το Communicator 2005 ή το Communicator 2007, αποσυνδεθείτε από το Communicator, κλείστε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, τερματίστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Σύνδεση (Connect), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Sign Out).
 2. Από το μενού Σύνδεση (Connect), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close).

  Σημείωση Μόλις κλείσετε το Communicator 2005 ή το Communicator 2007, το πρόγραμμα ελαχιστοποιείται στην περιοχή ειδοποιήσεων.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Communicator 2005 ή του Communicator 2007 στην περιοχή ειδοποιήσεων και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).

Τρόπος τερματισμού μιας διεργασίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο

Σημαντικό Ο τερματισμός μιας διεργασίας ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η αστάθεια του συστήματος και η απώλεια δεδομένων. Μόλις τερματίσετε μια διεργασία, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την κατάστασή της ή άλλα δεδομένα πριν από τον τερματισμό της.

Για να τερματίσετε μια διεργασία ενός προγράμματος που εκτελείται στο παρασκήνιο, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager)

Για να χρησιμοποιήσετε τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) για τον τερματισμό μιας διεργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL.
 2. Στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes), κάντε κλικ στο στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τέλος διεργασίας (End Process).

  Σημείωση Στη μέθοδο αυτή, το στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) αντιπροσωπεύει το όνομα αρχείου της διεργασίας που θέλετε να τερματίσετε.

Μέθοδος 2: Χρήση της εντολής Taskkill

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή Taskkill για τον τερματισμό μιας διεργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε taskkill /im όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημειώσεις
  • Στη μέθοδο αυτή, το στοιχείο όνομα αρχείου_διεργασίας (process_filename) αντιπροσωπεύει το όνομα αρχείου της διεργασίας που θέλετε να τερματίσετε.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή Taskkill, πληκτρολογήστε taskkill /? στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη λέξη exit, για να κλείσετε το παράθυρο γραμμής εντολών.

Μέθοδος αποτροπής μιας απροσδόκητης επανεκκίνησης του υπολογιστή κατά την ανάπτυξη ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Εάν είστε διαχειριστής και αναπτύσσετε ένα Service Pack ή μια ενημερωμένη έκδοση του Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών για να τερματίσετε τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εγκατάσταση του Service Pack ή της ενημερωμένης έκδοσης.

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διεργασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διεργασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών για τον τερματισμό προγραμμάτων ή υπηρεσιών, δημιουργήστε μια δέσμη ενεργειών παρόμοια με την ακόλουθη.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Next
Περισσότερες πληροφορίες
Συχνά, η εγκατάσταση ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office δεν απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ωστόσο, υπάρχουν σενάρια στα οποία χρειάζεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Εάν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office, οι πληροφορίες επανεκκίνησης θα συμπεριληφθούν στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το Service Pack ή την ενημερωμένη έκδοση του Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905726 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 03:00:38 - Αναθεώρηση: 4.7

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Σχόλια