Η χρήση αναγνωριστικών δεν υποστηρίζεται πλέον στον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που παρέχονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727 (MS05-038)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣημαντικόΑυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.

ΣημαντικόΑυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα στα προϊόντα που αναγράφονται στην ενότητα "Ισχύει για" και η ιστοσελίδα περιέχει ένα αναγνωριστικό, η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο που περιέχει ένα αναγνωριστικό Java ενδέχεται να μην φορτωθεί.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αναφέρεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896727 MS05-038: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Λόγω των αλλαγών ασφαλείας που υλοποιήσαμε στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727, η χρήση προσαρμοσμένων αναγνωριστικών δεν είναι πλέον ενεργοποιημένη. Ένα προσαρμοσμένο αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για την αναφορά και τη δημιουργία μιας εμφάνισης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX ή την εκτέλεση κώδικα. Για παράδειγμα, αυτά τα αναγνωριστικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.
JAVA:
NEW:
SESSION:
Εάν η εφαρμογή χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό Java της εικονικής μηχανής Java της Microsoft (Java Virtual Machine), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να ενεργοποιήσετε τη χρήση προσαρμοσμένων αναγνωριστικών.

Μέθοδος 1: Εφαρμογή που έχει συνταχθεί σε Microsoft Visual J++

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αν η εφαρμογή συντάχθηκε σε Microsoft Visual J++, μετατρέψτε την εφαρμογή σε εφαρμογή Microsoft Visual J#.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής της εφαρμογής Visual J++ σε εφαρμογή Visual J#, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):

Μέθοδος 2: Εφαρμογή που συντάχθηκε στο Microsoft SDK για Java

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αν η εφαρμογή συντάχθηκε στο Microsoft SDK για Java, μετατρέψτε την εφαρμογή σε εφαρμογή Visual J#.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής της εφαρμογής Visual J++ σε εφαρμογή Visual J#, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ένα προσαρμοσμένο αναγνωριστικό πρέπει να συνταχθούν ξανά, για να καταργηθεί η εξάρτηση από το προσαρμοσμένο αναγνωριστικό.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Αυτά τα βήματα απενεργοποιούν μια αλλαγή που υλοποιήθηκε στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896727, η οποία αποτρέπει τη χρήση αναγνωριστικών. Όταν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα αναγνωριστικό θα λειτουργεί όπως αναμένεται. Ωστόσο, δεν συνιστάμε να πραγματοποιήσετε αυτήν την αλλαγή, επειδή απενεργοποιεί ένα μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτήν την αλλαγή μόνο προσωρινά, μέχρι να υλοποιήσετε μία από τις μεθόδους της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση".

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και να ενεργοποιήσετε τη χρήση αναγνωριστικών, πρέπει να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer η οποία περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-052. Πρέπει επίσης να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε δευτερεύοντα κλειδιά του μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον Internet Explorer που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-052. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
  • Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση αναγνωριστικών ανά χρήστη, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
  • Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση αναγνωριστικών ανά υπολογιστή, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 5. Πληκτρολογήστε FEATURE_LIMIT_MONIKERS και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο FEATURE_LIMIT_MONIKERS.
 7. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 8. Πληκτρολογήστε iexplore.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε 0 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Η τιμή 0 επιτρέπει στα αναγνωριστικά να λειτουργούν σε μια διαδικασία του Internet Explorer. Η τιμή 1 απενεργοποιεί τη χρήση αναγνωριστικών.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906294 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:06:24 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbpubtypekc KB906294
Σχόλια