Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003 Service Pack 2, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα αναβάθμισης από την υπηρεσία Windows Installer".

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν έχετε εγκατεστημένα ένα ή περισσότερα προγράμματα τα οποία παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" και προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί από την υπηρεσία του Windows Installer, επειδή το πρόγραμμα που πρόκειται να αναβαθμιστεί μπορεί να λείπει ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης μπορεί να ενημερώσει διαφορετική έκδοση του προγράμματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα που πρόκειται να αναβαθμίσετε υπάρχει στον υπολογιστή σας και ότι διαθέτετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης.

(The upgrade patch cannot be installed by the windows installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.)
Σημείωση Αυτό το μήνυμα λάθους 1642 καταγράφεται επίσης στο αρχείο καταγραφής εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του Office 2003 SP2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
884290 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιώντας αρχεία καταγραφής του Office 2003
Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση του Office 2003 SP2 στα ακόλουθα σενάρια, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί και δεν λαμβάνετε ειδοποίηση:
 • Εκτελείτε εγκατάσταση του Office 2003 SP2 χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web ή την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web.
 • Κάνετε λήψη του Office 2003 SP2 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) και πρέπει να εγκαταστήσετε το Service Pack σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς μηνύματα.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εγκατάσταση του Office 2003 SP2 όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
 • Έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Windows Installer 3.0.
Αυτό το ζήτημα δεν φαίνεται να παρουσιάζεται κατά την εγκατάσταση του Office 2003 SP2 όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκατεστημένο το Windows Installer 3.0, αλλά δεν έχετε εγκατεστημένο το Office 2003 SP1.
 • Έχετε εγκατεστημένο το Windows Installer 2.0 και έχετε εγκατεστημένο και το Office 2003 SP1.
 • Έχετε εγκατεστημένο το Windows Installer 2.0, αλλά δεν έχετε εγκατεστημένο το Office 2003 SP1.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται. Εάν η πρώτη μέθοδος δεν επιλύσει το ζήτημά σας, προσπαθήστε με τη δεύτερη μέθοδο.

Μέθοδος 1: Εγκατάσταση του Windows Installer 3.1 (v2) με δυνατότητα αναδιανομής

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Windows Installer 3.1 (v2) με δυνατότητα αναδιανομής.

Τρόπος λήψης του Windows Installer 3.1 (v2) με δυνατότητα αναδιανομής

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Installer 3.1 (v2) με δυνατότητα αναδιανομής (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Installer 3.1 (v2) με δυνατότητα αναδιανομής (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
898715 Μια ενημερωμένη έκδοση του Windows Installer 3.1 είναι διαθέσιμη για το Windows Server 2003 Service Pack 1 και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP

Μέθοδος 2: Εγκαταστήστε την έκδοση που περιέχει όλα τα αρχεία του Office 2003 SP2

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την έκδοση που περιέχει όλα τα αρχεία του Office 2003 SP2.

Τρόπος λήψης της έκδοσης με πλήρη αρχεία του Office 2003 SP2

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου έκδοσης με πλήρη αρχεία του Office 2003 SP2 (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου έκδοσης με πλήρη αρχεία του Office 2003 SP2 (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Η σύνδεση στην έκδοση με πλήρη αρχεία του Office 2003 SP2 βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας του Κέντρου λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Το όνομα αρχείου της έκδοσης με πλήρη αρχεία του Office 2003 SP2 μοιάζει με το εξής:
Office2003SP2-KB887616-FullFile-Συντομογραφία_γλώσσας.exe
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887616 Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 2
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Installer που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας

Για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Windows Installer είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), εντοπίστε το ακόλουθο αρχείο Msi.dll. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  Windows\System 32
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Msi.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version) και κατόπιν σημειώστε την έκδοση του αρχείου.
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις πληροφορίες έκδοσης για το Windows Installer.
Microsoft Windows InstallerΠληροφορίες έκδοσηςΣημειώσεις
Windows Installer 3.03.00.3790.2180
Windows Installer 3.13.01.4000.1823Αυτή η έκδοση είναι εγκατεστημένη στο πρωτότυπο πακέτο του Windows Installer 3.1 (v1) με δυνατότητα αναδιανομής.
Windows Installer 3.13.01.4000.1830Αυτή η έκδοση είναι η έκδοση που περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003 Service Pack 1.
Windows Installer 3.13.01.4000.2435 Αυτή η έκδοση περιέχει μια ενημέρωση κώδικα που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα κατά το οποίο το Windows Installer αποτυγχάνει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη μετά την αναβάθμιση σε Windows Installer 3.1.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση κώδικα που περιλαμβάνεται στο Windows Installer 3.1, έκδοση 3.01.4000.2435, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
898628 Ο Windows Installer αποτυγχάνει χωρίς μηνύματα μετά την αναβάθμιση σε Windows Installer 3.1
office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906323 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 03:07:58 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbtshoot kbprb KB906323
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)