Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενεργοποίησης της λεπτομερούς καταγραφής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων εγκατάστασης ή ρύθμισης, ορισμένες φορές πρέπει να αναθεωρήσετε τις καταχωρήσεις μητρώου που παρατίθενται στο αρχείο Setupapi.log. Από προεπιλογή, το αρχείο Setupapi.log δεν περιέχει πληροφορίες μητρώου. Για την εγγραφή πληροφοριών μητρώου στο αρχείο Setupapi.log, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λεπτομερή καταγραφή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Για να ενεργοποίσετε τη λεπτομερή καταγραφή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πεδίο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου LogLevel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  3. Στο παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία τιμής DWORD" (Edit DWORD Value), κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαεξαδικός (Hexadecimal) στο παράθυρο Βάση (Base).
  4. Πληκτρολογήστε 0000FFFF στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data).
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Όταν ενεργοποιείτε τη λεπτομερή καταγραφή, το μέγεθος του αρχείου Setupapi.log αυξάνεται κατά 4 megabyte (MB) περίπου. Για να επαναφέρετε την τιμή μητρώου μετά από την εφαρμογή της αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε ξανά αυτά τα βήματα. Ωστόσο, ορίστε την τιμή DWORD στο 0 στο βήμα 4.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906485 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/18/2007 10:06:30 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbsetup kbhowto KB906485
Σχόλια