Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η ενημερωμένη έκδοση 906569 προσθέτει την καρτέλα "Εργαλεία" (Tools) στο βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος" (System Configuration) στο Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη νέα καρτέλα Εργαλεία (Tools) η οποία είναι διαθέσιμη στο βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος" (System Configuration) (Msconfig.exe). Η νέα καρτέλα Εργαλεία (Tools) είναι διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 906569 σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Εργαλεία (Tools) στο βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος" (System Configuration) για να ξεκινήσετε τα διαγνωστικά εργαλεία. Η καρτέλα Εργαλεία (Tools) εμφανίζει επίσης τη διαδρομή και τους διακόπτες των εργαλείων.

Για να ξεκινήσετε ένα ή περισσότερα από τα εργαλεία που παρατίθενται στην καρτέλα Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στο εργαλείο που θέλετε να ξεκινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση (Launch). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εργαλείο που θέλετε να ξεκινήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε τα πλήκτρα ALT+L.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα εργαλείων της καρτέλας Εργαλεία (Tools) για να συμπεριλάβετε πρόσθετα εργαλεία, να τροποποιήσετε διακόπτες γραμμής εντολών ή να προσθέσετε και τις δύο αυτές λειτουργίες. Μπορείτε να εφαρμόσετε αλλαγές στη λίστα εργαλείων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως προγράμματα Windows Update ή OEM. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε την καρτέλα Εργαλεία (Tools) τροποποιώντας το αρχείο Mscfgtlc.xml, το οποίο σχετίζεται με το βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος" (System Configuration). Πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο Mscfgtlc.xml στον ίδιο φάκελο όπου βρίσκεται στο αρχείο Msconfig.exe. Από προεπιλογή, το αρχείο Msconfig.exe βρίσκεται στο φάκελο Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries.

Σημείωση Το αρχείο Mscfgtlc.xml είναι ένα αρχείο συστήματος. Για να αλλάξετε αυτό το αρχείο, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της μορφής του αρχείου Mscfgtlc.xml:
<?xml version="1.0" ?>   <MSCONFIGTOOLS> <a NAME="Remote Assistance" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" HELP="Receive help from (or offer help to) a friend over the Internet"/> <b NAME="Internet Protocol Configuration" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="IPCONFIG is a command line tool used to control network connections on Windows-based computers"/> </MSCONFIGTOOLS>
Σε αυτό το παράδειγμα, η καταχώρηση "a" δείχνει μια καταχώρηση που περιέχει μη σύνθετη λειτουργία. Η μη σύνθετη λειτουργία είναι διαθέσιμη εξαιτίας του μηδενικού ορίσματος του στοιχείου ADV_OPT. Η καταχώρηση "b" περιέχει μια καταχώρηση με σύνθετη λειτουργία. Στην καταχώρηση "b," επαναλαμβάνεται ολόκληρη η εντολή μαζί με την προσθήκη ενός διακόπτη. Επιπλέον, το εργαλείο ξεκινά στο παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt).

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε περιγραφή του εργαλείου στο αρχείο Mscfgtlc.xml. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένες πληροφορίες διαδρομής, σύνταξης ή επιλογών, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένες πληροφορίες διαδρομής, σύνταξης ή επιλογών, τα εργαλεία που θέλετε να εμφανιστούν δεν θα είναι ορατά στην καρτέλα Εργαλεία (Tools) σε αυτήν την περίπτωση.

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει περιγραφές των εργαλείων που είναι ορατά στην καρτέλα Εργαλεία (Tools). Αυτός ο πίνακας παραθέτει επίσης τις προεπιλεγμένες εντολές για την εκκίνηση αυτών των εργαλείων σε μια γραμμή εντολών:
Όνομα εργαλείου (Tool name)Περιγραφή στην καρτέλα Εργαλεία (Tools)Προεπιλεγμένη εντολή (Default command)
Σχετικά με τα Windows (About Windows)Εμφανίζει την έκδοση των Windows που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.Winver.exe
Γραμμή εντολών (Command Prompt)Ανοίγει ένα παράθυρο γραμμής εντολών.Cmd.exe
Προβολή συμβάντων (Event Viewer)Εμφανίζει μηνύματα παρακολούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων από τα Windows και από άλλα προγράμματα.Eventvwr.msc
Επιλογές Internet (Internet Options)Ρυθμίσεις του Internet Explorer.Inetcpl.cpl
Ρύθμιση παραμέτρων πρωτοκόλλου Internet (Internet Protocol Configuration)Το IPCONFIG είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συνδέσεων δικτύου σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows. Ipconfig.exe ή Ipconfig.exe /all
Διαγνωστικά δικτύου (Net Diagnostics)Τα "Διαγνωστικά δικτύου" (Net Diagnostics) ανιχνεύουν το σύστημα για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά το υλικό, το λογισμικό και τις συνδέσεις δικτύου.Netsh.exe diag gui
Προγράμματα (Programs)Προσθέστε ή καταργήστε προγράμματα και στοιχεία των Windows.Appwiz.cpl
Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor)Κάντε αλλαγές στο μητρώο των Windows.Regedit.exe
Κέντρο ασφάλειας (Security Center)Ρυθμίστε τις παραμέτρους των "Αυτόματων ενημερώσεων" (Automatic Updates), του "Τείχους προστασίας των Windows" (Windows Firewall) και των "Ιδιοτήτων Internet" (Internet Properties).Wscui.cpl
Πληροφορίες συστήματος (System Information)Προβολή προηγμένων πληροφοριών σχετικά τις ρυθμίσεις υλικού και λογισμικού.Msinfo32 .exe
Ιδιότητες συστήματος (System Properties)Προβάλετε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις συστήματος του υπολογιστή.Sysdm.cpl
Επαναφορά συστήματος (System Restore)Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση.%SystemRoot%\System32\restore\Rstrui.exe
Διαχείριση εργασιών (Task Manager)Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με προγράμματα και διαδικασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.Taskmgr.exe
Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων πρωτοκόλλου Internet (Internet Protocol Configuration) της καρτέλας Εργαλεία (Tools), γίνεται διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Επιλογές για προχωρημένους (Advanced Options). Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογές για προχωρημένους (Advanced Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση (Launch) εάν θέλετε να συμπεριλάβετε αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους προσαρμογείς δικτύου. Αυτή η διαδικασία επιστρέφει το ίδιο αποτέλεσμα που λαμβάνετε όταν εκτελείτε την εντολή ipconfig /all. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογές για προχωρημένους (Advanced Options) όταν θέλετε να δείτε μόνο τις βασικές πληροφορίες δικτύου για ενεργοποιημένους προσαρμογείς δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος" (System Configuration), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig.exe και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία για να δείτε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και να διαγνώσετε προβλήματα (Use Tools to view your computer information and diagnose problems).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):


ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 906569 (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 906569 (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Οκτωβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Η ιταλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι η Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

Σημαντικό Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εκτελείτε το Windows XP SP2.

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ---------------------------------------------------------  27-Sep-2005 00:34 5.1.2600.2764 169.984 Msconfig.exe  27-Sep-2005 00:29 5.1.2600.2764  21.504 Xpsp3res.dll
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906569 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/23/2006 12:34:44 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • atdownload KB906569
Σχόλια