Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Exchange Server 2003 Service Pack 2

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει μια τρέχουσα λίστα άρθρων της Γνωσιακής βάσης της Microsoft Knowledge Base (KB), τα οποία περιγράφουν τα προβλήματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Για να προβάλετε συγκεκριμένο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου από την ακόλουθη λίστα. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Exchange Server 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
836993 Τρόπος απόκτησης των τελευταίων Service Pack για τον Exchange Server 2003
Σημαντικό Οι σημειώσεις έκδοσης του Exchange Server 2003 SP2 αντιμετωπίζουν πρόσφατα ζητήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν στην τεκμηρίωση που συμπεριλήφθηκε στο Exchange Server 2003 SP2. Προτού εγκαταστήσετε το Exchange Server 2003 SP2, συμβουλευτείτε τις σημειώσεις έκδοσης για πληροφορίες που έχουν σχέση με τις ρυθμίσεις παραμέτρων του συστήματός σας.

Για να αποκτήσετε τις σημειώσεις έκδοσης του Exchange Server 2003 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

302935 Τα προγράμματα Exchange Server 5.5 ή Exchange Server 2003 ενδέχεται να επιστρέψουν κείμενο μηνύματος που έχει περικοπεί όταν η εφαρμογή CDO εκτελείται ως υπηρεσία
821595 Οι πληροφορίες "Ιδιαίτ. κοιν." (BCC) μπορούν να εμφανιστούν σε ένα ενσωματωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Exchange Server 5.5 ή τον Exchange Server 2003
823515 Η υπηρεσία POP σταματά απροσδόκητα στον υπολογιστή περιβάλλοντος χρήστη που χρησιμοποιείτε, ο οποίος εκτελεί το Exchange 2000 Server ή το Exchange Server 2003
823799 Το προωθημένο μήνυμα ενδέχεται να απορριφθεί ως διπλότυπο στον Exchange Server 5.5 ή τον Exchange Server 2003
829989 Ένα μήνυμα που αποστέλλεται επανηλειμμένα μέσω σύνδεσης Exchange για το Lotus Notes δημιουργεί προβλήματα μορφοποίησης κειμένου
830369 Η σύνδεση X.400 δεν προσθέτει μια καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής παρακολούθησης μηνυμάτων όταν προωθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Exchange 2000 Server σε έναν άλλο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μιας σύνδεσης X.400
831260 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM είναι κατεστραμμένο" (\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM is corrupt" κατά την προσπάθειά σας να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή με Exchange 2000 ή Exchange Server 2003
833607 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store χρησιμοποιεί το 100 τοις εκατό των πόρων της CPU σε ένα διακομιστή με Exchange 2000 Server ή Exchange Server 2003
833745 Οι ειδοποιήσεις συνεχούς ενημέρωσης του Exchange Server 2003 δεν λειτουργούν με τη φορητή σας συσκευή
834320 Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός συνημμένου από μια προσαρμοσμένη φόρμα στο Outlook Web Access σε υπολογιστή με Exchange 2000 ή Exchange 2003
835643 Συνημμένα με ονόματα αρχείου που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας την εντολή FETCH (BODYSTRUCTURE) στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
835992 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην είναι μορφοποιημένο σωστά όταν ένας παραλήπτης αποστείλλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν υπολογιστή με Exchange Server 2003 σε έναν άλλον αποστολέα με Exchange
836857 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετακινείται στο φάκελο "Πρόχειρα" (Drafts) κατά την προσπάθειά σας να το στείλετε χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access για Exchange Server 2003
836862 Ένα νήμα CDO ενδέχεται να μετακινηθεί σε κατάσταση συνεχούς επανάληψης κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε μέσω προγραμματισμού μια συνάντηση στον Exchange Server 5.5 ή τον Exchange Server 2003
836883 Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 0x80040301 κατά την προσπάθειά σας να μετακινήσετε ένα γραμματοκιβώτιο στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
837041 Η υπηρεσία Recipient Update Service (RUS) του Exchange Server 2003 ενδέχεται να δημιουργήσει πολλαπλές εσφαλμένες διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης X.400
837893 Το πεδίο ChangeBy δεν ενημερώνεται σωστά στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
838415 Δεν μπορείτε να προβάλετε ένα συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access στον Exchange Server 2003
838644 Τα μηνύματα της ουράς παράδοσης που αναβλήθηκε προκαλούν προβλήματα σε έναν υπολογιστή με Exchange 2000 ή Exchange 2003
838922 Ένας κόμβος συμπλέγματος με Exchange 2000 Server ή Exchange Server 2003 αποτυγχάνει και η υπηρεσία HTTP σταματά να ανταποκρίνεται όταν προσθέσετε περισσότερες από 28 κεφαλίδες κεντρικού υπολογιστή στη "Διαχείριση Υπηρεσιών Internet" (Internet Services Manager)
839138 Η υπηρεσία Message Transfer Agent εξακολουθεί να αποδέχεται μηνύματα μετά την αποτυχία του σκληρού δίσκου που περιέχει το φάκελο MTADATA στον Exchange Server 5.5 ή τον Exchange Server 2003
839316 Οι συναντήσεις που αποδίδονται από το Cdohtml.dll είναι εσφαλμένες κατά μία ώρα στη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου 2004 για τη ζώνη ώρας 'GFT' στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
839483 Η επικύρωση κρυπτογραφικών υπογραφών δεν ολοκληρώνεται σωστά σε ένα δέκτη συμβάντων μεταφοράς στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
840055 Ο χώρος αποθήκευσης σταματά να ανταποκρίνεται στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
840123 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται ξαφνικά όταν ένας χρήστης πρωτοκόλλου IMAP (Internet Message Access Protocol), έκδοση 4rev1 προσπαθήσει να παραθέσει δημόσιους φάκελους από ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2003
840504 Ενδέχεται να προκύψει διαρροή μνήμης σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα όταν οι λειτουργίες MAPILogon και MAPILogoff καλούνται επανειλημμένα για γραμματοκιβώτια του Exchange 2000 Server ή του Exchange Server 2003
840668 Εμφανίζονται πολλές διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης του Lotus Notes στις ιδιότητες ενός λογαριασμού χρήστη σε έναν τομέα όπου υπάρχει εγκατεστημένο το Exchange Server 2003
840719 Ένας εξωτερικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα διανομής σε ένα διακομιστή Exchange
841443 Η κλάση μηνύματος ενός freedoc που προωθείται από έναν κανόνα δημόσιου φακέλου αλλάζει από IPM.Document σε IPM.Note στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
841843 Ο δεύτερος πόρος HTTP αποτυγχάνει όταν μετακινήσετε μια ομάδα πόρων του Exchange η οποία περιέχει δύο πόρους HTTP σε έναν άλλο κόμβο συμπλέγματος
842227 Tο πρόγραμμα Mailbox Merge Program μετονομάζει ειδικούς φακέλους στο όνομα του φακέλου προέλευσης στον Exchange Server 2003
842577 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Connector για Lotus Notes σταματά να λειτουργεί όταν στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιέχεται ένα αντικείμενο με σύνδεση στον Exchange 5.5 ή το Exchange 2003
842631 Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για τη ρύθμιση των παραμέτρων ρυθμίσεων χρονικού ορίου του οδηγού μετεγκατάστασης (Migration Wizard) στον Exchange Server 2003
842710 Η διαδικασία της υπηρεσίας Exchange Information Store ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος Information Store Integrity Checker στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
843226 Η χρήση της CPU αυξάνεται και προκύπτουν μειωμένες επιδόσεις όταν το Outlook Web Access χρησιμοποιήσει το SSL για να συνδεθεί με έναν υπολογιστή με Exchange 2003 σε ένα σύμπλεγμα
867446 Οι ειδοποιήσεις εποπτείας που εφαρμόζονται σε ομάδες δρομολόγησης δεν λειτουργούν και καταγράφεται το αναγνωριστικό συμβάντος 9098 μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων ειδοποιήσεων στο Exchange Server 2003 Service Pack 1
867475 Κατά το άνοιγμα μιας επαναλαμβανόμενης σειράς συναντήσεων στο OWA, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι όλες οι συναντήσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από την αρχική ώρα έναρξης στο Exchange 2000 και στο Exchange 2003
867571 Οι κανόνες για τους δημόσιους φακέλους ενδέχεται να μην ισχύουν στον Exchange Server 2003
867740 Δεν μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες DBCS (double-byte character set) στο πεδίο "Χρησιμοποιήστε αυτό το όνομα" (Use this name) της ιδιότητας "Δημόσιος φάκελος" (Public Folder) στον Exchange 2000 ή τον Exchange Server 2003
870585 Εμφανίζεται η έκθεση μη παράδοσης "5.2.1" κατά την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα δημόσιο φάκελο στον Exchange Server 2003 ή τον Exchange 2000 Server
872822 Δεν γίνεται ενεργοποίηση ενός καθολικού δείκτη μεταφοράς μετά την επανεκκίνηση της υπηρεσίας Microsoft Exchange Information Store στο Exchange Server 2003 Service Pack 1
873434 Η δυνατότητα Exchange Intelligent Message Filter δεν ανιχνεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας με Exchange Server 2003
875525 Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη του Outlook Web Access για να ανοίξετε ένα συμπιεσμένο (.zip) συνημμένο αρχείου το οποίο έχετε φορτώσει από έναν υπολογιστή με Exchange Server 2003, το αρχείο καταστρέφεται
875543 Το πρόγραμμα Microsoft Exchange Server 2003 Active Directory Connector δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αναπαραγωγή ενός λογαριασμού χρήστη των Microsoft Windows NT, ο οποίος σχετίζεται με ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 5.5 της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του Microsoft Windows Server 2003
875573 Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αρχείο του Outlook Web Access στον Exchange Server 2003
883312 Μετά τη μετακίνηση του γραμματοκιβωτίου ενός χρήστη σε διαφορετικό διακομιστή γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2003, το εμφανιζόμενο όνομα του γραμματοκιβωτίου του χρήστη και η σειρά φακέλων της λίστας φακέλων δεν εμφανίζονται σωστά
883351 Όταν μια πολιτική διαχείρισης γραμματοκιβωτίων (Mailbox Manager) δημιουργείται για ένα χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου και αργότερα αλλάζει για να χρησιμοποιήσει άλλο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου, η πολιτική εφαρμόζεται και τους δύο χώρους αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου στο Exchange Server 2003 Service Pack 1
883419 Ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Καθορίστηκε μη έγκυρη σύνταξη dn" (An invalid dn syntax has been specified) κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ανάκτηση δεδομένων γραμματοκιβωτίου" (Recover Mailbox Data) για την επαναφορά ενός γραμματοκιβωτίου από μια "Ομάδα αποθήκευσης επαναφοράς" (Recovery Storage Group) στον Exchange Server 2003
883490 Η μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook αντικαθιστά τη μορφή μηνυμάτων του Internet η οποία καθορίζεται από τον υπολογιστή με Exchange Server 2003
883938 Το ιστορικό ανακατεύθυνσης δεν περιλαμβάνεται με το αρχικό όνομα παραλήπτη στην αναδρομολόγηση ORAR στον Exchange Server 2003
883940 Η αναπλήρωση μήκους διεύθυνσης μπορεί να υπολογιστεί εσφαλμένα όταν ο Exchange Server 2003 επικυρώσει την ιδιότητα PR_REDIRECTION_HISTORY
884064 Όταν τροποποιείτε τη συμμετοχή μιας λίστας διανομής του Microsoft Exchange Server 5.5, οι αλλαγές ενδέχεται να έχουν χαθεί
884477 Ένα συνημμένο με κωδικοποιημένο όνομα αρχείου, το οποίο περιέχει χαρακτήρες JIS (Japanese Industry Standards) ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο στο Exchange 2000 ή το Exchange 2003
884767 Ορισμένα στοιχεία φακέλου δεν αντιγράφονται στο φάκελο προορισμού κατά την αντιγραφή ενός φακέλου από ένα δημόσιο φάκελο ανώτατου επιπέδου σε έναν άλλο δημόσιο φάκελο ανώτατου επιπέδου σε ένα περιβάλλον με Exchange Server 2003
884863 Ενημερωμένη έκδοση για τον Exchange 2000 Server και για τον Exchange Server 2003 προσθέτει καταγραφή συμβάντων εφαρμογών για διαγραφή δημοσίων φακέλων
884881 Όταν ο παραλήπτης ανοίξει το μήνυμα, το συνημμένο αρχείο ή η συνημμένη εικόνα λείπει
885465 Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για τη ρύθμιση των παραμέτρων του Exchange ActiveSync στο Exchange Server 2003 Service Pack 1 ώστε να μην επικυρώνει πλέον πεδία τα οποία συγχρονίζει μια συσκευή υπολογιστή-πελάτη
885660 Το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λείπει όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης του Lotus Notes χρησιμοποιήσει το Exchange Notes Connector για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη του Exchange
885903 Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ένα ενσωματωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο προωθήθηκε ως συνημμένο από έναν κανόνα διακομιστή στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
885924 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η εμφάνιση του φακέλου δεν είναι δυνατή" (unable to display the folder) όταν ένας χρήστης του Outlook 2003 προσπαθήσει να ανοίξει το φάκελο ενός άλλου χρήστη
886688 Μια περιοδική συνάντηση που σχετίζεται με μια πρόσκληση σε σύσκεψη μπορεί να καταργηθεί από το ημερολόγιο ενός παραλήπτη στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
886757 Η διεύθυνση ηλεκρονικού ταχυδρομείου ενός αποστολέα εμφανίζεται σε έναν παραλήπτη ως δύο ξεχωριστές διευθύνσεις στην περίπτωση που το εμφανιζόμενο όνομα του αποστολέα περιέχει ένα κόμμα και εκτεταμένους χαρακτήρες στο Exchange 2000 ή στο Exchange 2003
886760 Ορισμένες επαναλαμβανόμενες συναντήσεις τις οποίες έχουν αποδεχτεί ή δημιουργήσει οι χρήστες του Exchange Server 2003 δεν εμφανίζονται στις πληροφορίες διαθεσιμότητας που αφορούν τα ημερολόγιά τους
886811 Το ερώτημα DAV του χώρου αποθήκευσης πληροφοριών για ιδιότητες μηνυμάτων επιστρέφει το σφάλμα 0x80004005
886816 Η διαδικασία IIS Admin Service (Inetinfo.exe) ενδέχεται να διακοπεί απότομα κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε την υπηρεσία SMTP ή να μοντάρετε το χώρο αποθήκευσης δημοσίου φακέλου στο Exchange 2003
886948 Ο "Οδηγός μετεγκατάστασης" (Migration Wizard) δεν κάνει μετεγκατάσταση όλων των στοιχείων ημερολογίου στο Exchange Server 2003 Service Pack 1
887192 Οι χρήστες του Outlook Express δεν μπορούν να συγχρονίσουν τα δεδομένα ομάδων συζήτησης του Exchange Server 5.5 μετά την μετακίνηση των δεδομένων ομάδων συζήτησης σε έναν εικονικό διακομιστή NNTP στον Exchange Server 2003
887577 Ο "Οδηγός μετεγκατάστασης" (Migration Wizard) του Exchange Server ενδέχεται να μην μετεγκαθιστά σωστά τις πληροφορίες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων των IBM Lotus Notes στον Microsoft Exchange Server 2003
887595 Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής που βασίζεται στο CDO για την αποδοχή μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη για μια σειρά επαναλαμβανόμενων συσκέψεων, η σειρά ενδέχεται να διαγραφεί στον Exchange Server 2003
887612 Ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε σε εσφαλμένη σελίδα όταν αποσυνδέσετε το Exchange 2003 και, στη συνέχεια, το συνδέσετε ξανά ανοίγοντας το Outlook Web Access στο ίδιο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο Web
888315 Το Outlook Web Access σταματά να ανταποκρίνεται και η υπηρεσία IIS Admin Service τερματίζεται ξαφνικά σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Exchange 2003 Service Pack 1
888416 Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Exchange 2003 έτσι ώστε το απλό εμφανιζόμενο όνομα να εμφανίζεται σε εξερχόμενα μηνύματα
888614 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory (Active Directory Users and Computers) για τη δημιουργία μιας διεύθυνσης διακομιστή μεσολάβησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει παρενθέσεις στο Exchange 2000 ή στο Exchange 2003
888619 Η τιμή της ιδιότητας PR_ACCESS που επιστρέφεται από τη μέθοδο DAV PROPFIND είναι πάντοτε μόνο για ανάγνωση στον Exchange Server 2003
889160 Ένας χρήστης που είναι συνδεδεμένος με ένα διακομιστή περιβάλλοντος εργασίας του Exchange 2003, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP4, ενδέχεται να αποσυνδεθεί απροσδόκητα από την περίοδο λειτουργίας
889171 Οι τοποθεσίες Web των IIS δεν ξεκινούν αυτόματα όταν ο διακομιστής ή η υπηρεσία World Wide Web Publishing ξεκινήσει εκ νέου στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
889180 Τα εργαλεία εποπτείας του Exchange System Manager ενδέχεται να αναφέρουν εσφαλμένα ότι οι ουρές SMTP έχουν κρίσιμο μήκος ουράς στον Exchange Server 2003
889316 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Αδρανές WMS: lsmexout.exe - σφάλμα εφαρμογής" (WMS idle: lsmexout.exe - application error) και το Exchange Connector for Lotus Notes τερματίζεται απροσδόκητα στον Exchange Server 5.5 ή στον Exchange Server 2003
889525 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στο φάκελο "Εξερχόμενα" (Outbox) και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών του Exchange Server 2003 αυξάνονται όταν ένας χρήστης Entourage προσπαθήσει να στείλει ένα μήνυμα που υπερβαίνει το όριο μεγέθους στις "Καθολικές ρυθμίσεις" (Global Settings)
889528 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε με επιτυχία ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ασφαλείας των βάσεων δεδομένων χώρου αποθήκευσης πληροφοριών στον υπολογιστή σας με Exchange Server 2003 Service Pack 1 και καταγράφεται το αναγνωριστικό συμβάντος 217
889680 Οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν διαγραμμένα στοιχεία στο Outlook 2003, ακόμα και όταν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του Exchange Server 2003 έτσι ώστε να μην διατηρεί διαγραμμένα στοιχεία
890059 Τα URL που περιέχουν χαρακτήρες DBCS ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο OWA
890633 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή" (Internal Server Error) κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε μια συνάντηση σε ένα ημερολόγιο που βρίσκεται σε δημόσιο φάκελο στο Outlook Web Access
890739 Μια κατάσταση χρονοδιαγράμματος ουράς X.400 που έχει ρυθμιστεί σε Always αλλάζει σε Frozen στον Exchange Server 2003
890763 Το πλαίσιο "ΑΠΟ" (FROM) ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζει μόνο ερωτηματικά στον Exchange Server 5.5 ή τον Exchange Server 2003
891390 Η υπηρεσία Recipient Update Service πραγματοποιεί επανειλημμένα ενημέρωση της περιγραφής ασφαλείας μιας λίστας διανομής, η οποία περιέχει κρυφά μέλη στο Exchange 2003
891428 Δεν λαμβάνετε αποτελέσματα κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το CDOEX σε μια εφαρμογή δείκτη συμβάντος στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
891429 Εμφανίζονται μόνο τα επώνυμα στα πεδία "Προς" (To), "Κοιν." (Cc) και "Από" (From) όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση Ιαπωνικών του Outlook Mobile Access για να προβάλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία βρίσκονται σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Exchange Server 2003 με Service Pack 1
891438 Το Inetinfo.exe ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα όταν ο Exchange Server 2003 χρησιμοποιήσει τα SMTP, SSL και την επιλογή Sender Filtering
891504 Κατά την προσπάθεια μετακίνησης ή κατάργησης ενός φακέλου που περιέχει πολλούς υποφακέλους στο Outlook, η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store σταματά να ανταποκρίνεται και καταγράφεται το συμβάν 9673 στον υπολογιστή Exchange Server 2003
891572 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Outlook για να μετακινήσετε ένα μήνυμα το οποίο έχει συνημμένο ένα άλλο μήνυμα στο μήνυμα του δημοσίου φακέλου, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η μετακίνηση στοιχείων δεν είναι δυνατή" (can't move items) στο Exchange 2000 και το Exchange 2003
891643 Το συνημμένο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο όταν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιέχεται ένα συνημμένο από τον Exchange Server 2003 χρησιμοποιώντας το Outlook
891706 Ο "Οδηγός μετεγκατάστασης" (Migration Wizard) του Exchange Server ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ξαφνικά όταν τον χρησιμοποιήσετε για την μετεγκατάσταση ενός γραμματοκιβωτίου των Lotus Notes στον Exchange Server 2003
891780 Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται σε ένα χρήστη των Lotus Notes δεν εμφανίζεται σωστά όταν το στέλνετε από μια έκδοση ιαπωνικής γλώσσας του Exchange Server 2003
891789 Τα μεγέθη γραμματοκιβωτίου ή φακέλου δεν είναι σωστά στον Exchange System Manager, οι λειτουργίες μετακίνησης γραμματοκιβωτίου δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία και τα μηνύματα "με αποδεικτικό μη ανάγνωσης" (unread receipt) δεν παραδίδονται στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
891850 Το Exchange 2003 δεν στέλνει μια δεύτερη έκθεση μη παράδοσης όταν στείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από το Lotus Notes στο Exchange 2003, χρησιμοποιώντας το Exchange Connector for Lotus Notes
891860 Το αναγνωριστικό συμβάντος 8146 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών κάθε πέντε λεπτά όταν το στοιχείο MSADC του Exchange 2003 Service Pack 1 αντιμετωπίσει προβλήματα επικοινωνίας LDAP
892231 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους MAPI_E_CALL_FAILED κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες ή τις μεθόδους ενός φακέλου στον Exchange 2000 Server ή τον Exchange Server 2003
892397 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook Express για τη λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λαμβάνετε ένα μήνυμα συμβάντος στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών
892485 Οι αιτήσεις Backfill για ορισμένους δημόσιους φακέλους δεν ολοκληρώνονται ποτέ στον υπολογιστή με Exchange 2000 Server ή Exchange Server 2003
892524 Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε μια επαναλαμβανόμενη συνάντηση από ένα "Ημερολόγιο" (Calendar) το οποίο διατηρείται σε έναν υπολογιστή με Exchange Server 2003
892560 Η Οργάνωση (Organizer) απουσιάζει όταν ένας συμμετέχων αποδέχεται μια ενημερωμένη πρόσκληση σε σύσκεψη χρησιμοποιώντας το CDO 1.21
893000 Δείκτες χειρισμού που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Windows Management Service αυξάνονται με τον καιρό σε ένα περιβάλλον συμπλέγματος με Exchange Server 2003
893245 Το παράθυρο "Αγαπημένοι φάκελοι" (Favorite Folders) ενδέχεται να εμφανίζει εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία βρίσκονται σε δημόσιους φακέλους του Outlook σε περιβάλλον Exchange 2000 Server ή Exchange Server 2003
893378 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η διαθέσιμη μνήμη δεν επαρκεί" (The available memory is not sufficient) κατά την προσπάθειά σας να αλλάξετε τα δικαιώματα ενός δημόσιου φάκελου στον Exchange System Manager
894094 Μπορείτε να αποκτήσετε τον πόρο MTA χωρίς σύνδεση, αλλά δεν μπορείτε να τον επαναφέρετε με σύνδεση μετά την επανεκκίνηση ενός συμπλέγματος που βασίζεται στα Windows
894389 Οι παραλήπτες ενός προωθημένου μηνύματος ενδέχεται να μπορούν να βλέπουν παραλήπτες στο πλαίσιο "Ιδιαιτ.κοιν." (Bcc) στον Exchange 2000 Server ή στον Exchange Server 2003
894461 Ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access Denied) κατά τη διαχείριση ενός υποσυνόλου ιδιοτήτων που αφορούν αντικείμενα χρήστη στο πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας Active Directory" (Active Directory Users and Computers)
894470 Μια σύσκεψη καταργείται από το Ημερολόγιο (Calendar) του Outlook μετά την αποδοχή της σύσκεψης και κατόπιν τη διαγραφή της πρόσκλησης σε σύσκεψη που έγινε αποδεκτή
894788 Μια αναζήτηση επιστρέφει μερικές φορές εσφαλμένα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που αποστέλλει εντολές NNTP για την αναζήτηση μιας ομάδας συζήτησης στον υπολογιστή σας με Exchange Server 2003
894795 Ένα μήνυμα που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο μεγέθους αποστέλλεται σε άνα διακομιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2003
894923 Η υπηρεσία W3SVC διακόπτεται όταν γίνει ανακατεύθυνση του εικονικού διακομιστή Exchange σε έναν άλλο κόμβο στο Exchange Server 2003 Service Pack 1
895407 Στον Exchange Server 2003, η παράδοση μηνυμάτων σε τοπικά και σε εξωτερικά γραμματοκιβώτια διαρκεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο μετά τη ρύθμιση περιορισμών παράδοσης με βάση ομάδες διανομής
895471 Το αναγνωριστικό συμβάντος 9307 εμφανίζει μια εσφαλμένη τιμή για τον αριθμό των μηνυμάτων που μετακινούνται ή διαγράφονται από τη διαδικασία "Διαχείριση γραμματοκιβωτίου" (Mailbox Management) στον Exchange Server 2003 ή τον Exchange 2000 Server
895476 Το Outlook ενδέχεται να πραγματοποιήσει πλήρη αντί για σταδιακή λήψη κατά τη φόρτωση του βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση στον Exchange Server 2003
895541 Στον Microsoft Exchange Server 2003, όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη X.400, του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει συγκεκριμένο συνδυασμό χαρακτήρων, ο παραλήπτης ενδέχεται να μην λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
895588 Οι αρχικοί παραλήπτες BCC αποκαλύπτονται όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης MAPI διαφορετικό από το Outlook χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ή να προωθηθεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Exchange Server 2003
896355 Το Outlook ενδέχεται να κάνει μια πλήρη λήψη του βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση όταν οι υπηρεσίες Recipient Update Services στον Exchange Server 2003 έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας
896897 Η υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant ενδέχεται να διακοπεί ξαφνικά στο Exchange 2003 Service Pack 1 μετά την τροποποίηση μιας διεύθυνσης του Lotus Notes, η οποία αναπαράγεται από το Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes
897707 Ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή μνήμης σε μη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης όταν μοντάρετε περισσότερες από 20 βάσεις δεδομένων στον Exchange Server 2003
872963 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται κατά διαστήματα μετά την εγκατάσταση του Exchange Server 2003 Service Pack 1
883522 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ιό παραμένουν στην ουρά τοπικής παράδοσης SMTP μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του Intelligent Message Filter
883543 Το στοιχείο ελέγχου S/MIME δεν φορτώνεται στο OWA όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη OWA του Exchange Server 2003 για έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP Service Pack 2
887809 Η υπηρεσία System Attendant σταματά να ανταποκρίνεται και οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν σε έναν υπολογιστή με Exchange Server 2003
891968 Περιγραφή μιας επείγουσας επιδιόρθωσης που δίνει στον Exchange Server 2003 τη δυνατότητα καταγραφής ενός συμβάντος όταν ένας χρήστης διαγράψει ένα δημόσιο φάκελο
911836 Τα προγράμματα-πελάτες αλληλογραφίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μείωση των επιδόσεων ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται το συμβάν 623 στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών όταν λάβετε ένα μεγάλο μήνυμα στον Exchange Server 2003
841561 Ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα "500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή" (500 - Internal server error) κατά την προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα διακομιστή υποστήριξης με Exchange Server 2003 που ανήκει σε σύμπλεγμα, χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access
894549 MS05-021: Ένα θέμα ευπάθειας στον Exchange Server 2003 και στον Exchange 2000 Server μπορεί να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
890056 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Μη έγκυρη έκδοση αρχείου καταγραφής" (Invalid log version) όταν χρησιμοποιήσετε την εντολή ESEUTIL /K σε ένα φάκελο όπου βρίσκονται αρχεία καταγραφής συναλλαγών στο Exchange Server 2003 SP1
892514 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων βάσης δεδομένων του Exchange 2003, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την υπενθύμιση υπηρεσίας σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy Service Memo)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906669 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 03:11:06 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Σχόλια