Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office 2003: 8 Νοεμβρίου 2005

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office 2003. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης της ενημερωμένης έκδοσης, με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση, με τα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης και με τον τρόπο διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office Excel 2003 και το Microsoft Office Word 2003. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα πιθανό ζήτημα κατά το οποίο ένα πρόσθετο, μια Έξυπνη ετικέτα ή ένα Έξυπνο έγγραφο ενδέχεται να μην φορτώνεται, αν το συγκεκριμένο πρόσθετο, Έξυπνη ετικέτα ή Έξυπνο έγγραφο χρησιμοποιεί το Microsoft .NET Framework 2.0.

Σημείωση Αυτή η ενημέρωση κώδικα δεν περιλαμβάνεται στο Office 2003 Service Pack 2 ούτε στο Office 2003 Service Pack 3.

Σημείωση για τους προγραμματιστές του Microsoft Visual Studio 2005

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που μπορεί να αποτρέψει τα πρόσθετα διαχείρισης, τα Έξυπνα έγγραφα και τις Έξυπνες ετικέτες που δημιουργούνται από τη χρήση του Visual Studio 2005 να λειτουργήσουν στο Office 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και με τον τρόπο διανομής μιας ενημέρωσης κώδικα με τις λύσεις του Visual Studio 2005 προκειμένου το Office 2003 να επιτρέψει τη λειτουργία των λύσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
908002 Τα πρόσθετα, τα Έξυπνα έγγραφα ή οι Έξυπνες ετικέτες που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio 2005 δεν λειτουργούν στο Office (US)
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνει η ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2003 (KB907417) επιδιορθώνει το ακόλουθο ζήτημα που δεν είχε τεκμηριωθεί στο παρελθόν στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).
Η προσαρμοσμένη λύση του Office 2003 δεν εκτελείται μετά την εγκατάσταση των εργαλείων του Microsoft Visual Studio για το Office 2003
Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη λύση του Microsoft Office 2003 που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio .NET, η λύση δεν εκτελείται. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί επειδή η πολιτική του Microsoft .NET που επιτρέπει την εκτέλεση της προσαρμοσμένης λύσης δεν φορτώνεται μετά την εγκατάσταση των εργαλείων του Visual Studio για το Office 2003.

Γνωστά ζητήματα

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ορισμένες λύσεις για το Word 2003 ή το Excel 2003 που δημιουργήθηκαν στα εργαλεία του Visual Studio για το Office 2003 ενδέχεται να τερματίζονται με μη αναμενόμενο τρόπο (crash) υπό ορισμένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
908003 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η λειτουργία του Office 2003 διακόπτεται, όταν προσπαθείτε να κλείσετε ένα έγγραφο του Word ή ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel από ένα στοιχείο ελέγχου WinForm σε μια λύση των εργαλείων του Visual Studio 2003 για το Microsoft Office System (US)

Τρόπος κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, δεν είναι δυνατή η κατάργησή της. Για επαναφορά σε προηγούμενη εγκατάσταση που δεν περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση, καταργήστε το Office 2003. Κατόπιν, εγκαταστήστε το Office 2003 ξανά από το αρχικό CD ή από την αρχική θέση εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης των ενημερωμένων εκδόσεων του Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
903771 Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων του Office (US)

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Οι ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων-πελατών και διαχείρισης, καθώς και οι οδηγίες εγκατάστασης και οι στρατηγικές ανάπτυξης, βρίσκονται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει αρχεία με τις εκδόσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Otkloadr.dll7.10.5077.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Για να αναζητήσετε το αρχείο Otkloadr.dll, αναζητήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
  2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
  3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Otkloadr.dll και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
  4. Στη λίστα αρχείων που προκύπτει, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίστηκε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
Otkloadr.msp

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και επανεγκαταστήσετε το Office 2003 στους υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα δυνατοτήτων]. Η ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων] καθορίζει εάν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του Office 2003 από το διαχειριστικό είδωλο. Για την ενημερωμένη έκδοση για το Office 2003 (KB907417), η τιμή για τη [λίστα δυνατοτήτων] είναι η εξής.
WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles
Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο REINSTALL=ALL για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Microsoft Office στον υπολογιστή-πελάτη.

Για λεπτομερείς διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης ενός διαχειριστικού ειδώλου και τον τρόπο ενημέρωσης υπολογιστών-πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα Updating clients from a patched administrative image (Ενημέρωση υπολογιστών-πελατών από ένα επιδιορθωμένο διαχειριστικό είδωλο) στο θέμα Distributing Office 2003 Product updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003). Για να προβάλετε το θέμα Distributing Office 2003 product updates (Διανομή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office 2003), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για τους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 Έξυπνο έγγραφο ετικέτα λύση πρόσθετο πρόσθετο whidbey visual studio 2005 ανάπτυξη διαχείρισης ανάπτυξη .net .net 2.0 clr office ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη έκδοση λήψη 2003 ενημέρωση κώδικα otkloader παραπλεύρως συμβατότητα vsto κοινή γλώσσα εργαλεία χρόνου εκτέλεσης για το office
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 907417 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kboffice2003sp3fix kbvba kbautomation kbprogramming kbqfe kbbug kbfix kbupdate atdownload KB907417
Σχόλια