Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για τον Windows Installer

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 907749
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση προς το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Αν κατευθυνθήκατε σε αυτό το άρθρο για την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης όσον αφορά το προϊόν. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που ακολουθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης εγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:


2438651
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση, κατάργηση εγκατάστασης ή αναβάθμιση κάποιου προγράμματος σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση με το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Εάν μεταβήκατε σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού σας για την υποστήριξη της εγκατάστασης του προϊόντος ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απεγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν Windows Installer:

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια επισκόπηση των Microsoft Windows Installer και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του Windows Installer.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων πακέτα εγκατάστασης. Ένα πακέτο εγκατάστασης περιέχει όλες τις πληροφορίες ότι ο Windows Installer απαιτεί να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε μια εφαρμογή ή ένα προϊόν και για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Περιλαμβάνει κάθε πακέτο εγκατάστασης ένα αρχείο .msi που περιέχει μια βάση δεδομένων εγκατάστασης, ένα συνοπτικές πληροφορίες ροή και ροές δεδομένων για τα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης. Το αρχείο .msi μπορεί επίσης να περιέχει μία ή περισσότερες μετασχηματισμούς, αρχεία προέλευσης εσωτερικό και εξωτερικό προέλευσης αρχεία ή αρχεία αρχειοθήκης που απαιτούνται από το εγκατάσταση.

Ακολουθεί μια σύνοψη των διαθέσιμων εκδόσεων Ο Windows Installer:
 • Ο Windows Installer 3.1: Windows Installer 3.1 περιλαμβάνεται στο Microsoft Τα Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ο Windows Installer 3.1 είναι επίσης διαθέσιμο ως ένα στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για το Windows 2000 SP3, Τα Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1, Τα Windows XP SP2 και Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Ο Windows Installer 3.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη Web Microsoft τοποθεσία: Για να εγκατάσταση του Windows Installer 3.1 ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία Web της Microsoft:
 • Ο Windows Installer 3.0: Windows Installer 3.0 περιλαμβάνεται στα Windows XP SP2. Windows Installer 3.0 είναι επίσης διαθέσιμο ως μια δυνατότητα αναδιανομής στοιχείο του συστήματος για τα Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1 και Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 3.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Ο Windows Installer 2.0: Windows Installer 2.0 περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003, Τα Windows XP και Windows 2000 SP3. Είναι το Windows Installer 2.0 είναι διαθέσιμη ως δύο πακέτα. Χρησιμοποιείται ένα πακέτο για να εγκαταστήσετε ή να κάνετε αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0 στα Windows Millennium Edition, Windows 98, και τα Windows 95. Το άλλο πακέτο χρησιμοποιείται για να εγκαταστήσετε ή να κάνετε αναβάθμιση σε Ο Windows Installer 2.0 στα Windows 2000 και Windows NT 4.0 SP6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer 2.0 για Τα Windows Millennium Edition, Windows 98 και Windows 95, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία Web της Microsoft: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer 2.0 για Windows 2000 και Windows NT 4.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα πακέτα για να εγκαταστήσετε ή να κάνετε αναβάθμιση Ο Windows Installer 2.0 στα Windows Server 2003 ή στα Windows XP.
 • Ο Windows Installer 1.2: Windows Installer 1.2 περιλαμβάνεται στα Windows Millennium Έκδοση. Windows Installer 1.2 επίσης υποστηρίζεται στα Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
 • Ο Windows Installer 1.1: Windows Installer 1.1 περιλαμβάνεται στα Windows 2000. Ο Windows Installer 1.1 είναι διαθέσιμο ως στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για τα Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
 • Ο Windows Installer 1.0: Windows Installer 1.0 περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2000. Ο Windows Installer 1.1 επίσης υποστηρίζεται στα Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Windows Installer είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, Τύπος %systemroot%\System32, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ Msi.dll, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Έκδοση καρτέλα και, στη συνέχεια, σημειώστε το Έκδοση του αρχείου ΑΦΜ (Social Security Nymber).
Περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα λόγω λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Σημαντικό Πριν να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Installer, εμείς Συνιστούμε να δοκιμάσετε πρώτα τις μεθόδους της παρακάτω Microsoft Knowledge Base άρθρο:
319624 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer." κατά την εγκατάσταση εφαρμογών


Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν Όταν χρησιμοποιείτε το Windows Installer για την εγκατάσταση ενός προγράμματος, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Επανάληψη της καταχώρησης του Windows Installer

Επανάληψη της καταχώρησης του Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, το ακολουθώντας τα βήματα μπορεί να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν είναι, ανατρέξτε στο θέμα σας τεκμηρίωση του προϊόντος για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στον σκληρούς ο δίσκος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Για αρχεία ή φακέλους.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Όλα τα αρχεία και φάκελοι.
  3. Με το Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείουπλαίσιο, πληκτρολογήστε Msiexec.exe, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
  4. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, σημειώστε τη θέση του το αρχείο Msiexec.exe.

   Η θέση του αρχείου του αρχείου Msiexec.exe πρέπει να μοιάζει με C:\Windows\System32.

   Σημείωση Σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 98, το αρχείο Msiexec.exe είναι βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\System.
  5. Σχετικά με το Αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 2. Επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στο Windows μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, τύπος Regedit, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ ImagePath.
  4. Με το Επεξεργασία συμβολοσειράς πλαίσιο διαλόγου, κάνετε ότι που τη συμβολοσειρά με την Δεδομένα τιμής πλαίσιο περιέχει το σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe στο σκληρό δίσκο που εντοπίσατε στο βήμα 1.

   Για παράδειγμα, εάν το αρχείο Msiexec.exe βρίσκεται με το Μονάδα δίσκου: \Windows\System32 φάκελο από το σκληρό δίσκος, η σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe στο το Τιμή δεδομένα το πλαίσιο είναι Μονάδα δίσκου: \Windows\System32\Msiexec.exe /V. Σε αυτό το παράδειγμα,το Μονάδα δίσκου είναι η μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.

   Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98, η σωστή διαδρομή για το Το αρχείο Msiexec.exe είναι Μονάδα δίσκου: \Windows\System\Msiexec.exe /V.

   Σημείωση Ο διακόπτης /V Ενεργοποίηση λεπτομερούς καταγραφής.
  5. Εάν το Δεδομένα τιμής δεν περιέχει τη σωστή διαδρομή πλαίσιο, να κάνετε το απαραίτητες αλλαγές για να διορθώσετε τη διαδρομή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  6. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και κατόπιν καταχωρήστε στο μητρώο το Το αρχείο Msiexec.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  2. Πιέστε το πλήκτρο F8, αφού λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για να Έναρξη
  3. Σχετικά με το Εξελιγμένη επιλογή Windows μενού, Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, Επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα από τη λίστα που εμφανίζεται, και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, τύπος Msiexec/regserver, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας στην τυπική κατάσταση λειτουργίας.
Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 2.

Μέθοδος 2: Επανεγκατάσταση του Windows Installer

Για να επανεγκαταστήσετε το Windows Installer, ακολουθήστε τα παρακάτω αυτά τα βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα τα βήματα:
  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  2. Πιέστε το πλήκτρο F8, αφού λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για να Έναρξη
  3. Σχετικά με το Εξελιγμένη επιλογή Windows μενού, Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, Επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα από τη λίστα που εμφανίζεται, και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, Τύπος cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε attrib - r -s -h %Windir%\System32\dllcache.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98, πληκτρολογήστεΣύστημα αντί γιαSystem32.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 SP1, παραλείψτε αυτό βήμα. Αντί για αυτό, μεταβείτε στο βήμα 4.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστεCD %Windir%\System32, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Έξοδος, και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.
 8. Ενημέρωση των αρχείων του Windows Installer στον σκληρό δίσκο για το πιο πρόσφατη έκδοση.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 SP1, εξαγωγή τα αρχεία στο πακέτο αναδιανομής του Windows Installer 3.1, και στη συνέχεια αντιγραφή τα ακόλουθα αρχεία στο φάκελο %Windir%\System 32 ο υπολογιστής:
  • Msi.dll
  • Msiexec.exe
  • Msihnd.dll
 9. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας στην τυπική λειτουργία.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 3.1 v2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
893803Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer τεχνολογία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
310598Επισκόπηση της τεχνολογίας του Windows Installer
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Windows Installer CleanUp Βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
290301Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows Μηνύματα λάθους του προγράμματος εγκατάστασης, επισκεφθείτε την ακόλουθη Web Microsoft Developer Network (MSDN) τοποθεσία:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 907749 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/27/2012 20:21:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows Installer 3.0

 • kbmsicuu2 kbtshoot kbinfo kbhowto kbmt KB907749 KbMtel
Σχόλια
tps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">050&did=1&t=">arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" amp;t=">