Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος μη αυτόματης κατάργησης και επανεγκατάστασης του .NET Framework 2.0

Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση προς το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Αν κατευθυνθήκατε σε αυτό το άρθρο για την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης όσον αφορά το προϊόν. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που ακολουθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης εγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:


2438651
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση, κατάργηση εγκατάστασης ή αναβάθμιση κάποιου προγράμματος σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση προς το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Αν κατευθυνθήκατε σε αυτό το άρθρο για την επίλυση ενός προβλήματος, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης όσον αφορά το προϊόν. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που ακολουθεί, για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης εγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:

Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους σε αυτό το άρθρο, για να αντιμετωπίσετε προβλήματα εγκατάστασης στην έκδοση 2.0. του Microsoft .NET Framework. Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε εγκαταστάσεις στον Microsoft Windows Server 2003, στο Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ή στο Windows XP Service Pack 2 (SP2). Στις μεθόδους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται η επανακαταχώρηση του Microsoft Windows Installer και η επιδιόρθωση, η κατάργηση και η επανεγκατάσταση του .NET Framework. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με το .NET Framework 2.0, τον Επεξεργαστή Μητρώου και το Windows Installer. Επιπλέον, μία από αυτές τις μεθόδους απαιτεί να αλλάξετε το μητρώο του υπολογιστή.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το αναλυτικό άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εγκαταστήσετε το .NET Framework 2.0.

Όταν ο Microsoft Windows Installer έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα στο μητρώο των Windows, το πρόγραμμα Εγκατάστασης .NET Framework 2.0 δεν είναι δυνατό να έχει πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του Windows Installer. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα καταργώντας την καταχώρηση και, στη συνέχεια, καταχωρώντας ξανά το Windows Installer.

Ίσως δεν είναι πάντα δυνατό καταργήσετε εντελώς το .NET Framework 2.0 χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου. Επίσης, αυτό το άρθρο αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, με την επιδιόρθωση του .NET Framework 2.0 ή με τη μη αυτόματη κατάργηση του .NET Framework 2.0 από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, με την επανεγκατάσταση του .NET Framework 2.0.

Απαιτήσεις

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει το υλικό, το λογισμικό, την υποδομή δικτύου που συνιστώνται και τα service pack που χρειάζεστε:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ή Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Για να αποκτήσετε το πακέτο αναδιανομής του Microsoft .NET Framework Version 2.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: 
Σημείωση Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα εγκατάστασης του .NET Framework 2.0, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό που βρίσκεται στην ομάδα τοπικών υπολογιστών, στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί το .NET Framework 2.0.

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τα ακόλουθα θέματα:
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Επεξεργαστής Μητρώου
 • Windows Installer

Κατάργηση καταχώρησης και επανακαταχώρηση του Windows Installer

Αυτή η ενέργεια διορθώνει τις περισσότερες καταστάσεις. Επιπλέον, αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει τα τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα που χρησιμοποιούν το Windows Installer.
 1. Καταργήστε την καταχώρηση του Windows Installer. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /unregister στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Καταχωρήστε ξανά το Windows Installer. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /regserver στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Επιδιόρθωση του .NET Framework 2.0

Ακολουθούν τρεις τρόποι για την επιδιόρθωση του .NET Framework.

Χρησιμοποιήστε την εντολή επιδιόρθωσης στο αρχείο cache του Windows Installer

Για να επιδιορθώσετε το .NET Framework 2.0 χρησιμοποιώντας το αρχείο cache του Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε installer στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στο μενού Προβολή (View) του Windows Installer, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details), κάντε δεξιό κλικ στην κεφαλίδα στήλης Όνομα (Name) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλιο (Comment).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο cache του Windows Installer που έχει το σχόλιο Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση (Repair).
 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδιόρθωσης, κλείστε το Windows Installer.

Εκτέλεση του πακέτου αναδιανομής του .NET Framework 2.0 σε γραμμή εντολών

Για να επιδιορθώσετε το .NET Framework 2.0 χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το αρχείο Dotnetfx.exe που χρησιμοποιήσατε για να εγκαταστήσετε το .NET Framework 2.0. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εάν εγκαταστήσατε το .NET Framework 2.0 από CD ή DVD, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
  • Εάν εγκαταστήσατε το .NET Framework 2.0 από το σκληρό δίσκο, κάντε λήψη του προγράμματος Εγκατάστασης του .NET Framework 2.0 στο σκληρό δίσκο
  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το .NET Framework 2.0 από μια μονάδα δίσκου δικτύου, κάντε επανασύνδεση στη μονάδα δίσκου δικτύου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Σημείωση Το %InstallationPath% είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τη διαδρομή του αρχείου Dotnetfx.exe που εντοπίσατε στο βήμα 1.

Καταργήστε με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε το .NET Framework 2.0

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.
 1. Καταργήστε το .NET Framework 2.0 από τη μνήμη cache του Windows Installer:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε installer στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στο μενού Προβολή (View) του Windows Installer, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στη στήλη Όνομα (Name) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Σχόλια (Comments).
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο cache του Windows Installer που έχει το σχόλιο Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
  5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης εγκατάστασης, κλείστε το Windows Installer.
 2. Διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο τα παρακάτω από τον υπολογιστή. Σημείωση Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της εγκατάστασης του .NET Framework, αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να μην υπάρχουν στον υπολογιστή.
  • Ο φάκελος URTTemp
  • Το αρχείο Mscoree.dll
  • Ο φάκελος v2.0.50727
  Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε system32 στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Τα περιεχόμενα του φακέλου System32 εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, διαγράψτε το φάκελο URTTemp.
  3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, διαγράψτε το αρχείο mscoree.dll.

   Σημείωση Εάν το .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0 έχουν επίσης εγκατασταθεί στον υπολογιστή και δεν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά το .NET Framework 2.0, πρέπει να επιδιορθώσετε το .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιδιόρθωση του .NET Framework", στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   824643 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης του Microsoft .NET Framework 1.1 στα Windows XP ή τα Windows 2000
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε microsoft.net στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα περιεχόμενα του φακέλου Microsoft.NET εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  5. Στο φάκελο Microsoft.NET, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Framework.
  6. Στο φάκελο Framework, διαγράψτε το φάκελο v2.0.50727.
  7. Κλείστε το φάκελο Framework.
 3. Διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο τα σχετικά κλειδιά μητρώου:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ξεκινήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
  2. Στον Επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και διαγράψτε τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:

   Σημείωση Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της εγκατάστασης του .NET Framework, αυτά τα κλειδιά μητρώου ενδέχεται να μην υπάρχουν στον υπολογιστή.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 4. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer CleanUp (Msizap.exe), για να καταργήσετε τις πληροφορίες του Windows Installer από το μητρώο. Τα στοιχεία (Msizap.exe) του Windows Installer Software Development Kit περιλαμβάνονται στο Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  290301 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp
  Για να καταργήσετε τις πληροφορίες του Windows Installer από το μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, εντοπίστε τον κατάλογο που περιέχει το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer CleanUp και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 5. Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς και όλα τα προγράμματα τείχους προστασίας που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος (Msconfig.exe), για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε όλες τις υπηρεσίες που δεν χρειάζεστε.

  Όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος στη λειτουργία διαγνωστικών, ενεργοποιήστε ξανά την υπηρεσία Windows Installer στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).

  Για να ξεκινήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Temp:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %Temp% στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα περιεχόμενα του φακέλου Temp εμφανίζονται στην Εξερεύνηση των Windows.
  2. Στο φάκελο Temp, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων (Select All) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
  3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).

   Σημείωση Διαγράψτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αρχείων και φακέλων από το φάκελο Temp.
 7. Εγκαταστήστε ξανά το .NET Framework 2.0. Για να αποκτήσετε το πακέτο αναδιανομής του Microsoft .NET Framework Version 2.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Αν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά το .NET Framework 2.0 και το .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, πρέπει να επιδιορθώσετε το .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0. Πρέπει να επιδιορθώσετε αυτές τις εγκαταστάσεις, για να αντικαταστήσετε το αρχείο Mscoree.dll και το φάκελο URTTemp.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Επεξεργαστής Μητρώου
http://msdn.microsoft.com/el-gr/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Windows Installer
http://msdn.microsoft.com/el-gr/library/aa372866.aspx

Συνήθεις ερωτήσεις
http://msdn.microsoft.com/el-gr/vstudio/aa496123

Διαχείριση εκδόσεων, συμβατότητα και εκτέλεση σε παράπλευρη παράθεση στο .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/el-gr/vstudio/aa497340.aspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 908077 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/01/2012 16:48:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
Σχόλια
>