Είσοδος

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions για υπολογιστές που βασίζονται στον Microsoft Windows Server 2003: 11 Απριλίου 2006

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Server ή τις εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

911831 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions: 11 Απριλίου 2006
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-017. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions από τη Microsoft. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα αν είστε χρήστης κατ' οίκον ή επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής:
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
813380 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας FrontPage 2002 Server Extensions: 11 Νοεμβρίου 2003
895193 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των FrontPage 2002 Server Extensions για τον Windows Server 2003: 13 Απριλίου 2005
825809 Τα FrontPage Server Extensions σταματούν να ανταποκρίνονται στον Windows Server 2003
Πέρα από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions αντιμετωπίζει το ακόλουθο ζήτημα που δεν είχε τεκμηριωθεί στο παρελθόν σε ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  • Από προεπιλογή, ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows Authentication είναι απενεργοποιημένες στο καθολικό επίπεδο και στο επίπεδο ανά εικονικό διακομιστή. Αυτή η συμπεριφορά αλλάζει, ώστε ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows να είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή στους εικονικούς διακομιστές όπου εκτελούνται τα FrontPage 2002 Server Extensions.

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση

  • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τα FrontPage 2002 Server Extensions (KB908981) στην αρχική έκδοση του Microsoft Windows Server 2003, θα περιοριστείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ευρετηρίου (Indexing Services) ως την προεπιλεγμένη μέθοδο αναζήτησης. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάστηκε στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
ενημερωμένη έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS
Αναφορές
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 908981 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/15/2015 17:40:58 - Αναθεώρηση: 2.1

  • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB908981
Σχόλια