Ο υπολογιστής ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένος όταν εγκαθιστάτε μια από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας DirectX που σχετίζεται με το δελτίο ασφαλείας MS05-050 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην ενημερωθεί μετά την εγκατάσταση του πακέτου “Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το DirectX 7.0 για Windows 2000 (KB904706)” από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 της Microsoft, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εκτελείτε τα Microsoft Windows 2000
 • Το Microsoft DirectX 8.0 ή το DirectX 9.0 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή
Επιπλέον, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην ενημερωθεί μετά την εγκατάσταση του πακέτου “Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows XP (KB904706)” από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 της Microsoft, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εκτελείτε το Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Το Microsoft DirectX 9.0 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή
Επιπλέον, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην ενημερωθεί μετά την εγκατάσταση του πακέτου “Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows Server 2003 (KB904706)” από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 της Microsoft, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003
 • Το Microsoft DirectX 9.0 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή
Πρόσθετες σημειώσεις

Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι ενημερωμένος για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα:
 • Ο υπολογιστής εξακολουθεί να είναι ευάλωτος στο ζήτημα που περιγράφεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-050 της Microsoft.
 • Ενδέχεται να μην λάβετε ειδοποίηση ότι ο υπολογιστής δεν είναι ενημερωμένος.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν είναι εγκατεστημένη η εσφαλμένη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web. Θα σας ζητηθεί αυτόματα να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση για τον υπολογιστή σας. Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, συνιστάται να απεγκαταστήσετε την εσφαλμένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που είχατε εγκαταστήσει προηγουμένως. Εάν δεν απεγκαταστήσετε την εσφαλμένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που εγκαταστήσατε προηγουμένως και κατόπιν εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μπορεί να χάσετε τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε αργότερα τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Δεν απαιτείται να απεγκαταστήσετε την εσφαλμένη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που είχατε εγκαταστήσει προηγουμένως. Εάν επιλέξετε να μην το κάνετε, η σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας θα εγκατασταθεί επιτυχημένα χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες για διαχειριστές

Για να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο, προσδιορίστε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που πρέπει να εγκαταστήσετε με βάση το αρχείο Quartz.dll και κατόπιν εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας με τον τρόπο που επιλέγετε.

Για να προσδιορίσετε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που πρέπει να εγκαταστήσετε με βάση το αρχείο Quartz.dll, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα (System) και κατόπιν σημειώστε την έκδοση του DirectX που εμφανίζεται στο πλαίσιο Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία DirectX (DirectX Files) και κατόπιν σημειώστε τις πληροφορίες έκδοσης του αρχείου Quartz.dll.
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα, για να προσδιορίσετε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που πρέπει να εγκαταστήσετε με βάση το λειτουργικό σας σύστημα και την έκδοση DirectX. Εάν η έκδοση του αρχείου Quartz.dll ταιριάζει με την έκδοση στη στήλη “Έκδοση του αρχείου Quartz.dll όταν είναι εγκατεστημένη η σωστή ενημερωμένη έκδοση”, έχετε ήδη εγκαταστήσει τη σωστή ενημερωμένη έκδοση. Εάν η έκδοση δεν ταιριάζει με την έκδοση που αναγράφεται σε αυτήν τη στήλη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση για να επιλύσετε το ζήτημα που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα".
Λειτουργικό σύστημαΈκδοση DirectXΈκδοση του αρχείου Quartz.dll όταν είναι εγκατεστημένη η εσφαλμένη ενημερωμένη έκδοσηΌνομα της σωστής ενημερωμένης έκδοσης που πρέπει να είναι εγκατεστημένηΈκδοση του αρχείου Quartz.dll όταν είναι εγκατεστημένη η σωστή ενημερωμένη έκδοση
Windows 2000 Service Pack 4DirectX 9.0cΕντός μιας περιοχής από 6.5.1.900 έως 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b και 9.0c, όταν είναι εγκατεστημένα στο Windows 2000 Service Pack 46.5.1.907
Windows 2000 Service Pack 4DirectX 8,1Εντός μιας περιοχής από 6.3.1.400 έως 6.3.1.888Microsoft DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a, 8.1b και 8.2, όταν είναι εγκατεστημένα στο Windows 2000 Service Pack 46.3.1.889
Windows 2000 Service Pack 4DirectX 7,0Εντός μιας περιοχής από 6.1.9.726 έως 6.1.9.731Microsoft DirectX 7.0 όταν είναι εγκατεστημένο σε Microsoft Windows 2000 με Service Pack 46.1.9.732
Windows XP Service Pack 1DirectX 9.0cΕντός μιας περιοχής από 6.5.1.900 έως 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b και 9.0c, όταν είναι εγκατεστημένα στο Windows XP Service Pack 16.5.1.907
Windows XP Service Pack 1DirectX 8,1Εντός μιας περιοχής από 6.4.2600.1106 έως 6.4.2600.1737Microsoft DirectX 8.1 όταν είναι εγκατεστημένο στο Microsoft Windows XP Service Pack 1 και Microsoft DirectX 9.0c όταν είναι εγκατεστημένο σε Microsoft Windows XP με Service Pack 2 6.4.2600.1738
Windows Server 2003DirectX 9.0cΕντός μιας περιοχής από 6.5.1.900 έως 6.5.1.906Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b και 9.0c, όταν είναι εγκατεστημένα στον Windows Server 20036.5.1.907
Windows Server 2003DirectX 8,1Εντός μιας περιοχής από 6.4.3790.0 έως 6.4.3790.398Microsoft DirectX 9.0, 9.0a, 9.0b και 9.0c, όταν είναι εγκατεστημένα στον Windows Server 20036.4.3790.399

Όταν προσδιορίσετε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που πρέπει να εγκαταστήσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να εντοπίσετε τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση (στα αγγλικά):
ασφάλεια directx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 909596 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 03:35:10 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, , Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002, Microsoft Windows XP Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity KB909596
Σχόλια