Μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να μην φορτωθεί όπως αναμένεται στον Internet Explorer λόγω των αλλαγών της άμυνας σε βάθος στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896688 (MS05-052)

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896688 (MS05-052), μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου Microsoft ActiveX δεν φορτώνεται όπως αναμένεται στα προϊόντα που αναγράφονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν η ιστοσελίδα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου ActiveX βρίσκεται στη ζώνη Internet. Εάν η ιστοσελίδα βρίσκεται στη ζώνη intranet ή είναι αξιόπιστη τοποθεσία, το στοιχείο ελέγχου ActiveX φορτώνεται όπως αναμένεται.
Αιτία
Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-052 εισάγει πρόσθετους ελέγχους πριν από την εκτέλεση ενός αντικειμένου Microsoft Component Object Model (COM) στον Microsoft Internet Explorer. Ο σκοπός αυτής της αλλαγής είναι να αποτραπεί η εμφάνιση αντικειμένων COM στον Internet Explorer τα οποία δεν σχεδιάστηκαν για εμφάνιση στον Internet Explorer. Ένας από τους ελέγχους που έχουν εισαχθεί στην ενημερωμένη έκδοση MS05-052 είναι ότι ο Internet Explorer τώρα ελέγχει για τη διασύνδεση IObjectSafety για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX στη ζώνη Internet, πριν από την εκτέλεση ενός αντικειμένου COM στον Internet Explorer.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μεταγλωττίστε ξανά το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Κατόπιν, επισημάνετε το στοιχείο ελέγχου ως ασφαλές για εκτέλεση και για προετοιμασία, όταν το στοιχείο ελέγχου εκτελείται στο περιβάλλον ενός προγράμματος περιήγησης Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer προσδιορίζει αν ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι ασφαλές για εκτέλεση και προετοιμασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216434 Τρόπος προσδιορισμού της ασφάλειας των στοιχείων ελέγχου ActiveX από τον Internet Explorer
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σήμανσης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX MFC ως ασφαλούς για εκτέλεση και προετοιμασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
161873 Τρόπος σήμανσης στοιχείων ελέγχου ActiveX MFC ως ασφαλών για εκτέλεση και προετοιμασία
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Εάν επεξεργαστείτε τη μετα-βάση εσφαλμένα, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα που ενδέχεται να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των προϊόντων που χρησιμοποιούν τη μετα-βάση. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν αν επεξεργαστείτε τη μετα-βάση εσφαλμένα. Επεξεργαστείτε τη μετα-βάση με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας της μετα-βάσης πριν να την επεξεργαστείτε.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Ορίστε την τιμή ασφαλούς για εκτέλεση και προετοιμασία στο μητρώο

Εάν δεν μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά το στοιχείο ελέγχου ActiveX, αλλά ο προγραμματιστής του στοιχείου ελέγχου ταξινομεί το στοιχείο ελέγχου ActiveX ως ασφαλές για εκτέλεση και προετοιμασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες τιμές μητρώου για να επισημάνετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX ως ασφαλές για εκτέλεση και προετοιμασία:
 • {7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • {7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
Για παράδειγμα, αν το CLSID για το στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι {A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}, μπορείτε να προσθέσετε μία από τις ακόλουθες τιμές μητρώου για να επισημάνετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX ως ασφαλές για εκτέλεση και προετοιμασία:
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}

Μετακίνηση της τοποθεσίας Web σε διαφορετική ζώνη

Εάν η τοποθεσία Web είναι αξιόπιστη, μπορείτε να μετακινήσετε την τοποθεσία Web σε πιο αξιόπιστη ζώνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας τοποθεσίας Web σε μια ζώνη ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Ορισμός της τιμής συμβατότητας του στοιχείου ελέγχου ActiveX στο μητρώο

Μπορείτε να ορίσετε τη σημαία συμβατότητας του στοιχείου ελέγχου ActiveX στο μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regedit.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ActiveX Compatibility, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην επιλογή Κλειδί (Key), πληκτρολογήστε το CLSID για το στοιχείο ελέγχου ActiveX και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί που δημιουργήσατε στο βήμα 3, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 5. Πληκτρολογήστε Compatibility Flags και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Compatibility Flags και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 00800000 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-052, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896688 MS05-052: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση IObjectSafety, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):
ms05-052 ασφαλές IObjectSafety προετοιμασία internet intranet ζώνη αξιόπιστη
Properties

Article ID: 909738 - Last Review: 11/14/2005 11:15:47 - Revision: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbactivexscript kbinetdev kbtshoot kbprb KB909738
Feedback