Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που περιέχει τον κωδικό "0x8DDD0018" ή "0x80246008" κατά την προσπάθειά σας να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update ή του Microsoft Update στο Web

Περίληψη
Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update ή του Microsoft Update στο Web, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους εάν η υπηρεσία BITS (Background Intelligent Transfer Service) δεν εκτελείται δεν είναι σε θέση να συνδεθεί με επιτυχία με την τοποθεσία Web. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος μέσω της ρύθμισης των παραμέτρων της BITS.

Όταν επιχειρήσετε να ξεκινήσετε την υπηρεσία BITS, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους, τα οποία εξαρώνται από τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας. Αυτό το άρθρο παραθέτει επίσης αυτά τα μηνύματα λάθους και εξηγεί τον τρόπο επίλυσής τους.
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update ή του Microsoft Update στο Web, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος:
 • 0x8DDD0018
 • 0x80246008
Επιπλέον, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επισκόπηση ιστορικού ενημερωμένων εκδόσεων (Review your update history) και όταν προβάλετε το αρχείο %Windows%\Windowsupdate.log, ενδέχεται να δείτε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος:
 • 0x80200013
 • 0x80246008
Σημείωση Για να προβάλετε έναν κωδικό σφάλματος αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Επισκόπηση ιστορικού ενημερωμένων εκδόσεων (Review your update history), κάντε κλικ στο εικονίδιο της στήλης "Κατάσταση"( Status).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η υπηρεσία BITS (Background Intelligent Transfer Service) δεν εκτελείται.
 • Η υπηρεσία BITS δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με επιτυχία με την τοποθεσία Web.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που περιλαμβάνει τον κωδικό σφάλματος "0x8DDD0018" ή "0x80246008", ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Επιβεβαίωση σωστής ρύθμισης παραμέτρων της BITS" (Verify that BITS is correctly configured) για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Εάν παρατηρήσετε τον κωδικό σφάλματος "0x80200013" μόλις κάνετε κλικ στην επιλογή Επισκόπηση ιστορικού ενημερωμένων εκδόσεων (Review your update history), ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Σφάλμα 0x80200013" για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Επιβεβαίωση σωστής ρύθμισης παραμέτρων της BITS

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία BITS έχει ρυθμιστεί σωστά. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να κάνετε εκκίνηση της BITS. Κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε την υπηρεσία BITS, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους. Αυτά τα μηνύματα λάθους παρατίθενται στην ενότητα "Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων". Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε την υπηρεσία BITS, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας που αντιστοιχεί στο μήνυμα λάθους που εμφανίστηκε.

Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία BITS έχει ρυθμιστεί σωστά και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε την υπηρεσία BITS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 3. Στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ στο στοιχείο Μη αυτόματη (Manual) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Log On) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί σε κάθε προφίλ υλικού που παρατίθεται. Στην περίπτωση που η υπηρεσία έχει απενεργοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα προφίλ υλικού, κάντε κλικ στο προφίλ υλικού, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση (Enable) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή (Apply).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Εάν η υπηρεσία BITS ξεκινήσει με επιτυχία, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update στο Web για να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων. Εάν η λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακολουθήστε ξανά τα βήματα 1 έως 3. Ωστόσο, στο βήμα 3, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη (Automatic) αντί για Mη αυτόματη (Μanual).

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων

Σφάλμα 1083: Το εκτελέσιμο πρόγραμμα το οποίο έχει ρυθμιστεί να εκτελείται από αυτήν την υπηρεσία δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία της υπηρεσίας. (0x8007043B)
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Σφάλμα 1068: Η υπηρεσία εξάρτησης ή η ομάδα απέτυχε να ξεκινήσει. (An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled. The dependency service or group failed to start.) (0x8007042c)
Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για επιλύσετε το πρόβλημα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

Microsoft Windows 2000
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εάν δεν εκτελούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες, κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start):
  • Σύστημα συμβάντων Com+
  • Ειδοποίηση συμβάντος συστήματος
  • Επεκτάσεις προγραμμάτων οδήγησης των "Οργάνων διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation)
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Microsoft Windows Server 2003 και Microsoft Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Κλήση Απομακρυσμένης Διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσουν την υπηρεσία Background Intelligent Transfer service στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εάν πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν ανήκει στη Microsoft επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της υπηρεσίας και ανατρέξτε στον κωδικό σφάλματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας -2147024894. (0x80070002)
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. Εάν το δευτερεύον κλειδί μητρώου υπάρχει, προχωρήστε στο βήμα 4. Εάν δεν υπάρχει, δημιουργήστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Συμβατότητα στοιχείου ελέγχου ActiveX (ActiveX Compatibility), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε FilesNotToBackup και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 7. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Σφάλμα 1079: Ο λογαριασμός που καθορίστηκε για αυτήν την υπηρεσία είναι διαφορετικός από το λογαριασμό που καθορίστηκε για άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία. (0x80004015)
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Log On).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λογαριασμός τοπικού συστήματος (Local System account) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσουν την υπηρεσία Background Intelligent Transfer service στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εάν πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν ανήκει στη Microsoft επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της υπηρεσίας και ανατρέξτε στον κωδικό σφάλματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας 2147942487. (0x80070057)
Αυτό το σφάλμα υποδηλώνει ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP των Windows δεν είναι έγκυρες. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης HTTP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε Proxycfg.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.
 3. Πληκτρολογήστε Proxycfg –d και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να καταργήσετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 6. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Σφάλμα 5: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (Access is Denied)
Αυτό το σφάλμα υποδηλώνει ότι τα δικαιώματα πρόσβασης για την υπηρεσία BITS έχουν τροποποιηθεί. Για να επιδιορθώσετε αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους,ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Windows 2000

Σημείωση Για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, χρειάζεστε το βοηθητικό πρόγραμμα SubInACL. Για να αποκτήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center).

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου SubInACL.exe (Αγγλική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  .
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service.
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσουν την υπηρεσία Background Intelligent Transfer service στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εάν πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν ανήκει στη Microsoft επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της υπηρεσίας και ανατρέξτε στον κωδικό σφάλματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας -2147467243. (0x80080005)
Αυτό το σφάλμα είναι παρόμοιο με το μήνυμα σφάλματος "Σφάλμα 5: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Error 5: Access is Denied). Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Σφάλμα 5: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Error 5: Access is Denied).
Σφάλμα: Η διαδρομή δεν βρέθηκε" (Error:Path not found) (0x80004015)
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο ακόλουθος φάκελος:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
  Εάν δεν υπάρχει, δημιουργήστε τον.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις των προφίλ στο μητρώο είναι ακριβείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  214653 Τρόπος ορισμού της διαδρομής για το προφίλ "Όλοι οι χρήστες" (All Users)
Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσουν την υπηρεσία Background Intelligent Transfer service στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εάν πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν ανήκει στη Microsoft επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της υπηρεσίας και ανατρέξτε στον κωδικό σφάλματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας 2147746132 ή 2147220986. (0x80040154)
Αυτό το σφάλμα είναι υποδηλώνει ότι ο κατάλογος του COM+ είναι κατεστραμμένος. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315296 Τρόπος εκκαθάρισης ενός κατεστραμμένου καταλόγου COM+

Σφάλμα 0x80200013

Η υπηρεσία BITS είναι σε θέση να ζητήσει περιοχές ενημερωμένων εκδόσεων. Ωστόσο, εάν ο διακομιστής μεσολάβησης του δικτύου ή η συσκευή τείχους προστασίας δεν υποστηρίζουν αιτήσεις περιοχής, η υπηρεσία BITS δεν είναι σε θέση να κάνει λήψη ενημερωμένων εκδόσεων. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία BITS επιστρέφει τον κωδικό σφάλματος 0x80200013. Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, το αρχείο %windir%\Windowsupdate.log εμφανίζει την ακόλουθη καταχώρηση:
Η εργασία λήψης απέτυχε, εξαιτίας ανεπαρκούς υποστήριξης περιοχών (Download job failed due to insufficient range support)
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του διακομιστή μεσολάβησης του δικτύου ή της συσκευής τείχους προστασίας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 910337 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2010 18:24:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbtshoot kbprb KB910337
Σχόλια
html>