Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ένας υπολογιστής που βασίζεται σε Windows 2000 με Multilingual User Interface Pack (MUI) των Windows 2000 ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένος όταν εγκαθιστάτε μια από τις εκδόσεις ασφαλείας DirectX που σχετίζεται με το δελτίο ασφαλείας MS05-050

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft Windows 2000 και ο οποίος εκτελεί το Multilingual User Interface (MUI) των Windows 2000.
 • Εγκαθιστάτε μία από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας Microsoft DirectX που σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050.
Σε αυτό το σενάριο, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένος. Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο DirectX <έκδοση>. Εάν δείτε αυτό το μήνυμα, δεν έχετε εγκατεστημένο το DirectX <έκδοση> και δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

(This software update can only be applied to DirectX <version>. If you see this message, you do not have DirectX <version> installed and cannot install this software update)
Σημείωση Σε αυτό το σενάριο, ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να είναι ευάλωτος στο ζήτημα που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας μπορεί να φαίνεται ότι εγκαθίσταται σωστά. Μπορεί να μην εμφανιστεί μήνυμα λάθους.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν οι πληροφορίες έκδοσης του αρχείου Quartz.dll είναι εσφαλμένες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες έκδοσης του αρχείου Quartz.dll, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
263212 Οι πληροφορίες έκδοσης αρχείου μπορεί να είναι εσφαλμένες στην έκδοση multilanguage των Windows 2000
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050. Επιλέξτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που βασίζεται στην έκδοση του αρχείου Quartz.dll στον υπολογιστή σας.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του αρχείου Quartz.dll σε υπολογιστή που εκτελεί το MUI των Windows 2000

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του αρχείου Quartz.dll στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Εκτελείτε το MUI των Windows 2000 και μια έκδοση των Windows 2000 που δεν είναι στα αγγλικά

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Filever.exe. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Filever.exe για τον προσδιορισμό της έκδοσης του αρχείου Quartz.dll, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
263212 Οι πληροφορίες έκδοσης αρχείου μπορεί να είναι εσφαλμένες στην έκδοση multilanguage των Windows 2000

Μέθοδος 2: Εκτελείτε το MUI των Windows 2000 και μια έκδοση των Windows 2000 στα αγγλικά

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Dxdiag.exe για να εξετάσετε την έκδοση του αρχείου Quartz.dll. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύστημα (System) και κατόπιν σημειώστε την έκδοση του DirectX στο πλαίσιο Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία DirectX (DirectX Files) και κατόπιν εξετάστε τις πληροφορίες έκδοσης του αρχείου Quartz.dll.
 4. Σημειώστε τις πληροφορίες έκδοσης του αρχείου Quartz.dll.

Τρόπος εγκατάστασης της σωστής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας DirectX που σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 με βάση την έκδοση του αρχείου Quartz.dll

Σημαντικό Εάν εκτελείτε το MUI των Windows 2000, πρέπει να εγκαταστήσετε την κατάλληλη αγγλική έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, ανεξάρτητα από την έκδοση γλώσσας MUI που εκτελείτε. Εάν εκτελείτε μια έκδοση των Windows 2000 που δεν είναι στα αγγλικά και δεν έχετε εγκατεστημένο το MUI των Windows 2000, εγκαταστήστε την έκδοση γλώσσας της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που ταιριάζει με την έκδοση γλώσσας των Windows 2000.

Για να εγκαταστήσετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με την έκδοση του αρχείου Quartz.dll:

Υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση 6.1.9.7XX του αρχείου Quartz.dll
Υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση 6.3.1.8XX του αρχείου Quartz.dll
Υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση 6.5.1.9XX του αρχείου Quartz.dll
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft έχει επίσης προσδιορίσει ένα ζήτημα που παρουσιάζεται όταν εγκαθιστάτε το πακέτο χρόνου εκτέλεσης DirectX 8 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο MUI των Windows 2000. Εάν εκτελείτε ένα MUI που δεν είναι στα αγγλικά και εγκαθιστάτε το πακέτο χρόνου εκτέλεσης DirectX 8, ορισμένα από τα δυαδικά αρχεία δεν ενημερώνονται σωστά. Όταν εξετάζετε την έκδοση του αρχείου Quartz.dll, η έκδοση θα εξακολουθεί να είναι εκείνη που περιλαμβανόταν στο DirectX 7. Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να προσπαθήσετε να το επιλύσετε εγκαθιστώντας την αγγλική έκδοση του DirectX 9.

Επιπλέον, η Microsoft έχει επίσης αναφέρει ένα άσχετο ζήτημα κατά το οποίο ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένος όταν εγκαθιστάτε μια από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας DirectX που σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
909596 Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένος όταν εγκαθιστάτε μια από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας DirectX που σχετίζεται με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-050 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 910415 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2005 12:22:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • kbtshoot kbsecurity KB910415
Σχόλια
"." />
"." />