Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που είχαν εγκριθεί προηγουμένως ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένες, εάν συγχρονίζετε ένα διακομιστή που εκτελεί SUS 1.0 με SP1 μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2005

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εάν συγχρονίζετε ένα διακομιστή που εκτελεί Microsoft Software Update Services (SUS) 1.0 με Service Pack 1 (SP1) μετά τις 12 Δεκεμβρίου του 2005, όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που είχαν εγκριθεί προηγουμένως ενδέχεται να μην είναι εγκεκριμένες. Επιπλέον, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ενδεχομένως να εμφανίζουν την κατάσταση "ενημερώθηκε" (updated) στη σελίδα Έγκριση ενημερωμένων εκδόσεων (Approve Updates). Οι διακομιστές που εκτελούν SUS 1.0 με SP1 δεν αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα εάν αναπτύχθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου του 2005 ή αργότερα.

Εάν η επιλογή Αυτόματη έγκριση νέων εκδόσεων προηγούμενα εγκεκριμένων ενημερωμένων εκδόσεων (Automatically approve new versions of previously approved updates) στη σελίδα Ορισμός επιλογών (Set options), οι ενημερωμένες εκδόσεις εμφανίζουν την κατάσταση "ενημερώθηκε" (updated) αλλά οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν έχουν ελεγχθεί στη σελίδα Έγκριση ενημερωμένων εκδόσεων (Approve Updates). Σε αυτό το σενάριο, δεν επηρεάζεστε από αυτό το ζήτημα.

Πιθανό αποτέλεσμα

Μολονότι αυτό το ζήτημα επηρεάζει ελάχιστα περιβάλλοντα όπου όλοι οι υπολογιστές-πελάτες SUS διαθέτουν όλες τις προηγούμενα εγκεκριμένες ενημερωμένες εκδόσεις, οι υπολογιστές-πελάτες που δεν έχουν λάβει ήδη προηγούμενα εγκεκριμένες εκδόσεις ενδέχεται να είναι ευπαθείς στα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζονται από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτοί οι υπολογιστές-πελάτες SUS παραμένουν ευπαθείς έως ότου γίνει επαναφορά των εγκρίσεων.

Οι ευπαθείς υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
 • Νέα συστήματα που μόλις συνδέθηκαν
 • Συστήματα φορητών συσκευών που βρίσκονταν εκτός του περιβάλλοντος και δεν έχουν χρησιμοποιήσει SUS για κάποιο διάστημα
 • Συστήματα που έχουν απενεργοποιηθεί
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεθόδους στην ενότητα "Τρόπος αντιμετώπισης" για να επαναφέρετε τις εγκρίσεις για το περιβάλλον σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις μεθόδους, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον σας.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Σημαντικό Εάν χρησιμοποιείτε ένα θυγατρικό διακομιστή SUS στο περιβάλλον σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Θέματα για περιβάλλοντα με θυγατρικούς διακομιστές SUS”.
 • Χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 1 εάν είναι διαθέσιμο ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt.

  Σημείωση Η μέθοδος 1 είναι η προτεινόμενη μέθοδος για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Εάν διαθέτετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.
 • Χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2 ή τη Μέθοδο 3 εάν ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt δεν είναι διαθέσιμο.

  Σημείωση Η μέθοδος 2 είναι η προτεινόμενη μέθοδος για την επίλυση αυτού του ζητήματος, εάν δεν διαθέτετε ένα αντίγραφο του αρχείου Approveditems.txt.

Μέθοδος 1: Επαναφορά του αρχείου Approveditems.txt

Συνιστούμε αυτήν τη μέθοδο εάν είναι διαθέσιμο ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt.

Επαναφέρετε το αρχείο Approveditems.txt και επιστρέψετε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σταματήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net stop wusyncservice
   exit
 2. Αντιγράψτε το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt στους παρακάτω φακέλους:
  • Εικονική_ρίζα SUS\
  • Εικονική_ρίζα SUS\Autoupdate\Dictionaries
  Σημείωση Το στοιχείο Εικονική_ρίζα SUS αντιπροσωπεύει τη διαδρομή της εικονικής ρίζας του SUS. Για παράδειγμα, η διαδρομή μπορεί να είναι Inetpub\Wwwroot.
 3. Επανεκκινήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net start wusyncservice
   Έξοδος (Exit)
 4. Στη σελίδα http://servername/SUSAdmin, κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός επιλογών (Set options).
 5. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αντιμετωπίζονται οι νέες εκδόσεις προηγούμενα ενημερωμένων εκδόσεων (Select how you want to handle new versions of previously approved updates), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη έγκριση νέων εκδόσεων προηγούμενα εγκεκριμένων ενημερωμένων εκδόσεων (Automatically approve new versions of previously approved updates).
 6. Συγχρονίστε ξανά το διακομιστή SUS.
Οι ενημερωμένες εκδόσεις που εγκρίνατε προηγουμένως εμφανίζονται ως εγκεκριμένες. Οι πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες για έγκριση.

Μέθοδος 2: Χρήση του εργαλείου Approval Analyzer

Συνιστούμε αυτήν τη μέθοδο εάν δεν είναι διαθέσιμο ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt.

Πώς να κάνετε λήψη του εργαλείου Approval Analyzer

Σημείωση Πλέον είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer. Η αρχική έκδοση της 14ης Δεκεμβρίου του 2005 του εργαλείου Approval Analyzer αντιμετωπίζει ένα γνωστό θέμα. Αυτή η έκδοση ενδέχεται να προκαλεί την έγκριση και πιθανώς την ανάπτυξη ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων που προηγουμένως δεν είχαν εγκριθεί από το διαχειριστή SUS. Εάν προηγουμένως κάνατε λήψη της έκδοσης της 14ης Δεκεμβρίου του 2005 του εργαλείου Approval Analyzer, μην την χρησιμοποιήσετε. Εναλλακτικά, κάντε λήψη της νεότερης έκδοσης του εργαλείου.

Για να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του εργαλείου Approval Analyzer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣημείωσηΤο εργαλείο Approval Analyzer είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Το αρχείο συσκευάστηκε με χρήση του IExpress. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του IExpress, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
197147 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού IExpress (US)

Πληροφορίες αρχείου του εργαλείου Approval Analyzer

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
File nameFile versionFile sizeDateTime
Approval analyzer tool.exe6.0.3790.091,88815-Dec-200519:12

Τι συμβαίνει όταν εκτελείτε το εργαλείο Approval Analyzer

Όταν εκτελείτε αυτό το εργαλείο, το εργαλείο Approval Analyzer κάνει τα εξής:
 • Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου ApprovedItems.txt. Το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας ονομάζεται "ApprovedItems.txt.bup." Το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας αποθηκεύεται στην εξής τοποθεσία:
  Εικονική_ρίζα SUS\autoupdate\dictionaries\
  Σημείωση Σε αυτήν τη διαδρομή, το στοιχείο Εικονική_ρίζα SUS είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για τη διαδρομή της εικονικής ρίζας SUS. Για παράδειγμα, η διαδρομή μπορεί να είναι "Inetpub\Wwwroot".
 • Αναγνωρίζει τον προβληματικό συγχρονισμό μετά την κυκλοφορία του νέου καταλόγου.
 • Βρίσκει την τελευταία γνωστή καλή κατάσταση έγκρισης πριν από αυτή την ημερομηνία συγχρονισμού.
 • Επαναφέρει τις εγκρίσεις από την τελευταία γνωστή καλή κατάσταση έγκρισης σε ένα προσωρινό αρχείο ApprovedItems.txt.
 • Εξασφαλίζει ότι γίνεται επαναφορά όλων των εγκρίσεων στην τελευταία γνωστή καλή κατάσταση έγκρισης. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι γίνεται επαναφορά όλων των εγκρίσεων μετά από τον προβληματικό συγχρονισμό.
 • Δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο ApprovedItems1.txt που περιέχει όλες τις προηγούμενες εγκρίσεις.

Τρόπος χρήσης του εργαλείου Approval Analyzer

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Approval Analyzer για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Εκτελέστε το εργαλείο Approval Analyzer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε net stop wusyncservice και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
   run "cscript RollBackToLKGApprovals.vbs"
   exit
 2. Μετονομάστε το αρχείο ApprovedItems1.txt σε "ApprovedItems.txt" και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το μετονομασμένο αρχείο και στις δύο παρακάτω θέσεις για να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου ApprovedItems.txt:
  • Εικονική_ρίζα SUS\
  • Εικονική_ρίζα SUS\autoupdate\dictionaries\

   Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση για την εικονική ρίζα SUS είναι Inetpub\Wwwroot. Για να εντοπίσετε την εικονική ρίζα SUS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπηρεσιών IIS (Internet Information Services (IIS) Manager).
   2. Κάντε κλικ στο κουμπί Τοποθεσίες Web (Web Sites).
   3. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web όπου είναι εγκατεστημένο το SUS, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρικός κατάλογος (Home Directory). Σημειώστε την τιμή της τοπικής διαδρομής.

    Σημείωση Από προεπιλογή, το SUS είναι εγκατεστημένο στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web.
 3. Εκκινήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services για να εφαρμόσετε τις αλλαγές από το διορθωμένο αρχείο ApprovedItems.txt και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τον υπολογιστή στην προηγούμενη κατάστασή του. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την εντολή:
   net start wusyncservice
   exit
 4. Στην περιοχή Έγκριση ενημερωμένων εκδόσεων (Approve updates) της σελίδας του σκληρού δίσκου, επιβεβαιώστε ότι οι νέες ενημερωμένες εκδόσεις από την έκδοση ασφαλείας του Δεκεμβρίου έχουν τη σωστή κατάσταση έγκρισης.
Σημείωση Εάν αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, κατά την εκτέλεση του εργαλείου Approval Analyzer, ανατρέξτε στην ενότητα "Βήματα που πρέπει να κάνετε εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα όταν εκτελείτε το εργαλείο Approval Analyzer".

Μέθοδος 3: Ενημερώστε μη αυτόματα το αρχείο Approveditems.txt

Συνιστούμε αυτήν τη μέθοδο εάν δεν διαθέτετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Approveditems.txt και δεν θέλετε να περιμένετε έως ότου είναι διαθέσιμη για λήψη μια ενημερωμένη έκδοση του εργαλείου Approval Analyzer που περιγράφεται στη Μέθοδο 2.

Για να ενημερώσετε μη αυτόματα το αρχείο Approveditems.txt, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt.
 2. Σταματήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net stop wusyncservice
   exit
 3. Εξετάστε το αρχείο Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Administration\History_Approve.xml για να προσδιορίσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που έχουν εγκριθεί.

  Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνετε όσες ενημερωμένες εκδόσεις περιλαμβάνονται στο αρχείο History _Approve.xml οι οποίες είχαν εγκριθεί πριν από το συγχρονισμό της 13ης Δεκεμβρίου του 2005. Επίσης, συμπεριλάβετε τις εγκρίσεις ενημερωμένων εκδόσεων που εκτελέστηκαν μετά το συγχρονισμό της 13ης Δεκεμβρίου του 2005 αλλά πριν από τον εντοπισμό αυτής της έκδοσης.
 4. Χρησιμοποιήστε το Πρόχειρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να τροποποιήσετε το αρχείο Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt, ώστε να συμφωνεί με τις εγκρίσεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο History_Approve.xml που ορίστηκε πριν από το συγχρονισμό της 13ης Δεκεμβρίου του 2005.

  Ακολουθεί ένα τμήμα δείγματος αρχείου Approveditems.txt:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,<τιμή_έγκρισης>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp2,<τιμή_έγκρισης>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp3,<τιμή_έγκρισης>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp4,<τιμή_έγκρισης>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο <τιμή_έγκρισης> αντιπροσωπεύει μια τιμή που δηλώνει τις πληροφορίες έγκρισης. Η τιμή έγκρισης εμφανίζεται στο αρχείο κειμένου ως 0@ ή 1@.

  Σημείωση Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για πληροφορίες έγκρισης:
  0@ = μη εγκεκριμένη1@ = εγκεκριμένη
  Για παράδειγμα, το αρχείο Approveditems.txt μπορεί να περιέχει μια ενότητα όπως αυτή:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp2,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp3,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp4,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  Σε αυτό το παράδειγμα, η ενημερωμένη έκδοση com_microsoft.q832894_ie_server2003 είναι εγκεκριμένη. Η ενημερωμένη έκδοση com_microsoft.q832894_ie501_sp2 δεν είναι εγκεκριμένη.
 5. Αποθηκεύστε και, στη συνέχεια, κλείστε το αρχείο Approveditems.txt.
 6. Αντιγράψτε το τροποποιημένο αρχείο Approveditems.txt από το φάκελο Inetpub\Wwwroot στο φάκελο Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Dictionaries.
 7. Επανεκκινήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net start wusyncservice
   Έξοδος (Exit)
 8. Στη σελίδα http://servername/SUSAdmin, κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός επιλογών (Set options).
 9. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αντιμετωπίζονται οι νέες εκδόσεις προηγούμενα ενημερωμένων εκδόσεων (Select how you want to handle new versions of previously approved updates), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη έγκριση νέων εκδόσεων προηγούμενα εγκεκριμένων ενημερωμένων εκδόσεων (Automatically approve new versions of previously approved updates).
 10. Συγχρονίστε ξανά το διακομιστή SUS.
Οι ενημερωμένες εκδόσεις που εγκρίνατε προηγουμένως εμφανίζονται ως εγκεκριμένες.
Περισσότερες πληροφορίες

Θέματα για περιβάλλοντα με θυγατρικούς διακομιστές SUS

Εάν χρησιμοποιείτε ένα θυγατρικό διακομιστή SUS και εάν ο θυγατρικός διακομιστής SUS δεν έχει ρυθμιστεί για χρήση της λειτουργίας αντικατάστασης, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Τρόπος αντιμετώπισης” για το θυγατρικό διακομιστή SUS.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα θυγατρικό διακομιστή SUS και εάν ο θυγατρικός διακομιστής SUS δεν έχει ρυθμιστεί για χρήση της λειτουργίας αντικατάστασης, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Τρόπος αντιμετώπισης” για το γονικό διακομιστή SUS και, στη συνέχεια, συγχρονίστε το θυγατρικό διακομιστή SUS με το γονικό διακομιστή. Όταν το κάνετε αυτό, ο γονικός διακομιστής SUS θα αντιγράψει το διορθωμένο αρχείο ApprovedItems.txt στο θυγατρικό διακομιστή SUS.

Για να επαληθεύσετε ότι ένας θυγατρικός διακομιστής SUS έχει ρυθμιστεί για χρήση της λειτουργίας αντικατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε τη σελίδα http://servername/SUSAdmin και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός επιλογών (Set options).
 2. Στην περιοχή Επιλέξτε το διακομιστή από τον οποίο θέλετε να γίνει συγχρονισμός περιεχομένου (Select which server to synchronize content from), βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Συγχρονισμός λίστας εγκεκριμένων στοιχείων που ενημερώθηκαν από αυτήν τη θέση (Λειτουργία αντικατάστασης) (Synchronize list of approved items updated from this location (Replace Mode)) είναι ενεργοποιημένη.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε εάν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα όταν εκτελείτε το εργαλείο Approval Analyzer

Το εργαλείο δεν παραβιάζει τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δεν θα τον βλάψει.

Εάν αφού εκτελέσετε το εργαλείο, θέλετε να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την έγκριση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Σταματήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net stop wusyncservice
   exit
 2. Εντοπίστε το αρχείο ApprovedItems.txt . Στη συνέχεια, μετονομάστε το αρχείο σε ApprovedItems.txt.old.

  Το αρχείο ApprovedItems.txt βρίσκεται στους ακόλουθους φακέλους:
  • Εικονική_ρίζα SUS\
  • Εικονική_ρίζα SUS\Autoupdate\Dictionaries
  Σημείωση Το στοιχείο Εικονική_ρίζα SUS αντιπροσωπεύει τη διαδρομή της εικονικής ρίζας του SUS.
 3. Εντοπίστε το αρχείο ApprovedItems.txt.bup. Μετονομάστε το αρχείο ApprovedItems.txt. Στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο στους φακέλους που περιλαμβάνονται στο βήμα 2.

  Το αρχείο ApprovedItems.txt.bup βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  <Εικονική ρίζα SUS>\autoupdate\dictionaries\
 4. Επανεκκινήστε την υπηρεσία συγχρονισμού του Software Update Services. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   net start wusyncservice
   Έξοδος (Exit)
Τα στοιχεία που είχαν εγκριθεί προηγούμενα καταργούνται. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται ως ενημερωμένα, όπως γινόταν πριν εκτελέσετε το εργαλείο Approval Analyzer.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 912307 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:49:48 - Αναθεώρηση: 5.0

 • Microsoft Software Update Services 1.0
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsecurity KB912307
Σχόλια