Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας Ιανουαρίου 2006

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool και το Enterprise Update Scan Tool (EST). Προς το παρόν, οι οδηγίες σε αυτό το έγγραφο δεν ισχύουν για συστήματα 64 bit. Η Microsoft σκοπεύει να προσθέσει πληροφορίες σε μελλοντικές κυκλοφορίες αυτού του οδηγού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για την ανίχνευση και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 5 και στις 10 Ιανουαρίου 2006.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στις 5 και στις 10 Ιανουαρίου 2006 είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων τοποθεσιών στο Web:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις διαθέσιμες μέσω αυτών των τοποθεσιών στο Web. Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες μέσω αυτών των τοποθεσιών Web ή μπορεί να υποστηρίζονται μερικώς από αυτές τις τοποθεσίες Web:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412
  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412 περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 892842
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 με Multilingual User Interface Pack (MUI)
   • Microsoft Office XP με MUI
   • Microsoft Office 2003 με MUI
   • Τα Microsoft Office 2003 Language Interface Pack
   Το Microsoft Update υποστηρίζει ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Outlook 2002 και το Outlook 2003 και για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Office XP και το Office 2003. Το Office Update υποστηρίζει ανίχνευση και ανάπτυξη για όλες τις εκδόσεις της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το Windows Update δεν υποστηρίζει καμία οικογένεια προϊόντων του Office. Τα Office 2003 Language Interface Pack δεν ανιχνεύονται από το Windows Update, το Microsoft Update ή το Office Update. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα ευπάθειας, εφαρμόστε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 894689
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   Το Microsoft Update υποστηρίζει ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που επηρεάζει το Exchange 2000. Το Windows Update δεν υποστηρίζει το προϊόν Exchange Server.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA 1.2.1 ή το MBSA 2.0

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.2.1 ή το MBSA 2.0 για την ανίχνευση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 5 και στις 10 Ιανουαρίου 2006.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Το μέρος του ODT του MBSA 1.2.1 περιορίζεται σε τοπικές σαρώσεις μόνο.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412
  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412 περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 892842
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 με Multilingual User Interface Pack (MUI)
   • Microsoft Office XP με MUI
   • Microsoft Office 2003 με MUI
   • Τα Microsoft Office 2003 Language Interface Pack
   Το MBSA 2.0 υποστηρίζει ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Outlook 2002 και το Outlook 2003 και για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Office XP και το Office 2003. Τα Office 2003 Language Interface Pack δεν ανιχνεύονται από το MBSA 1.2.1 ή από το MBSA 2.0. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα ευπάθειας, εφαρμόστε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 894689
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   Το MBSA 2.0 υποστηρίζει ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που επηρεάζει το Exchange 2000.

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services ή Windows Server Update Services

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) ή Windows Server Update Services (WSUS) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε την πλειονότητα των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 5 και 10 Ιανουαρίου 2006. Οι παρακάτω ενημερωμένες εκδόσεις δεν ανιχνεύονται από τις υπηρεσίες SUS και WSUS ή υποστηρίζεται μόνο μερικώς από τις υπηρεσίες SUS και WSUS:
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412
  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412 περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 892842
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 με Multilingual User Interface Pack (MUI)
   • Microsoft Office XP με MUI
   • Microsoft Office 2003 με MUI
   • Τα Microsoft Office 2003 Language Interface Pack
   Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν την οικογένεια προϊόντων του Office. Οι υπηρεσίες WSUS υποστηρίζουν ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Outlook 2002 και το Outlook 2003 και για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που εφαρμόζεται στο Office XP και το Office 2003. Τα Office 2003 Language Interface Pack δεν ανιχνεύονται από τις υπηρεσίες SUS ή WSUS. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα ευπάθειας, εφαρμόστε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 894689
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   Οι υπηρεσίες SUS δεν υποστηρίζουν τα προϊόντα του Exchange Server. Οι υπηρεσίες WSUS υποστηρίζουν ανίχνευση και ανάπτυξη μόνο για την έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που επηρεάζει το Exchange 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή χρησιμοποιώντας τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή τον SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 5 και στις 10 Ιανουαρίου 2006.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412
  Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 902412 περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 892842
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 με Multilingual User Interface Pack (MUI)
   • Microsoft Office XP με MUI
   • Microsoft Office 2003 με MUI
   • Τα Microsoft Office 2003 Language Interface Pack
   Τα Office 2003 Language Interface Pack δεν ανιχνεύονται από τον SMS. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα ευπάθειας, εφαρμόστε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 894689
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι για τα ακόλουθα προϊόντα:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server


Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύονται πλήρως μόνο με τη χρήση του SMS 2.0 με το εργαλείο SUIT, αν χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο αθροιστικό εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSΑυτόνομο εργαλείο Enterprise Update Scan ToolSMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool για ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft
Ανίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξηΜόνο ανίχνευσηΑνίχνευση και ανάπτυξηΑνίχνευση και ανάπτυξη
912919MS06-001GDI/WMFΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΝαι
908519MS06-002ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣΔ/ΥΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΔ/ΥΝαιΝαι
902412MS06-003TNEFΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του Office Update.Δ/ΥΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Update.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA.Δ/ΥΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS.Δ/ΥΜερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του SMS.Μερική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα του SMS.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν επανεκδοθεί

Δεν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που να επανεκδίδονται για αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;
A1:
Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 11 Ιανουαρίου 2006 στις 11:00 Π.Μ. Ώρα Ειρηνικού. Για εγγραφή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032287360&EventCategory=4&culture=en-US&CountryCode=US

Ε2: Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool είναι αθροιστικό, όπως είναι το Extended Security Update Inventory Tool για τον SMS;
A2:
Όχι, το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν είναι αθροιστικό. Το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;
Α3:
Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και 2.0 για να ανιχνεύσετε πλήρως αν χρειάζεστε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 5 και στις 10 Ιανουαρίου 2006, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται:
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείοΣημείωση ανίχνευσης
912919MS06-001GDIΔ/Υ
908519MS06-002ΓραμματοσειρέςΔ/Υ
902412MS06-003TNEFΑνατρέξτε στην ενότητα του MBSA.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο
Εάν εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4. Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου Enterprise Update Scan Tool σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;
A4:
Δεν υπάρχει εργαλείο Enterprise Update Scan Tool για αυτά τα πακέτα. Το MBSA ανιχνεύει πλήρως όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Ε5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Systems Management Server (SMS) για να προσδιορίσω εάν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;
A5:
Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το εργαλείο Software Updates Inventory Tool έχουν περιορισμούς παρόμοιους με τους περιορισμούς του MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο Security Update Inventory Tool με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του εργαλείου Security Update Inventory Tool, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Οι SMS 2.0 και SMS 2003 με το Software Updates Inventory Tool χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για να ανιχνεύσουν τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί την τεχνολογία των ενημερωμένων εκδόσεων της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 912821 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:50:58 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB912821
Σχόλια