Ενημέρωση λογισμικού του Internet Explorer 6 και η επίδρασή της στα στοιχεία ελέγχου ActiveX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ενημέρωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση, εγκαταστήστε όλες τις ενημερώσεις που είναι σημαντικές ή υψηλής προτεραιότητας. Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ασφάλειας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αυτό το άρθρο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και τους προγραμματιστές για μια αλλαγή στον τρόπο χειρισμού των στοιχείων ελέγχου ActiveX από τον Internet Explorer. Οι οικιακοί χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων ελέγχου ActiveX από τον Internet Explorer μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης: Σημείωση Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX σε μια τοποθεσία Web που εμπιστεύεστε, προσθέστε την τοποθεσία Web στη ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted Sites) του Internet Explorer. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον Internet Explorer:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools) κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στο εικονίδιο Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τοποθεσίες (Sites).
 3. Στο πλαίσιο Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας Web στη ζώνη (Add this website to the zone), πληκτρολογήστε το URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημαντικό Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για τις εκδόσεις του Internet Explorer που κυκλοφόρησαν και ενημερώθηκαν στο διάστημα Απρίλιος 2006 και Απρίλιος 2008. Τον Απρίλιο του 2008, η συμπεριφορά που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο καταργήθηκε από τον Internet Explorer από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS08-024. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το MS08-024, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
947864 MS08-024: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημέρωση λογισμικού για τον Microsoft Internet Explorer 6 για Windows XP Service Pack 2 (SP2) και για τον Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer χειρίζεται ορισμένες ιστοσελίδες, οι οποίες χρησιμοποιούν στοιχεία ελέγχου ActiveX και πρόσθετα Java. Στα παραδείγματα στοιχείων ελέγχου ActiveX περιλαμβάνονται τα εξής:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, δεν θα μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX ορισμένων ιστοσελίδων, μέχρι να ενεργοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ μη αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου. Υπάρχουν επίσης κάποιες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές Web για να ενημερώσουν τις ιστοσελίδες τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνικές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της MSDN στο Web:Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, το δυαδικό αρχείο Plugin.ocx καταργείται πλήρως από τον Windows Server 2003 και τα Windows XP. Το δυαδικό αρχείο Plugin.ocx είναι ένα ατομικό στοιχείο του Internet Explorer χωρίς δημόσιο περιβάλλον εργασίας. Το Plugin.ocx χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσθηκών του Netscape ως στοιχείων ελέγχου ActiveX. Οι λειτουργίες του Plugin.ocx απενεργοποιήθηκαν το 2003 στον Windows Server 2003 και τα Windows XP για λόγους ασφαλείας. Αυτή η ενημέρωση καταργεί εντελώς το μη λειτουργικό κώδικα Plugin.ocx.

Ως μέρος αυτής της ενημέρωσης για τον Internet Explorer, η Microsoft θα κυκλοφορήσει ενημερώσεις για τις τρέχουσες εκδόσεις των Windows XP και του Windows Server 2003. Όλα τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών-πελατών θα ενημερωθούν. Σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional for Embedded Systems
Προς το παρόν, η Microsoft δεν έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένες εκδόσεις για παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer, του Windows Server 2003 ή των Windows XP. Ωστόσο, η Microsoft ενδέχεται να κυκλοφορήσει ενημερωμένες εκδόσεις για αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες για τα χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας θα δημοσιευτούν σε αυτό το άρθρο μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows Server 2003, εκδόσεις 32-bit που βασίζονται σε επεξεργαστή x86 με Service Pack 1: Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows Server 2003, εκδόσεις 64-bit που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium με Service Pack 1: Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows Server 2003, εκδόσεις 64-bit που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 με Service Pack 1: Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows XP Professional, έκδοση x64: Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για Windows ΧΡ με Service Pack 2: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά θέματα

 • Η ενημέρωση στοιχείων ActiveX του Internet Explorer που περιέχεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 θα απενεργοποιηθεί

  Μετά την ανάπτυξη της ενημέρωσης 912945 για τον Internet Explorer, η συμπεριφορά της ενημέρωσης των στοιχείων ActiveX του Internet Explorer που περιέχεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 θα απενεργοποιηθεί. Οι ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που περιέχονται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 εξακολουθούν να υπάρχουν και να λειτουργούν. Μόνο η ενημέρωση της συμπεριφοράς των στοιχείων ActiveX του Internet Explorer θα απενεργοποιηθεί.
 • Θέματα απόδοσης ιστοσελίδων μέσα στον Internet Explorer

  Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το Mshtml.dll καταχωρηθεί ποτέ ξανά μετά την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer

  Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer αντί για την ενημέρωση 912945 που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
 • Τα αρχικά παράθυρα διαλόγου σύνδεσης μπορεί να εμφανιστούν ξανά και να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων

  Αυτό το θέμα προκύπτει εάν αναπτύξετε την έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης αυτής της ενημέρωσης λογισμικού σε συστήματα 64-bit, όπως μια έκδοση που βασίζεται σε τεχνολογία Itanium ή 64-bit του Windows Server 2003 ή μια έκδοση x64-bit των Windows XP με τα αντίστοιχα Service Pack τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αρχικά παράθυρα διαλόγου σύνδεσης, μπορεί να εμφανιστούν για εφαρμογές και για στοιχεία των Windows. Επιπλέον, ορισμένες ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλογές τους. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκαλέσει τα παρακάτω ζητήματα:
  • Οι εφαρμογές ζητούν από τους χρήστες να επιλέξουν δυνατότητες απορρήτου.
  • Επανέρχονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα αγαπημένα του Internet Explorer.
  • Οι ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  • Οι ρυθμίσεις για προχωρημένους του Internet Explorer επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  • Εμφανίζονται τα αρχικά παράθυρα διαλόγου του Windows Media Player.
  Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Γραμμή εργαλείων Google Toolbar

  Μπορεί να παρουσιαστεί ζήτημα παραβίασης πρόσβασης στη γραμμή εργαλείων Google Toolbar κατά το κλείσιμο ενός παραθύρου που περιέχει ένα ανενεργό στοιχείο ελέγχου ActiveX. Οι τεχνικές ομάδες της Microsoft και της Google συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Η Google αναμένεται να διορθώσει αυτό το σφάλμα χρησιμοποιώντας τον αυτόματο "μηχανισμό επισκευής" της για χρήστες της γραμμής εργαλείων Google Toolbar. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τις εκδόσεις της γραμμής εργαλείων Google Toolbar που είναι παλαιότερες από την έκδοση 3.0.129.2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Google στο Web, για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης:
 • Η τεχνική της εξωτερικής δέσμης ενεργειών δεν λειτουργεί όταν καταργείται η επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Απενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών" (Disable Script Debugging) (Internet Explorer)

  Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition 1.3 ή 1.4

  Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου πρόσθετου ActiveX στο πρόγραμμα που εκτελεί το στοιχείο ελέγχου πρόσθετου χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ή J2SE 1.4, η εστίαση δεν μετακινείται στο στοιχείο ελέγχου πρόσθετου. Πρέπει να κάνετε για δεύτερη φορά κλικ στο στοιχείο ελέγχου, για να γίνει η εστίαση. Η συμπεριφορά της εστίασης λειτουργεί σωστά στην πλατφόρμα J2SE 1.5. Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας J2SE, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sun Microsystems, Inc. στο Web:
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του διακόπτη /integrate για την ενημέρωση των αρχείων προέλευσης εγκατάστασης των Windows

  Οι διαχειριστές δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το διακόπτη /integrate για την ενημέρωση των αρχείων προέλευσης εγκατάστασης των Windows με αυτή την ενημέρωση. Αυτό το σφάλμα αναμένεται να διορθωθεί στην επόμενη ενημερωμένηέκδοση για τον Windows Server 2003 και τα Windows XP. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Sysprep. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αυτό το ζήτημα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Προγράμματα Siebel που χρησιμοποιούν στοιχεία ελέγχου ActiveX

  Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού 912945 επηρεάζει όλα τα προγράμματα-πελάτες Siebel 7 High Interactive. Αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να κάνετε αρκετές φορές κλικ, για να αλληλεπιδράσετε με το πρόγραμμα Siebel, μία φορά για κάθε στοιχείο ελέγχου ActiveX που υπάρχει στο πρόγραμμα. Η Siebel συνεργάζεται με τη Microsoft για να βρεθεί μια λύση. Μια ενημέρωση προϊόντος Siebel αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή την άνοιξη του 2006. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις για προϊόντα Siebel, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης της Siebel στο Web:
 • Αντιστοιχία δευτερεύουσας συμβολοσειράς συμμετέχει σε ονόματα διαδικασίας

  Από προεπιλογή, ορισμένες εφαρμογές έχουν ονόματα διαδικασίας που αποτελούν υποσύνολο εφαρμογών που συμμετέχουν στη νέα συμπεριφορά ActiveX. Ένα παράδειγμα είναι το APExplorer.exe, όπου μια δευτερεύουσα συμβολοσειρά αυτού του ονόματος είναι Explorer.exe. Επομένως το Explorer.exe συμμετέχει στη νέα συμπεριφορά ActiveX. Τέτοιες εφαρμογές εμφανίζουν τη νέα συμπεριφορά ActiveX.

  Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Τα στοιχεία ελέγχου MFC αφήνουν μόνιμο παράθυρο

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν απομακρύνεστε από μια σελίδα με ένα στοιχείο ελέγχου MFC ActiveX, το στοιχείο ελέγχου εξακολουθεί να εμφανίζεται στο νέο παράθυρο. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 916281 για τον Internet Explorer.
 • Τα στοιχεία ελέγχου της Visual Basic δεν φαίνονται

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία ελέγχου που δημιουργήθηκαν στη Visual Basic και τα οποία προβάλλονται με χαρακτηριστικά CSS προβολής και ορατότητας μπορεί να μην φαίνονται. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 916281 για τον Internet Explorer.
 • Εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης ασφαλείας κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο PDF από μια ασφαλή ιστοσελίδα (https://)

  Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο PDF από μια ασφαλή ιστοσελίδα (https://), εμφανίζεται εσφαλμένα ένα μήνυμα προειδοποίησης ασφαλείας για ανάμεικτο περιεχόμενο. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 916281 για τον Internet Explorer.
Για προτεινόμενες τεχνικές που εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα λειτουργούν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web: Τα ακόλουθα ζητήματα εμφανίζονται σε τοποθεσίες Web, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τις συνιστώμενες τεχνικές.

Σημείωση Όλα αυτά τα θέματα επιλύονται χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που περιγράφονται στην τοποθεσία του MSDN στο Web.
 • Κύλιση
  Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχό του ποντικιού για να κάνετε κύλιση σε μια σελίδα που περιέχει ένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Κλάσεις Abstract Window Toolkit
  Έχουν αναφερθεί σφάλματα παραβίασης πρόσβασης σε προγράμματα Java που χρησιμοποιούν κλάσεις Abstract Window Toolkit (AWT) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 912812 για τον Internet Explorer.
 • Διαφανές διαφημιστικό μήνυμα
  Εμφανίζεται μια ολοσέλιδη διαφήμιση. Ωστόσο, παραμένει το ορθογώνιο εστίασης. Σε αυτήν την περίπτωση, το στοιχείο ελέγχου εξακολουθεί να παραμένει. Ωστόσο, είναι διαφανές. Επομένως, το συσχετισμένο παράθυρο επικάλυψης παραμένει στη σελίδα.
 • Μενού DHTML
  Όταν αναπτύσσεται ένα μενού DHTML, το μενού μπορεί να εμφανίζεται επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Όταν κάνετε κλικ στο μενού σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείτε το στοιχείο ελέγχου αντί να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DHTML. Το παράθυρο επικάλυψης είναι στην υψηλότερη σειρά στον άξονα z. Επομένως, αυτό το παράθυρο λαμβάνει το μήνυμα από το κλικ του ποντικιού.
 • Στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν ερώτηση πριν να φορτωθούν
  Όταν φορτώνονται ορισμένα στοιχεία ελέγχου σε μια ιστοσελίδα, τα στοιχεία ελέγχου δεν φιλτράρονται σωστά από τη λειτουργικότητα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται στο Macromedia Shockwave Director, το QuickTime Player και το Virtools Web Player. Όταν τα Windows προσδιορίσουν ότι ένα στοιχείο ελέγχου είναι ανενεργό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη πριν από τη φόρτωση του στοιχείου ελέγχου.
 • Χαρακτηριστικά CSS σε στοιχεία ελέγχου
  Τα στοιχεία ελέγχου που είναι κρυφά ή έχουν ρύθμιση λειτουργίας εμφάνισης Καμία (None), αλλά έχουν διαστάσεις μεγέθους, εμφανίζουν το ορθογώνιο εστίασης όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω τους.
  Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση ασφαλείας 916281 για τον Internet Explorer.


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Winx64 Windowsx64 64bit 64 bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 912945 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/12/2012 19:35:00 - Αναθεώρηση: 16.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945
Σχόλια