Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

Τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τον SQL Server 2005

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

913089
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η Microsoft διανέμει ενημερώσεις κώδικα σε service pack. Τα Service Pack διατηρούν ένα προϊόν ενημερωμένο. Περιλαμβάνουν επείγουσες επιδιορθώσεις και λογισμικό ενημερωμένες εκδόσεις. Τα Service Pack ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης εργαλεία διαχείρισης συστήματος, προγράμματα οδήγησης και πρόσθετα στοιχεία. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις και τα στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα για εύκολη λήψη.

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που βρίσκονται σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) πριν να εγκαταστήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2).
Περισσότερες πληροφορίες

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

Ημερομηνία έκδοσης: 17 Δεκεμβρίου 2010

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP4, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2463332 Λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 4

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για να εγκαταστήσετε το SQL Server 2005 SP4, η εγκατάσταση είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Το Microsoft Update αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP4. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή, και οι δύο παρουσίες έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server 2005 SP4.
 • Οι ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 2005 Express Edition εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και είναι διαθέσιμες ως μια αυτόματη ενημέρωση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως μια προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP4, ανατρέξτε στο Microsoft SQL Server 2005 SP4 σημειώσεις έκδοσης. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αρχείο Readme

Για να διαβάσετε τα αρχεία readme για το SQL Server 2005 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

Ημερομηνία έκδοσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 δυνατότητα Pack Δεκεμβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition Κιτ εργαλείων SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
955706 Μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 3

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για να εγκαταστήσετε το SQL Server 2005 SP3, η εγκατάσταση είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Το Microsoft Update αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP3. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή, και οι δύο παρουσίες έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server 2005 SP3.
 • Οι ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 2005 Express Edition εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και είναι διαθέσιμες ως μια αυτόματη ενημέρωση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως μια προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP3. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

Ημερομηνία έκδοσης: 5 Μαρτίου 2007

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP2 για όλες τις εκδόσεις του SQL Server 2005 σε έναν αυτόματο τρόπο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web. (Αυτές οι editons περιλαμβάνει Microsoft SQL Server 2005 Express Edition). Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε εσωτερική βάση δεδομένων των Windows x 86 (WYukon SP2 x 86), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε εσωτερική βάση δεδομένων των Windows x 64 (WYukon SP2 x 64), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
921896 Μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 2

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για να εγκαταστήσετε το SQL Server 2005 SP2, η εγκατάσταση θα είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Το Microsoft Update θα αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP2. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, και οι δύο παρουσίες θα αναβαθμιστούν σε SQL Server 2005 SP2.
 • Οι ενημερώσεις του SQL Server 2005 Express θα εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και θα διατίθενται ως αυτόματη ενημερωμένη έκδοση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server θα είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως μια προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP2. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

Ημερομηνία έκδοσης: 18 Μαρτίου 2006

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Update

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP1 από το Windows Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για την εγκατάσταση του SQL Server 2005 SP1, η εγκατάσταση θα είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Το Microsoft Update θα αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP1. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, και οι δύο παρουσίες θα αναβαθμιστούν σε SQL Server 2005 SP1.
 • Εάν εκτελείτε το SQL Server 2005 σε μια έκδοση beta των Microsoft Windows Vista, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη σύνδεση του Κέντρου λήψης για την αναβάθμιση σε SQL Server 2005 SP1. Εάν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση σε SQL Server 2005 SP1, χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο.
SQL Server 2005 Express Edition SP1 δεν είναι διαθέσιμο από το Windows Update.

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
913090 Μια λίστα με τα σφάλματα που έχουν επιδιορθωθεί σε SQL Server 2005 Service Pack 1

Λίστα με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
916940 Μια λίστα με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις που περιλαμβάνονται σε SQL Server 2005 Service Pack 1

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP1. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πρόσθετες εκδόσεις

Πρόσθετες εκδόσεις είναι διαθέσιμες για τον SQL Server.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες είναι μια νέα, δωρεάν και εύκολη στη χρήση έκδοση του SQL Server Express. SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνει περισσότερες δυνατότητες και κάνει ευκολότερη από ποτέ να ξεκινήσετε ανάπτυξη ισχυρών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα για την ανάπτυξη Web ή για την τοπική ανάπτυξη στην επιφάνεια εργασίας.

Για SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Κιτ εργαλείων του Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

SQL Server 2005 Express Edition Κιτ εργαλείων της Microsoft παρέχει πρόσθετα εργαλεία και πόρους για SQL Server 2005 Express Edition και SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition Κιτ εργαλείων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE)

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης γραφικών δωρεάν και εύκολη στη χρήση για τη διαχείριση του SQL Server 2005 Express Edition και SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε το SQL Server Management Studio Express (SSMSE), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Τα αρχεία Readme είναι διαθέσιμες για το SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες, για SQL Server 2005 Express Edition Κιτ εργαλείων και SQL Server Management Studio Express:
 • ReadmeSSMSE.htm: Αρχείο Readme για το SQL Server Management Studio Express
 • ReadmeSQLEXP2005Advanced.htm: Αρχείο Readme για το SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες
 • ReadmeSQLEXP2005Toolkit.htm: Αρχείο Readme για το SQL Server 2005 Express Edition Toolkit
sql2005sp1fix sql2005sp2fix

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο είναι μεταφρασμένο αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 913089 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2015 04:28:00 - Αναθεώρηση: 8.0

 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • kbsqlsetup kbgetsp kbservicepack kbExpertiseInter kbExpertiseAdvanced kbtshoot kbinfo kbmt KB913089 KbMtel
Σχόλια