Μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστούν όταν κάνετε λήψη πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού των Microsoft Data Access Components από την τοποθεσία Microsoft Update ή Microsoft Windows Update

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένα μηνύματα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστούν όταν κάνετε λήψη πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού των Microsoft Data Access Components από την τοποθεσία Microsoft Update ή Microsoft Windows Update.
Περισσότερες πληροφορίες

Μήνυμα 1

17001
Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει μια κατάσταση σφάλματος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο συγκεκριμένων μηνυμάτων λάθους. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, προβάλετε το αρχείο καταγραφής των Windows για να προσδιορίσετε την αιτία της συνθήκης σφάλματος. Στη συνέχεια, διορθώστε τη συνθήκη σφάλματος πριν να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Μήνυμα 2

17010
Αυτό το μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που κάνατε λήψη προβλέπεται για διαφορετική έκδοση των MDAC από την έκδοση που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή. Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν σπάσει η λογική εντοπισμού του προγράμματος-πελάτη του Windows Update ή του Microsoft Update. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, επισκεφθείτε την τοποθεσία λήψης και κάντε λήψη λεπτομερώς του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού που αντιστοιχεί στην έκδοση των MDAC που είναι εγκατεστημένη.

Μήνυμα 3

17011
Αυτό το μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί όταν τα αρχεία προϊόντος που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή είναι σε διαφορετικά επίπεδα ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αρκετά αρχεία πυρήνα των MDAC για να διασφαλίσει το γεγονός ότι τα αρχεία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι τα αρχεία πυρήνα δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως κατάσταση σφάλματος ανάμεικτης στοίβας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, εγκαταστήστε μια νεότερη έκδοση των MDAC από αυτήν που έχετε ήδη εγκατεστημένη.

Μήνυμα 4

17020
Συνήθως, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update ή του Microsoft Update εντοπίζει την έκδοση γλώσσας εγκατάστασης των MDAC. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα-πελάτης που χρησιμοποιείτε προσφέρει το σωστό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για τη γλώσσα αυτή. Ωστόσο, ορισμένες φορές το κλειδί μητρώου που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτης για τον προσδιορισμό της έκδοσης γλώσσας δεν είναι καθορισμένο. Εάν το κλειδί μητρώου δεν είναι καθορισμένο, το πρόγραμμα-πελάτης κάνει λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού των MDAC για την έκδοση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος.

Συνήθως, η έκδοση γλώσσας της εγκατάστασης των MDAC και η έκδοση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος είναι η ίδια. Σε αυτό το σενάριο, δεν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους. Ωστόσο, η έκδοση γλώσσας της εγκατάστασης των MDAC και η έκδοση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτελείτε την αγγλική έκδοση του διακομιστή Microsoft SQL Server μαζί με την αγγλική έκδοση των MDAC σε ιαπωνικό λειτουργικό σύστημα. Αυτό το σενάριο υποστηρίζεται.

Σε αυτό το σενάριο, το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εγκαθιστά την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Αντιθέτως, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερώνει το κλειδί μητρώου LocVer στην έκδοση γλώσσας της εγκατάστασης των MDAC. Τότε εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους.

Αυτό το ζήτημα διορθώνεται μόνο του. Την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα-πελάτης θα προσφέρει το σωστό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για την έκδοση γλώσσας της εγκατάστασης των MDAC.

Σημείωση Εάν κάποιο σφάλμα λογικής στο πρόγραμμα-πελάτης έχει σαν αποτέλεσμα την επανειλημμένη εμφάνιση αυτού του μηνύματος, επισκεφθείτε την τοποθεσία λήψης και κάντε λήψη λεπτομερώς του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για την έκδοση γλώσσας της εγκατάστασης των MDAC.

Μήνυμα 5

17030
Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι κάποιο αρχείο που προσπαθεί να αντικαταστήσει έχει αριθμό έκδοσης νεότερο από το αρχείο αντικατάστασης του πακέτου. Αυτή η συμπεριφορά είναι άλλη μια κατάσταση σφάλματος ανάμεικτης στοίβας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, εγκαταστήστε μια νεότερη έκδοση των MDAC από αυτήν που έχετε ήδη εγκατεστημένη. Ο μετριασμός για το σφάλμα αυτό είναι ο ίδιος με αυτόν για το μήνυμα 3. Πρόκειται για σοβαρό σφάλμα.

Μήνυμα 6

17031
Αυτό το μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι λείπει από τον υπολογιστή κάποιο αρχείο που προσπαθεί να ενημερώσει. Συνήθως, αυτό το ζήτημα εμποδίζει την εγκατάσταση. Ωστόσο, το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού των MDAC το διορθώνει. Εάν δεν μπορεί να το διορθώσει, τότε θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους.

Μήνυμα 7

17032
Τα MDAC χρησιμοποιούν ένα μοντέλο αθροιστικής εξυπηρέτησης. Με άλλα λόγια, κάθε ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για μια συγκεκριμένη έκδοση των MDAC περιέχει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που εκδόθηκαν παλαιότερα για την έκδοση αυτή. Επομένως, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού των MDAC χωρίς πρώτα να απεγκαταστήσετε όλες τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των MDAC. Αυτό το μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι προσπαθήσατε να απεγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού παραβιάζοντας αυτόν τον περιορισμό.

Μήνυμα 8

17040
Αυτό το μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι δεν ξεκινήσατε πάλι τον υπολογιστή μετά από μια αλλαγή που απαιτεί επανεκκίνηση. Η ουρά μετονομασίας αρχείων σε εκκρεμότητα (PFR) είναι κλειδί μητρώου. Η ουρά αυτή παρακολουθεί τα αρχεία που πρέπει να αντικατασταθούν ή να διαγραφούν όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι μια αλλαγή αρχείου σε αυτήν την ουρά επηρεάζει κάποιο στοιχείο των MDAC, η διαδικασία εγκατάστασης σταματά. Η διαδικασία εγκατάστασης δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί έως ότου γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Όταν ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, η ουρά PFR θα διαγραφεί. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα λάθους, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να διορθώσετε το ζήτημα. Στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
σφάλμα wu mu εγκατάσταση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 915731 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 16:42:46 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Update

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Σχόλια