Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία Windows Update στο Web ή από την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web ή όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς φόντου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:916251
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία Microsoft Windows Update στο Web ή από την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
0x80246008
Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (BITS), η υπηρεσία δεν ξεκινά και λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Κωδικός σφάλματος 2
2147024894
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • BITS δεν έχει καταχωρηθεί σωστά στον υπολογιστή σας.
 • Ορισμένα αρχεία είναι κατεστραμμένα σε το % allusersprofile %Το φάκελο \Application Data\Microsoft\Network\Downloader.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Η μέθοδος 1

Σημείωση Τα βήματα 3 και 4 εφαρμόζονται μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows XP.
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση του BITS. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  842773Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει την υπηρεσία BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000
 2. Επανάληψη της καταχώρησης του Qmgr.dll και τα αρχεία Qmgrprxy.dll BITS. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regsvr32 qmgr.dll, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regsvr32 qmgrprxy.dll, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
  3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %WINDIR%\System32\rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\qmgr.inf
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD του λειτουργικού συστήματος, πληκτρολογήστε % windir %\ServicePackFiles\i386 με το Αντιγραφή αρχείων από πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ OK.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 6. Μη αυτόματη εκκίνηση της BITS. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Services.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε διπλό κλικ Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο.
  3. Με το Κατάσταση υπηρεσίας περιοχή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
  4. Εάν η υπηρεσία BITS δεν ξεκινήσει με επιτυχία, συνεχίστε στο βήμα 7.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d %windir%\System32\qmgr.dll
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 9. Προσπαθήστε να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο την υπηρεσία BITS. Εάν η υπηρεσία εξακολουθεί να αποτυγχάνει, συνεχίστε στο βήμα 11.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 12. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και στη συνέχεια προσπαθήστε να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο την υπηρεσία BITS.

  Σημείωση Ορίστε τον τύπο εκκίνησης BITS στο "Αυτόματο" αντί για "Μη αυτόματη", καθώς μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.Για να αλλάξετε τον τύπο εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Services.msc, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε διπλό κλικ Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο.
  3. Με το Τύπος εκκίνησης Κάντε κλικ Αυτόματη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2

Διαγράψτε το % allusersprofile %Το φάκελο \Application Data\Microsoft\Network\Downloader.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κατάργηση BITS, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, εγκαταστήστε ξανά την υπηρεσία BITS και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε appwiz.cpl, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Με το Εγκατεστημένα προγράμματα λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Επείγουσα επιδιόρθωση των Windows XP - KB842773, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγός κατάργησης των Windows XP KB842773, για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση από τον υπολογιστή σας.
 4. Μετά την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης KB842773, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Επανεγκαταστήστε την υπηρεσία BITS. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  842773Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει την υπηρεσία BITS 2.0 και WinHTTP 5.1 είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 916251 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2011 22:48:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB916251 KbMtel
Σχόλια